top of page

Iechyd a Lles

IECHYD A LLES

Cocktail_edited.jpg

SBEICIO: GWIRIONEDD Y DROSEDD

Gwirionedd brawychus y dyddiau hyn ydi ein bod ni i gyd yn wyliadwrus am y peryg o gael ein sbeicio. Mae’n bwysig ein bod ni gyd yn atgoffa ein hunain o’r peryglon.

IECHYD A LLES

pexels-lumn-622135.jpg

#METOO: MAE'R GRYM YN EICH DWYLO CHI

Gyda gwyliau’r haf ar y gorwel, dyma neges atgoffa gan Llinos Dafydd, sylfaenydd Lysh Cymru, i chi gofio codi llais a herio ymddygiadau amrhiodol.

IECHYD A LLES

British Pound Notes

COSTAU BYW

Mae gan bawb broblemau eu hunain, boed nhw’n rhai bach neu’n rhai mawr. Un broblem sy’n perthyn i ni gyd fel cenedl bellach ydi’r her costau byw. 

IECHYD A LLES

Tips Iechyd Meddwl Thumbnail 2.jpg

SIARAD AM IECHYD MEDDWL GYDA ELEN JONES

Mae siarad am iechyd meddwl yn bwysig, ond mae'n gallu bod yn anodd. Dyma Elen Jones i rannu ychydig o'i tips hi ar gyfer trafod iechyd meddwl.

IECHYD A LLES

image1.jpeg

DAU FYS I WAHANIAETHU

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Deuffobia, a Thrawsffobia, dyma Aeron Myrddin, sy’n rhan o’r gymuned LHDTQ+, i rannu neges bwysig am y dydd hwn.

IECHYD A LLES

Photo 09-05-2023, 19 55 51_edited.jpg

DAN STRAEN: EIN PERTHYNAS GYDA'N HEDRYCHIAD

Reit yng nghanol tymor y Gwanwyn a chymaint i edrych ymlaen ato dros yr Haf. Mae un agwedd benodol sy’n gwenwynu ein mwynhad, a hynny ydi pla'r ‘beach body’.

IECHYD A LLES

Researching and Writing

ANHREFN ADOLYGU

Dyma ni yng nghanol gwyliau’r Pasg, ond mae un peth yn llercian yng nghefn meddwl sawl un – adolygu ac arholiadau! Dyma gwpwl o dips i’ch rhoi chi ar ben ffordd wrth adolygu dros y gwyliau.

IECHYD A LLES

Foggy Forest

NEWID HINSAWDD: EDRYCH YN BOSITIF

Wyddoch chi, er bod y rhagolygon yn gallu edrych yn llwm, mae yna sawl stori o lawenydd mawr. O robots i forwellt, mae yna sawl prosiect uchelgeisiol sy’n camu’n nes at ddatrys yr heriau hinsawdd.

IECHYD A LLES

Lysh - Niwroamrywiaeth.png

WYTHNOS NIWROAMRYWIAETH - HARDDWCH MEWN AMRYWIAETH

Yn ystod Wythnos Cenedlaethol Niwroamrywiaeth, dyma gyfle i ni ddathlu’r harddwch sydd mewn gwahaniaeth, ac i godi ymwybyddiaeth am yr heriau a’r doniau sy’n dod law yn llaw.

IECHYD A LLES

ryan-moreno-IcAtXrAZx8E-unsplash.jpg

IONAWR IACH

Mae mis Ionawr yn llawn traddodiadau hwylus fel Diwrnod Santes Dwynwen. Ond ymysg y dathliadau hwylus yma, mae yna draddodiad cas sy’n cyffwrdd ac yn gwenwyno ein dyddiau Ionawr ni i gyd.

IECHYD A LLES

2-ar-y-fainc_edited_edited.jpg

CYLCHDRO: PŴER Y MISLIF

Mae ‘Cylchdro’ yn brosiect creadigol sy’n cael ei gynnal gan Iola Ynyr a Sioned Medi, ac mae’r ddwy wrthi’n brysur yn cynnal gweithdai sy’n creu gofod diogel i drafod profiadau o’r cylchdro.

IECHYD A LLES

pexels-rfstudio-3843257.jpg

PENBLETH PENDERFYNU

Ystyriwch eich ffrwd gymdeithasol fel eich galeri gelf bersonol chi a chi ydi’r curadur. Dyma gynigion Lysh o gyfrifon Instagram sy’n ein hysbrydoli...

IECHYD A LLES

pexels-lisa-fotios-1092671.jpg

CYFRIFON INSTAGRAM YSBRYDOLEDIG

Ystyriwch eich ffrwd gymdeithasol fel eich galeri gelf bersonol chi a chi ydi’r curadur. Dyma gynigion Lysh o gyfrifon Instagram sy’n ein hysbrydoli...

IECHYD A LLES

Recycling Bins

BLWYDDYN YSGOL WERDD

Mae hi’n flwyddyn ysgol newydd ac yn ddechrau newydd i ni gyd. Allwn i fanteisio ar y cyfle yma i wneud newidiadau bach gwyrdd yn ein hysgolion, tybed?

IECHYD A LLES

POST LYSH & MEDDWL.png

TIPS GOROESI GŴYL FAWR

Holodd Meddwl ar eu cyfryngau cymdeithasol am tips eu dilynwyr ar sut o oroesi bod mewn gŵyl ddiwylliannol fawr, a dyma oedd y cynigion...

IECHYD A LLES

Social Share.png

SBARDUNO STEM

Un sy’n helaethu hwyl STEM ydi Awen Ashworth, sylfaenydd Sbarduno. Holodd Lysh am ei llwybr i Sbarduno a tybed beth yw ei barn am ferched mewn STEM?

IECHYD A LLES

Social share.png

DAN SYLW: NEWYDDION FFUG

Pan mae newyddion mawr yn torri, mae’r newyddion yna yn ein cyrraedd mewn munudau, os nad eiliadau weithiau. Ond nid yn unig newyddion go iawn sy’n ein cyrraedd ni

IECHYD A LLES

Naomi3.jpg

BYD O BLANHIGION

Lysh Cymru yn holi Naomi Saunders, cyflwynydd newydd Garddio a Mwy, am ei diddordeb mewn garddio a phlanhigion

IECHYD A LLES

Llun Social share.png

BYW MEWN BYD O BRYDER

Llio Angharad aeth i holi Glesni Prytherch am gyngor sut i ymdopi wrth weld holl erchyllterau rhyfel ar ein sgriniau ar hyn o bryd...

bottom of page