Iechyd a Lles

IECHYD A LLES

pexels-rfstudio-3843257.jpg

PENBLETH PENDERFYNU

Ystyriwch eich ffrwd gymdeithasol fel eich galeri gelf bersonol chi a chi ydi’r curadur. Dyma gynigion Lysh o gyfrifon Instagram sy’n ein hysbrydoli...

IECHYD A LLES

pexels-lisa-fotios-1092671.jpg

CYFRIFON INSTAGRAM YSBRYDOLEDIG

Ystyriwch eich ffrwd gymdeithasol fel eich galeri gelf bersonol chi a chi ydi’r curadur. Dyma gynigion Lysh o gyfrifon Instagram sy’n ein hysbrydoli...

IECHYD A LLES

Recycling Bins

BLWYDDYN YSGOL WERDD

Mae hi’n flwyddyn ysgol newydd ac yn ddechrau newydd i ni gyd. Allwn i fanteisio ar y cyfle yma i wneud newidiadau bach gwyrdd yn ein hysgolion, tybed?

IECHYD A LLES

POST LYSH & MEDDWL.png

TIPS GOROESI GŴYL FAWR

Holodd Meddwl ar eu cyfryngau cymdeithasol am tips eu dilynwyr ar sut o oroesi bod mewn gŵyl ddiwylliannol fawr, a dyma oedd y cynigion...

IECHYD A LLES

Social Share.png

SBARDUNO STEM

Un sy’n helaethu hwyl STEM ydi Awen Ashworth, sylfaenydd Sbarduno. Holodd Lysh am ei llwybr i Sbarduno a tybed beth yw ei barn am ferched mewn STEM?

IECHYD A LLES

Social share.png

DAN SYLW: NEWYDDION FFUG

Pan mae newyddion mawr yn torri, mae’r newyddion yna yn ein cyrraedd mewn munudau, os nad eiliadau weithiau. Ond nid yn unig newyddion go iawn sy’n ein cyrraedd ni

IECHYD A LLES

Naomi3.jpg

BYD O BLANHIGION

Lysh Cymru yn holi Naomi Saunders, cyflwynydd newydd Garddio a Mwy, am ei diddordeb mewn garddio a phlanhigion

IECHYD A LLES

Llun Social share.png

BYW MEWN BYD O BRYDER

Llio Angharad aeth i holi Glesni Prytherch am gyngor sut i ymdopi wrth weld holl erchyllterau rhyfel ar ein sgriniau ar hyn o bryd...

IECHYD A LLES

Poppy.jpg

CAMAU BYCHAN OND NERTHOL

Aeth Poppy Stowell-Evans i gynhadledd COP26. Dyma oedd ei hargraffiadau - a dyma hi’n myfyrio ar y pethau sy'n ei chadw ar y ddaear fel actifydd hinsawdd.

IECHYD A LLES

Elin Williams.jpeg

TYFU GYDA'N GILYDD

Neges Elin Williams, sy’n blogio am ei phrofiad o fyw gyda nam ar ei golwg ar My Blurred World, yn ystod wythnos Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc 2022

IECHYD A LLES

3-1024x684.jpg

HANES POBL DDU: MAE'N BRYD DECHRAU DYSGU

Dyma Jessica Dunrod, awdur, cyfieithydd, ac ymgynghorydd addysg a chynhwysiant, yn siarad am bwysigrwydd cynrychiolaeth.

IECHYD A LLES

llun 2.png

WYTHNOS GWRTH-FWLIO: RHANNU'R CAREDIGRWYDD

Caredigrwydd, hyder, hapusrwydd - a chydraddoldeb plis. Diolch!

IECHYD A LLES

mihai-surdu-DeI2BMIMDFA-unsplash (1).jpg

#METOO A FI

Mae angen mwy na hashnodau. Gair wrth y Golygydd, Llinos Dafydd.

IECHYD A LLES

pexels-sora-shimazaki-5938447.jpg

BYS AR BYLS Y MISLIF

Dynion: “Www wyt ti ar dy fislif?”
🖕🤬
gyda Hafwen Hibbard

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: SGWRS AM CAT

Cat – cymeriad sy’n "sefyll ei thir", sy'n "cymryd dim lol"! Sgwrs rhwng Lleucu Non a Mirain Iwerydd.

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: MYND DAN GROEN ROBYN

Nofel sydd â naws 'unigryw' ac sy'n rhoi 'syniad da o sut mae pobl traws yn teimlo'. Adolygiad Bronwen Clatworthy.

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: TAMI

Elain Gwynedd sydd wedi mynd ati i holi'r awduron - Mared Roberts a Ceri-Anne Gatehouse.

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: SGWRS AM ANIQ

Brengain Glyn yn holi Marged Elen Wiliam a Mahum Umer, awduron Aniq. Dewch i ddysgu am y broses o greu ac ysgrifennu’r nofel o lygad y ffynnon.

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: ADOLYGIAD TIM

Wedi ei swyno gan nofel 'gelfydd' sy'n gymysg o 'hiwmor ffraeth' ac 'emosiwn dwys', dyma adolygiad Glain Llwyd o Tim.

IECHYD A LLES

Naw Wfft i Ffat Shem.jpg

NAW WFFT I 'FFAT SHÊM'!

Mae 'fat shaming' yn gyffredin iawn yn ein cymdeithas. Dyma drafodaeth rhwng Lleucu Non a Mari Gwenllian o gwmni Hiwti.

IECHYD A LLES

pexels-omkar-patyane-238480.jpg

MWY NA DIGON

Mewn byd llawn ffilters – bydda’n ti dy hun. Own it, meddai merch sydd eisiau aros yn ddi-enw.