top of page

iechyd a lles

Pride Parade

iechyd a lles

Dathlu Gyda Balchder!

Dan ni yng nghanol mis Pride ac mae cryn dipyn o ddathlu eisoes wedi ei drefnu! Felly, pam fod mis Pride yn bwysig? Wel, mae’n deg i ddweud fod y mis yn golygu sawl peth gwahanol i bawb. 

Newspapers

iechyd a lles

Y Darlun Llawn

Y dyddiau yma, anodd iawn yw osgoi'r newyddion. Mae’r penawdau ymhobman; ar ein ffonau symudol, ar y radio ac ar y teledu. Ond, y rhan helaeth o’r amser, dyna’r oll fyddwn ni’n ei weld.

01_edited_edited.jpg

iechyd a lles

Gair Gan y Golygydd

Wel, mae blwyddyn wedi hedfan. Blwyddyn ers i mi eistedd i lawr i ysgrifennu’r Gair gan y Golygydd diwethaf a chymaint wedi newid yn y byd, yn agos at adref ac ymhellach dramor.

pexels-rfstudio-3843257.jpg

iechyd a lles

O'r Archif: Penbleth Penderfynu

Yn dy arddegau, mae yna gymaint o benderfyniadau i’w gwneud a bob un yn siapio dy ddyfodol di. Mae’r rhain yn benderfyniadau mawr ac mae’n hawdd iawn i’r pwysau o ddewis mynd yn ormod.

Photo 26-03-2024, 19 09 04_edited_edited.jpg

iechyd a lles

SECS gan Ffraid Gwenllian

"Dw i’n rili awyddus i greu ardal diogel lle mae pobl yn teimlo’n ddigon saff i ofyn cwestiynau a thrafod gwahanol bethe yn ymwneud â secs heb unrhyw gywilydd."

Texting

iechyd a lles

Diffodd y Dyfeisiau!

Efallai dy fod wedi gweld dylanwadwyr neu ffrindiau yn nodi eu bod yn cymryd saib o’r socials, neu ‘social media detox’. Felly, sut yn union mae mynd ati i ddiffodd y dyfeisiau?

sophia haden_edited.jpg

iechyd a lles

Sophia ac Astrid

"Fy mhrif reswm dros rannu fy stori ar draws fy nghyfryngau cymdeithasol yw er mwyn cyfleu’r ffaith nad yw pob anabledd yn weladwy." Dyma stori Sophia.

Podium

iechyd a lles

Grym Geiriau Ein Harweinwyr

"Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn meddwl lot am effaith geiriau, yn enwedig ar ôl clywed beth ddywedodd y Prif Weinidog Rishi Sunak am bobl fel fi yr wythnos hon."

Llinos.jpg

iechyd a lles

Blwyddyn Newydd, yr Un Hen Fi

Mae blwyddyn arall wedi mynd heibio ac wrth i ni edrych ymlaen i'r hyn sydd i ddod, dewch i ni yn gyntaf edrych yn ôl ar erthygl sylfaenydd Lysh, Llinos Dafydd.

Holding Hands

iechyd a lles

Byw yn y Byd Sydd Ohoni

Weithiau, mae’r byd yn teimlo’n ormod. Gyda’r holl erchylltra sy’n cael ei gyfathrebu i ni drwy’r newyddion a’r ffrwd ddiddiwedd ar ein ffonau symudol, mae’n hawdd i’r cyfan edrych yn ddiobaith.

pink-menstrual-cup-in-box-1560288.jpg

iechyd a lles

Tlodi'r Mislif: Y Gôst Annheg

Mae cynnyrch mislif yn angenrheidiol, boed nhw’n rai ail-ddefnyddiadwy neu’n rhai untro. Y gwir amdani yw does dim opsiwn rhad pan mae’n dod i gynnyrch mislif. 

Cocktail_edited.jpg

iechyd a lles

Sbeicio: Gwirionedd y Drosedd

Gwirionedd brawychus y dyddiau hyn ydi ein bod ni i gyd yn wyliadwrus am y peryg o gael ein sbeicio. Mae’n bwysig ein bod ni gyd yn atgoffa ein hunain o’r peryglon.

pexels-lumn-622135.jpg

iechyd a lles

#MeToo: Mae'r Grym yn Eich Dwylo Chi

Gyda gwyliau’r haf ar y gorwel, dyma neges atgoffa gan Llinos Dafydd, sylfaenydd Lysh Cymru, i chi gofio codi llais a herio ymddygiadau amrhiodol.

British Pound Notes

iechyd a lles

Costau Byw

Mae gan bawb broblemau eu hunain, boed nhw’n rhai bach neu’n rhai mawr. Un broblem sy’n perthyn i ni gyd fel cenedl bellach ydi’r her costau byw.

Tips Iechyd Meddwl Thumbnail 2.jpg

iechyd a lles

Siarad am Iechyd Meddwl

Mae siarad am iechyd meddwl yn bwysig, ond mae'n gallu bod yn anodd. Dyma Elen Jones i rannu ychydig o'i tips hi ar gyfer trafod iechyd meddwl.

image1.jpeg

iechyd a lles

Dau Fys i Wahaniaethu

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Deuffobia, a Thrawsffobia, dyma Aeron Myrddin, sy’n rhan o’r gymuned LHDTQ+, i rannu neges bwysig am y dydd hwn.

Photo 09-05-2023, 19 55 51_v2.jpg

iechyd a lles

Ein Perthynas Gyda'n Hedrychiad

Reit yng nghanol tymor y Gwanwyn a chymaint i edrych ymlaen ato dros yr Haf. Mae un agwedd benodol sy’n gwenwynu ein mwynhad, a hynny ydi pla'r ‘beach body’.

Researching and Writing

iechyd a lles

Anhrefn Adolygu

Dyma ni yng nghanol gwyliau’r Pasg, ond mae un peth yn llercian yng nghefn meddwl sawl un – adolygu ac arholiadau! Dyma gwpwl o dips i’ch rhoi chi ar ben ffordd wrth adolygu dros y gwyliau.

Forest Trail

iechyd a lles

Newid Hinsawdd: Edrych yn Bositif

Wyddoch chi, er bod y rhagolygon yn gallu edrych yn llwm, mae yna sawl stori o lawenydd mawr. O robots i forwellt, mae yna sawl prosiect uchelgeisiol sy’n camu’n nes at ddatrys yr heriau hinsawdd.

Lysh - Niwroamrywiaeth.png

iechyd a lles

Wythnos Niwroamrywiaeth

Yn ystod Wythnos Cenedlaethol Niwroamrywiaeth, dyma gyfle i ni ddathlu’r harddwch sydd mewn gwahaniaeth, ac i godi ymwybyddiaeth am yr heriau a’r doniau sy’n dod law yn llaw.

bottom of page