Cymuned #LyshCymru

A hoffech chi fod yn ran o gymuned #LyshCymru? Rydyn ni'n chwilio am flogs, erthyglau ysgrifenedig a fideos sy'n trafod unrhyw bwnc dan haul. Gwyliwch y fideo bach isod i ddarganfod mwy!

CYMUNED

Image by Amy Shamblen

BLWYDDYN NEWYDD, YR UN HEN FI

"Ar drothwy blwyddyn newydd arall, dwi yma i rannu un neges gyda chi. Cyfrinach, a dweud y gwir. Blwyddyn newydd, fi newydd? Pfft - dim diolch!" - Gair gan y Golygydd, Llinos Dafydd, a phigion poblogaidd y flwyddyn ar #LyshCymru

CYMUNED

IMG_3903.JPG

Y FLWYDDYN A FU AC SYDD I DDOD: LLEUCU NON

Mae wedi bod yn flwyddyn fyrlymus, gyffrous ond fel rollercoaster i Lleucu Non...

CYMUNED

katie-rainbow-90bg59HzXxE-unsplash.jpg

STORI AERON

"Aeron ydw i, ac rwy’n anneuaidd. 
A dyna pwy ydw i, mewn brawddeg fach syml."

CYMUNED

Untitled (580 × 400px) (1).png

CERDD: WCRÁIN

Mae’n anodd iawn i bawb ddirnad yr hyn sy’n digwydd yn Wcráin ar hyn o bryd. Dyma gerdd gan Tegwen Bruce-Deans, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor.

CYMUNED

Social Share.png

GALAR, COLLED AC ABBI

Dyma stori fer fuddugol Hanna-Non Cordingley, a gipiodd y Gadair iddi yn Eisteddfod Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe.

CYMUNED

Image by Helena Lopes

CYDRADDOLDEB A CHWARAE TEG

Caredigrwydd, hyder, hapusrwydd

- a chydraddoldeb plis. Diolch!

Iestyn.jpg

CYMUNED

HENO

Cerdd gan Iestyn Gwyn Jones

CYMUNED

Social Share.png

ROCIO'R RADICAL

Gyda’i cherdd brotest ‘Comisiwn’, cerdd sy’n siarad yn erbyn presenoldeb yr heddlu ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni, hawliodd Izzy Morgana Rabey ein sylw.

CYMUNED

Llun rali 4.JPG

#NIDYWCYMRUARWERTH! GAN MABLI SIRIOL JONES

Mae gan bawb yr hawl i gartref yn eu cymuned. Dyma flog gan Mabli Siriol Jones, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith.

CYMUNED

Clawr helynt.jpg

'YN BERFFAITH O AMHERFFAITH' GAN REBECCA ROBERTS

#Helynt ydy enillydd categori Plant a Phobl Ifanc Llyfr y Flwyddyn 2021, a dyma lythyr at ei hun yn 15 oed gan yr awdur...

CYMUNED

9345920d-74c2-4407-898a-55082e40cbb0.jpg

HEN BRYD AM ADDYSG: ADOLYGIAD IT'S A SIN

Yn y flwyddyn newydd, cafodd rhaglen It’s a Sin ei ryddhau ar Channel 4.

CYMUNED

Rhyddhad gan Kayley Sydenham_Moment.jpg

RHYDDHAD GAN KAYLEY SYDENHAM

Mae gwyliau’r haf ar y gorwel, ond mae’n bwysig i chi ofalu am eich hunain yn ôl Kayley Sydenham, Prifardd Eisteddfod T. 

CYMUNED

Nia headshot.jpg

MWY NA SGWARIAU DU - TACLO HILIAETH

Mae dros flwyddyn ers llofruddiaeth George Floyd yn America, ond ydy cymdeithas wedi dysgu gwersi a chymryd camau er gwell?

CYMUNED

Lows Mogs.png

BYDDA'N CHDI DY HUN GYDA LOWRI MORGAN

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Trawsffobia, dyma neges gan Lowri Morgan: Jest bydda’n chdi!

CYMUNED

sincerely-media-BfriYg0iOCs-unsplash.jpg

DAL ATI I WENU GYDA HANNA EVANS

Dyma Hanna Evans yn rhannu ychydig o'i phrofiadau, mewn gobaith o helpu rhywun mewn unrhyw ffordd posib.