Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Iechyd a Lles

CERI LLOYD: BYWYD FIGAN A FI

Mae’r actores Rownd a Rownd, Ceri Lloyd, ar fin lansio ei llyfr, O’r Pridd i’r Plât – y llyfr coginio figan cyntaf yn Gymraeg.

IECHYD A LLES

CWÏAR YN Y CYFRYNGAU

Mae’n gallu teimlo yn unig iawn os edrychwch o gwmpas a welwch chi neb sydd yn uniaethu yn LHDTC+.

IECHYD A LLES

GRETA: GELYN Y GWRTH-AMGYLCHEDDWYR

Mae’n debygol iawn eich bod wedi clywed am araith Greta Thunberg, y ferch 16 oed o Sweden ddechrau’r wythnos hon. 

IECHYD A LLES

TYWYSOGES DRAG - DYMA FI!

Dyma stori Nico James, bachgen 16 oed o Gydweli, sydd wedi magu hyder dros y flwyddyn ddiwethaf wrth arbrofi gyda drag.

IECHYD A LLES

GOROESI AFIECHYD BWYTA

“Dim ond un corff gewch chi...” Dyma stori Mared Powell, o Nebo ger Bronwydd.

IECHYD A LLES

COLLI GOLWG, OND GWELD YN GLIR

Ar ôl cael diagnosis o gyflwr llygaid dirywiol pan oedd hi’n ferch fach, dyw Elin Williams ddim yn gadael i’w chyflwr ei rhwystro.

IECHYD A LLES

BYW'N WYRDDACH

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed tipyn o sôn am yr amgylchedd yn ddiweddar - mae angen i ni wneud rhywbeth!  

IECHYD A LLES

beautiful-boardwalk-dawn-247314.jpg

GORBRYDER: BYW DAN GWMWL

Gorbryder. Gair sy’n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio teimladau o anesmwythyd, gofid ac ofn. 

IECHYD A LLES

INSTA-HWYL? GAN MARI GLWYS

Mae’n hawdd iawn dweud a gwneud pethau ar gyfryngau cymdeithasol, heb feddwl am bwy sy’n darllen. 

IECHYD A LLES

HUNAN-OFAL HANFODOL

Caru eich hunain yw’r cariad gorau erioed. Dyma bump uchaf #LyshCymru ar sut i ofalu ar ôl dy hun yn dda...

IECHYD A LLES

Slysh Lysh.jpg

GWLYCHU PIG: SLYSH LYSH

Does dim byd gwell na diotyn bach iach. Dyma ‘Llymaid Diiii-lish Lysh’!

IECHYD A LLES