Iechyd a Lles

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: SGWRS AM CAT

Cat – cymeriad sy’n "sefyll ei thir", sy'n "cymryd dim lol"!

 

Sgwrs rhwng Lleucu Non a Mirain Iwerydd

IECHYD A LLES

pexels-sora-shimazaki-5938447.jpg

BYS AR BYLS Y MISLIF

Dynion: “Www wyt ti ar dy fislif?”
🖕🤬
gyda Hafwen Hibbard

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: TAMI

Elain Gwynedd sydd wedi mynd ati i holi'r awduron - Mared Roberts a Ceri-Anne Gatehouse.

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: MYND DAN GROEN ROBYN

Nofel sydd â naws 'unigryw' ac sy'n rhoi 'syniad da o sut mae pobl traws yn teimlo'.

 

Adolygiad Bronwen Clatworthy

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: SGWRS AM ANIQ

Brengain Glyn yn holi Marged Elen Wiliam a Mahum Umer, awduron Aniq. Dewch i ddysgu am y broses o greu ac ysgrifennu’r nofel o lygad y ffynnon.

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: ADOLYGIAD TIM

IECHYD A LLES

Yn ystod.jpeg

ANHWYLDER BWYTA A FI

 hithau’n wythnos codi ymwybyddiaeth i anhwylderau bwyta, dyma Nia Elin i rannu ei stori gyda Lysh Cymru.​

IECHYD A LLES

IMG_2532.heic

LODES MACH

Meddwl, Alopecia a Chroen - stori Naomi, Lodes MACh...

IECHYD A LLES

jess 2.jpg

BYW YN DY GROEN

Y cyflwynydd a'r model hyfryd a hardd Jess Davies sy'n ein hannog ni i gyd i fagu hunan-gariad, a derbyn ein cyrff a'u gwerthfawrogi... 

IECHYD A LLES

Image by Jessica Lewis

SWITSH OFF, GENOD

Llio Angharad sy'n rhannu ychydig o dips i chi ar sut i ddysgu o adref - a'r pwysigrwydd o gymryd saib o dro i dro...

IECHYD A LLES

Mari Gwenllian Hiwti.jpg

NEGES ATGOFFA: CARA DY GORFF

Mari Gwenllian H.I.W.T.I sy'n lledaenu'r cariad... 

IECHYD A LLES

Image by Mary Sill

HUNAN-OFAL Y CYFNOD CLO

Un dydd ar y tro, medd Lois John. Tips am sut i oroesi'r dyddiau llwm a gofalu am eich hunain.

IECHYD A LLES

Image by Nicolas Lobos

HUNAN-NIWEIDIO, FI 'DI BOD YNA

Hunan-niweidio yw pan fydd rhywun yn fwriadol yn gwneud niwed i’w hunain, gan amlaf fel ffordd i fynegi neu i ymdopi gyda theimladau anodd... Dyma brofiad a chyngor gan ferch sydd eisiau aros yn ddi-enw ...

Image by Mary Sill

IECHYD A LLES

GOFAL DROS Y GAEAF

Mae'r gaeaf yn dymor heriol i’n hiechyd meddwl ni. Dyma Arddun Rhiannon i rannu cyngor ar sut i oroesi, a gofalu am ein hunain

ti'n ddigon.png

IECHYD A LLES

RWYT TI'N DDIGON

Mae diffyg hunan-hyder yn fwci i nifer o bobl. Dyma gyngor gan Meleri Bowen ar sut i gwffio yn erbyn y teimladau annifyr hynny a byw bywyd er gwell.

IECHYD A LLES

Kayley.jpeg

CAETHIWED GAN KAYLEY SYDENHAM

Dyma gasgliad o gerddi am hunan-neiwidio gan Kayley Sydenham, disgybl o Ysgol Gyfun Gwynllyw...

IECHYD A LLES

Lauren Connelly Cartref 2.jpg

GALARU AM Y DYFODOL NA FYDD GYDA LAUREN CONNELLY

Mae’n fis Ymwybyddiaeth Clefyd Parkinson’s ac mae gan Lauren Connelly brofiad personol. Dyma hi i rannu ei stori…

IECHYD A LLES

Adobe_Post_20210512_0911260.452823111751

DOES DIM CYWILYDD

Ȃ hithau’n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, mae’n bwysig i chi wybod nad ydych chi ar eich pen eich hun. Dyma brofiad Niki Jones o Wynedd o’i brwydrau hi pan oedd hi’n ei harddegau.

IECHYD A LLES

pexels-julia-volk-5273059.jpg

"TEIMLO'N FACH"

Dyma brofiad merch yn ei hugeiniau sydd eisiau aros yn ddi-enw o ddioddef anhwylder bwyta, yn arbennig i #LyshCymru

IECHYD A LLES

NANW BEARD - DIGON YW DIGON

Nanw’n galw! Merch yn codi llais ar ôl profiad o aflonyddu rhywiol.

IECHYD A LLES

m-t-elgassier-cugryvziO_M-unsplash.jpg

AFLONYDDU RHYWIOL - Y GWIR PLAEN

Os na allwn fynd i’r afael ag ymosodiadau ac aflonyddu rhywiol oedran ysgol, pa obaith sydd i’r dyfodol?

IECHYD A LLES

pexels-omkar-patyane-238480.jpg

MWY NA DIGON

Mewn byd llawn ffilters – bydda’n ti dy hun. Own it, meddai merch sydd eisiau aros yn ddi-enw.

CYMUNED

Naw Wfft i Ffat Shem.jpg

NAW WFFT I 'FFAT SHÊM'!

Mae 'fat shaming' yn gyffredin iawn yn ein cymdeithas. Dyma drafodaeth rhwng Lleucu Non a Mari Gwenllian o gwmni Hiwti.

IECHYD A LLES

#METOO A FI

Mae angen mwy na hashnodau. Gair wrth y Golygydd, Llinos Dafydd

CYMUNED

llun 2.png

WYTHNOS GWRTH-FWLIO: RHANNU'R CAREDIGRWYDD

Caredigrwydd, hyder, hapusrwydd

- a chydraddoldeb plis. Diolch!