Iechyd a Lles

IECHYD A LLES

#INSTAGERDD: THOUGHT SPIRALS

Instagerdd gan y bardd Llio Elain. Cafodd hon ei chyhoeddi ganddi ar Instagram cyn y clo mawr ganol mis Mawrth, ond mae'r neges yr un mor bwysig ag erioed.

IECHYD A LLES

HAPUS FY MYD - MAE'N BOSIB!

Mae Elen Mai wedi brwydro ar hyd y blynyddoedd gyda'i chorff, ond bellach mae hi'n hapus ei byd â hithau ar ei thrymaf. Dyma ei stori hi'n arbennig i #LyshCymru...

IECHYD A LLES

GALAR A FI

Galaru a cheisio ymdopi. Gair o gyngor gan Elan Llwyd Jones

IECHYD A LLES

ISELDER A FI

Lleucu Non yn codi llais am ei brwydr hi ag iselder

IECHYD A LLES

BYW YN FY NGHROEN - FY STORI I

Mae’n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ac mae’r angen i godi llais am broblemau iechyd meddwl yn fwy nag erioed.

Dyma stori Luned Hughes.

IECHYD A LLES

CODI LLAIS - BYD O LES

Mae Mair Elliott, 22 oed o Sir Benfro yn awtistig, yn brwydro salwch meddwl ac yn ymgyrchydd ifanc. Dyma'i stori...

IECHYD A LLES

LODES LYSH - BROGEN DOYLE

Mae Brogen Doyle wrth ei bodd gyda chrisialau a hynny ers oedd hi’n fach. Mae hi'n credu’n gryf eu bod nhw'n gwneud byd o les i'w hiechyd meddwl

IECHYD A LLES

CORONAFEIRWS: VOX POPS

Mae nifer o bobl yn gofidio am y cyfnod nesaf wrth i’r Coronafeirws ledaenu. Dyma bryderon rhai o ddilynwyr Instagram Lysh...​

IECHYD A LLES

CORONAFEIRWS: GOROESI GYDA GORBRYDER

 Ar hyn o bryd, dim ond un pwnc sydd yn cymryd sylw pawb - sef y Coronafeirws. 

IECHYD A LLES

CODI LLAIS AM GAM-DRIN

Dyma gyngor y gantores Nesdi Jones, sy’n wreiddiol o Griccieth, yn arbennig i #LyshCymru.

IECHYD A LLES

FY MRWYDR GYDA BWYD

Ar ôl brwydro gydag anorecsia, a chyrraedd chwe stôn ar ei gwaethaf, mae Lois John yn barod i rannu ei phrofiad. 

IECHYD A LLES

CARA DY GORFF, CARA DY HUN

Seren Phillips o Glwb Ffermwyr Ifanc Llawhaden, Sir Benfro, sy’n trafod delwedd y corff, a’r pwysigrwydd i garu dy hun yn yr oes sydd ohoni...

IECHYD A LLES

MISLIF - DOS EFO'R LLIF

Pan mae’n dod at y mislif, fflamingo yw Llio Angharad. Eisiau gwybod pam? Gwylia’r fideo!

IECHYD A LLES

MYND DAN GROEN GORBRYDER

Dyma stori bersonol Megan Martin, sy’n un o’r tîm y tu ôl i’r wefan Meddwl.org ...

IECHYD A LLES

CERI LLOYD: BYWYD FIGAN A FI

Mae’r actores Rownd a Rownd, Ceri Lloyd, ar fin lansio ei llyfr, O’r Pridd i’r Plât – y llyfr coginio figan cyntaf yn Gymraeg.

IECHYD A LLES

CWÏAR YN Y CYFRYNGAU

Mae’n gallu teimlo yn unig iawn os edrychwch o gwmpas a welwch chi neb sydd yn uniaethu yn LHDTC+.

IECHYD A LLES

GRETA: GELYN Y GWRTH-AMGYLCHEDDWYR

Mae’n debygol iawn eich bod wedi clywed am araith Greta Thunberg, y ferch 16 oed o Sweden ddechrau’r wythnos hon.

IECHYD A LLES

TYWYSOGES DRAG - DYMA FI!

Dyma stori Nico James, bachgen 16 oed o Gydweli, sydd wedi magu hyder dros y flwyddyn ddiwethaf wrth arbrofi gyda drag.

IECHYD A LLES

GOROESI AFIECHYD BWYTA

“Dim ond un corff gewch chi...” Dyma stori Mared Powell, o Nebo ger Bronwydd.

IECHYD A LLES

COLLI GOLWG, OND GWELD YN GLIR

Ar ôl cael diagnosis o gyflwr llygaid dirywiol pan oedd hi’n ferch fach, dyw Elin Williams ddim yn gadael i’w chyflwr ei rhwystro.

IECHYD A LLES

BYW'N WYRDDACH

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed tipyn o sôn am yr amgylchedd yn ddiweddar - mae angen i ni wneud rhywbeth!  

IECHYD A LLES

GORBRYDER: BYW DAN GWMWL

Gorbryder. Gair sy’n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio teimladau o anesmwythyd, gofid ac ofn. 

IECHYD A LLES

INSTA-HWYL? GAN MARI GLWYS

Mae’n hawdd iawn dweud a gwneud pethau ar gyfryngau cymdeithasol, heb feddwl am bwy sy’n darllen. 

IECHYD A LLES

CYMRYD SAIB GYDA CERI LLOYD

Ar adeg bryderus i lawer gyda’r COVID-19 yn parhau, rhaid cofio edrych ar ôl ein hunain.

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.