top of page

Cymuned #LyshCymru

A hoffech chi fod yn ran o gymuned #LyshCymru? Rydyn ni'n chwilio am flogs, erthyglau ysgrifenedig a fideos sy'n trafod unrhyw bwnc dan haul. Gwyliwch y fideo bach isod i ddarganfod mwy!

CYMUNED

roberto-nickson-vRAYwESFc-U-unsplash.jpg

FI YW TANIESHA

"Un tro, roeddwn i'n adnabod merch. Roedd hi’n wynebu llawer o heriau. Dechreuodd y cyfan pan oedd hi’n blentyn ifanc." Dyma Taniesha, ennillydd olaf ein gystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

CYMUNED

iStock-1294469941 (2).jpg

FI YW ELIN

"Mae stori pawb yn bwysig. Does dim rhaid i chi fod wedi ymweld â Thŵr Eiffel, na ennill cystadleuaeth, na brwydro i newid y byd." Dyma Elin, un o enillwyr ein cystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

CYMUNED

JANO_edited_edited.jpg

FI YW JANO

"Ry’ ni ferched yn gryf, yn ddewr ac yn wych. Ond mae merched cefn gwlad wir mewn maes gwahanol!" Dyma Jano, un o enillwyr ein cystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

CYMUNED

fi yw fi.jpg

FI YW FI: SIONED

"Y ferch dawel, swil yna yng nghefn y dosbarth. Ond dim fi yw honna. Dim y gwir fi." Dyma Sioned, un o enillwyr ein cystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

CYMUNED

Y SYCAMORWYDDEN_edited.jpg

Y SYCAMORWYDDEN GAN MANON HAF

Yn ei cherdd ddiweddaraf yn arbennig i Lysh, mae'r bardd Manon Haf yn rhannu ei sgwrs â choeden hynafol.

CYMUNED

Social Share.png

ROCIO'R RADICAL

Gyda’i cherdd brotest ‘Comisiwn,’ hawliodd Izzy Morgana Rabey ein sylw.

CYMUNED

Social Share.png

GALAR, COLLED AC ABBI

Dyma stori fer fuddugol Hanna-Non Cordingley, a gipiodd y Gadair iddi yn Eisteddfod Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe.

CYMUNED

pexels-matti-11284549.jpg

CERDD: WCRÁIN

Mae’n anodd iawn i bawb ddirnad yr hyn sy’n digwydd yn Wcráin ar hyn o bryd. Dyma gerdd gan Tegwen Bruce-Deans.

CYMUNED

katie-rainbow-90bg59HzXxE-unsplash.jpg

STORI AERON

"Aeron ydw i, ac rwy’n anneuaidd. A dyna pwy ydw i, mewn brawddeg fach syml."

CYMUNED

blwyddyn newydd.jpg

BLWYDDYN NEWYDD, YR UN HEN FI

"Ar drothwy blwyddyn newydd arall, dwi yma i rannu un neges gyda chi. Blwyddyn newydd, fi newydd? Pfft - dim diolch!"

CYMUNED

IMG_3903.JPG

Y FLWYDDYN A FU AC SYDD I DDOD: LLEUCU NON

Mae wedi bod yn flwyddyn fyrlymus, gyffrous ond fel rollercoaster i Lleucu Non...

CYMUNED

Cydraddoldeb a Chwarae Teg.jpg

CYDRADDOLDEB A CHWARAE TEG

Caredigrwydd, hyder, hapusrwydd

- a chydraddoldeb plis. Diolch!

CYMUNED

Iestyn.jpg

HENO

Cerdd gan Iestyn Gwyn Jones

CYMUNED

Llun rali 4.JPG

#NIDYWCYMRUARWERTH! GAN MABLI SIRIOL JONES

Mae gan bawb yr hawl i gartref yn eu cymuned. Dyma flog gan Mabli Siriol Jones, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith.

CYMUNED

Clawr helynt.jpg

'YN BERFFAITH O AMHERFFAITH' GAN REBECCA ROBERTS

#Helynt ydy enillydd categori Plant a Phobl Ifanc Llyfr y Flwyddyn 2021, a dyma lythyr at ei hun yn 15 oed gan yr awdur...

bottom of page