Iechyd a Lles

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: SGWRS AM CAT

Cat – cymeriad sy’n "sefyll ei thir", sy'n "cymryd dim lol"!

 

Sgwrs rhwng Lleucu Non a Mirain Iwerydd

IECHYD A LLES

pexels-sora-shimazaki-5938447.jpg

BYS AR BYLS Y MISLIF

Dynion: “Www wyt ti ar dy fislif?”
🖕🤬
gyda Hafwen Hibbard

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: TAMI

Elain Gwynedd sydd wedi mynd ati i holi'r awduron - Mared Roberts a Ceri-Anne Gatehouse.

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: MYND DAN GROEN ROBYN

Nofel sydd â naws 'unigryw' ac sy'n rhoi 'syniad da o sut mae pobl traws yn teimlo'.

 

Adolygiad Bronwen Clatworthy

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: SGWRS AM ANIQ

Brengain Glyn yn holi Marged Elen Wiliam a Mahum Umer, awduron Aniq. Dewch i ddysgu am y broses o greu ac ysgrifennu’r nofel o lygad y ffynnon.

IECHYD A LLES

Y-Pump.jpg

Y PUMP: ADOLYGIAD TIM

IECHYD A LLES

Yn ystod.jpeg

ANHWYLDER BWYTA A FI

 hithau’n wythnos codi ymwybyddiaeth i anhwylderau bwyta, dyma Nia Elin i rannu ei stori gyda Lysh Cymru.​

IECHYD A LLES

Kayley.jpeg

CAETHIWED GAN KAYLEY SYDENHAM

Dyma gasgliad o gerddi am hunan-neiwidio gan Kayley Sydenham, disgybl o Ysgol Gyfun Gwynllyw...

IECHYD A LLES

Lauren Connelly Cartref 2.jpg

GALARU AM Y DYFODOL NA FYDD GYDA LAUREN CONNELLY

Mae’n fis Ymwybyddiaeth Clefyd Parkinson’s ac mae gan Lauren Connelly brofiad personol. Dyma hi i rannu ei stori…

IECHYD A LLES

Adobe_Post_20210512_0911260.452823111751

DOES DIM CYWILYDD

Ȃ hithau’n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, mae’n bwysig i chi wybod nad ydych chi ar eich pen eich hun. Dyma brofiad Niki Jones o Wynedd o’i brwydrau hi pan oedd hi’n ei harddegau.

IECHYD A LLES

pexels-julia-volk-5273059.jpg

"TEIMLO'N FACH"

Dyma brofiad merch yn ei hugeiniau sydd eisiau aros yn ddi-enw o ddioddef anhwylder bwyta, yn arbennig i #LyshCymru

IECHYD A LLES

NANW BEARD - DIGON YW DIGON

Nanw’n galw! Merch yn codi llais ar ôl profiad o aflonyddu rhywiol.

IECHYD A LLES

m-t-elgassier-cugryvziO_M-unsplash.jpg

AFLONYDDU RHYWIOL - Y GWIR PLAEN

Os na allwn fynd i’r afael ag ymosodiadau ac aflonyddu rhywiol oedran ysgol, pa obaith sydd i’r dyfodol?

IECHYD A LLES

pexels-omkar-patyane-238480.jpg

MWY NA DIGON

Mewn byd llawn ffilters – bydda’n ti dy hun. Own it, meddai merch sydd eisiau aros yn ddi-enw.

CYMUNED

Naw Wfft i Ffat Shem.jpg

NAW WFFT I 'FFAT SHÊM'!

Mae 'fat shaming' yn gyffredin iawn yn ein cymdeithas. Dyma drafodaeth rhwng Lleucu Non a Mari Gwenllian o gwmni Hiwti.

IECHYD A LLES

#METOO A FI

Mae angen mwy na hashnodau. Gair wrth y Golygydd, Llinos Dafydd

CYMUNED

llun 2.png

WYTHNOS GWRTH-FWLIO: RHANNU'R CAREDIGRWYDD

Caredigrwydd, hyder, hapusrwydd

- a chydraddoldeb plis. Diolch!

IECHYD A LLES

3-1024x684.jpg

HANES POBL DDU: MAE'N BRYD DECHRAU DYSGU

Dyma Jessica Dunrod, awdur, cyfieithydd, ac ymgynghorydd addysg a chynhwysiant, yn siarad am bwysigrwydd cynrychiolaeth.

IECHYD A LLES

Elin Williams.jpeg

TYFU GYDA'N GILYDD

Neges Elin Williams, sy’n blogio am ei phrofiad o fyw gyda nam ar ei golwg ar My Blurred World, yn ystod wythnos Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc 2022

IECHYD A LLES

Poppy.jpg

CAMAU BYCHAN OND NERTHOL

Aeth Poppy Stowell-Evans i gynhadledd COP26. Dyma oedd ei hargraffiadau - a dyma hi’n myfyrio ar y pethau sy'n ei chadw ar y ddaear fel actifydd hinsawdd.

IECHYD A LLES

Llun Social share.png

BYW MEWN BYD O BRYDER

Llio Angharad aeth i holi Glesni Prytherch am gyngor sut i ymdopi wrth weld holl erchyllterau rhyfel ar ein sgriniau ar hyn o bryd...

IECHYD A LLES

Naomi3.jpg

BYD O BLANHIGION

Lysh Cymru yn holi Naomi Saunders, cyflwynydd newydd Garddio a Mwy, am ei diddordeb mewn garddio a phlanhigion

IECHYD A LLES

Social share.png

DAN SYLW: NEWYDDION FFUG

Pan mae newyddion mawr yn torri, mae’r newyddion yna yn ein cyrraedd mewn munudau, os nad eiliadau weithiau. Ond nid yn unig newyddion go iawn sy’n ein cyrraedd ni

IECHYD A LLES

Social Share.png

SBARDUNO STEM

Un sy’n helaethu hwyl STEM ydi Awen Ashworth, sylfaenydd Sbarduno. Holodd Lysh am ei llwybr i Sbarduno a tybed beth yw ei barn am ferched mewn STEM?

IECHYD A LLES

POST LYSH & MEDDWL.png

TIPS GOROESI GŴYL FAWR

Holodd Meddwl ar eu cyfryngau cymdeithasol am tips eu dilynwyr ar sut o oroesi bod mewn gŵyl ddiwylliannol fawr, a dyma oedd y cynigion...