top of page

Cymuned #LyshCymru

A hoffech chi fod yn ran o gymuned #LyshCymru? Rydyn ni'n chwilio am flogs, erthyglau ysgrifenedig a fideos sy'n trafod unrhyw bwnc dan haul. Gwyliwch y fideo bach isod i ddarganfod mwy!

CYMUNED

Protesters

PAM Y PROTESTIO?

Does dim wythnos yn mynd heibio heb yn ddiweddar fod rhywun yn protestio yn rhywle. Felly, dewch i ni gymryd saib i ystyried beth yn union ydi protestio a beth yw pwysigrwydd y weithred yma.

CYMUNED

roberto-nickson-vRAYwESFc-U-unsplash.jpg

FI YW TANIESHA

"Un tro, roeddwn i'n adnabod merch. Roedd hi’n wynebu llawer o heriau. Dechreuodd y cyfan pan oedd hi’n blentyn ifanc." Dyma Taniesha, ennillydd olaf ein gystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

CYMUNED

iStock-1294469941 (2).jpg

FI YW ELIN

"Mae stori pawb yn bwysig. Does dim rhaid i chi fod wedi ymweld â Thŵr Eiffel, na ennill cystadleuaeth, na brwydro i newid y byd." Dyma Elin, un o enillwyr ein cystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

CYMUNED

JANO_edited_edited.jpg

FI YW JANO

"Ry’ ni ferched yn gryf, yn ddewr ac yn wych. Ond mae merched cefn gwlad wir mewn maes gwahanol!" Dyma Jano, un o enillwyr ein cystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

CYMUNED

fi yw fi.jpg

FI YW FI: SIONED

"Y ferch dawel, swil yna yng nghefn y dosbarth. Ond dim fi yw honna. Dim y gwir fi." Dyma Sioned, un o enillwyr ein cystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

CYMUNED

Y SYCAMORWYDDEN_edited.jpg

Y SYCAMORWYDDEN GAN MANON HAF

Yn ei cherdd ddiweddaraf yn arbennig i Lysh, mae'r bardd Manon Haf yn rhannu ei sgwrs â choeden hynafol.

CYMUNED

Social Share.png

ROCIO'R RADICAL

Gyda’i cherdd brotest ‘Comisiwn,’ hawliodd Izzy Morgana Rabey ein sylw.

CYMUNED

Social Share.png

GALAR, COLLED AC ABBI

Dyma stori fer fuddugol Hanna-Non Cordingley, a gipiodd y Gadair iddi yn Eisteddfod Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe.

CYMUNED

pexels-matti-11284549.jpg

CERDD: WCRÁIN

Mae’n anodd iawn i bawb ddirnad yr hyn sy’n digwydd yn Wcráin ar hyn o bryd. Dyma gerdd gan Tegwen Bruce-Deans.

CYMUNED

katie-rainbow-90bg59HzXxE-unsplash.jpg

STORI AERON

"Aeron ydw i, ac rwy’n anneuaidd. A dyna pwy ydw i, mewn brawddeg fach syml."

CYMUNED

blwyddyn newydd.jpg

BLWYDDYN NEWYDD, YR UN HEN FI

"Ar drothwy blwyddyn newydd arall, dwi yma i rannu un neges gyda chi. Blwyddyn newydd, fi newydd? Pfft - dim diolch!"

bottom of page