Cymuned #LyshCymru

A hoffech chi fod yn ran o gymuned #LyshCymru? Rydyn ni'n chwilio am flogs, erthyglau ysgrifenedig a fideos sy'n trafod unrhyw bwnc dan haul. Gwyliwch y fideo bach isod i ddarganfod mwy!

CYMUNED

ANNIBYNIAETH, RWAN!

Be dwi isho? Annibyniaeth! Pryd ydw i isho fo? RWAN! - blog gan Nel Angharad...

CYMUNED

NADOLIG, PWY A ŴYR

Mae Nadolig yn amlwg yn wahanol eleni, ond tydi hynny ddim yn rheswm i beidio mwynhau fel pob Nadolig arall! Dyma pam bod Lleucu Non yn dwlu ar y 'dolig...

CYMUNED

CODI ARIAN, CODI GWÊN

Er gwaetha'r pandemig, mae Clwb Pêl-droed Merched Castell Caerffili wedi gweithio fel tîm - a hynny trwy godi arian at achos arbennig sy'n agos at y clwb. 

CYMUNED

TALULAH YN TAFLU GOLEUNI: FFEMINISTIAETH

Wyt ti'n ffeminist? Beth yw dy syniadaeth di? Dyma Talulah i daflu goleuni ac agor ein llygaid ar ffeministiaeth...

CYMUNED

GWYBODAETH MY LOVE: RHYWIOLDEB

"Jyst caru pwy bynnag ti eisiau my loves. Mae'n fusnes i ti, a ddim yn fusnes i neb arall..."

CYMUNED

MAE'R ENFYS YNOF I

#DiwrnodGwelededdDeurywiol yw hi heddiw, y 23ain Medi. Dyma gerdd gan un o ddarllenwyr Lysh Cymru - merch yn ei harddegau o Orllewin Cymru, sy'n dymuno aros yn yn ddi-enw.

CYMUNED

LODES LYSH: LILI JONES

Creadigrwydd yw ei byd hi, a Bodoli. Dewch i ddysgu rhagor am Lili...

CYMUNED

#GWYBODAETHMYLOVE - TIK TOK

Wyt ti wedi gwneud yr inverted challenge ar Tik Tok? Poeni am dy ddelwedd? Wel, paid! Dyma gair i gall gan Lauren Connelly - #GwybodaethMyLove

CYMUNED

BYD Y BÊL GYDA BEGW

Ar adeg pan ddylai'r Ewros wedi cymryd lle, mae Begw Elain yn hiraethu am bêl-droed. Ond mae dyddiau gwell i ddod, meddai!

CYMUNED

#MAEBYWYDAUDUONOBWYS

Mae hiliaeth yn bodoli, yng Nghymru ac ym mhob man. Yn ôl Lauren Connelly, 19 oed, o Gaerdydd mae angen addysgu, addysgu, addysgu. Dyma hi i rannu ei phrofiad yn arbennig gyda #LyshCymru

CYMUNED

EWFFORIA'R EISTEDDFOD

Blog buddugol Eisteddfod Llandyfaeolg gan Rebecca Rees,Ysgol Bro Teifi

CYMUNED

CORONAFEIRWS: BE WNAWN NI HEB BÊL-DROED?

Pwy sydd wedi cael llond bol ar glywed y gair ‘coronafeirws’ bellach? Dan ni gyd wedi, fwy na thebyg.

CYMUNED

CORONAFEIRWS: COVID-19 YN CODI OFN

Lleucu Non: "Wna i ddim dweud c’lwydda, does gen i ddim syniad beth i feddwl o’r coronafeirws, mae’n chwalfa ar y meddwl."

CYMUNED

MELYS, MOES, MATILDA!

GAN MARI GLWYS

Matilda - clasur o ffilm sy’n codi gwên yn ôl Mari Glwys o CFfI Pontsian, Ceredigion. Dyma adolygiad ganddi i #LyshCymru ...

CYMUNED

PAWEN LAWEN I LITTLE WOMEN

Wyt ti wedi gweld y ffilm Little Women eto? Dyma adolygiad arbennig i #LyshCymru gan Lleucu Non, o Ddyffryn Nantlle...

CYMUNED

CYMRU RYDD...A BACH O BARCH PLÎS!

Parchu'n gilydd - dyna sy'n rhaid i bawb wneud, yn ôl Nel Angharad. Dyma flog ganddi yn arbennig i #LyshCymru...

CYMUNED

CICIO YN ERYN Y TRESI? NO WEI!

Dyma flog gan Begw – swyddog y wasg Clwb Pêl-droed Nantlle Vale, sy’n cadw trefn ar gyfryngau cymdeithasol y clwb...

CYMUNED

GWEITHREDOEDD NID GEIRIAU: PLEIDLAIS I BOBL IFANC

Gydag etholiad arall ar y ffordd, dyma blog gan Lleucu Non yn trafod yr hawliau sydd gan bobl ifanc i bleidleisio...

CYMUNED

LLWYFAN LLENYDDOL: YFORY GAN SION JENKINS

Enillydd Coron Eisteddfod CFfI Cymru 2019 yw Sion Jenkins. Dyma ei stori fer fuddugol…

CYMUNED

LLWYFAN LLENYDDOL: LLAIS GAN TWM EBBSWORTH 

Enillydd Cadair Eisteddfod CFfI Cymru 2019 yw Twm Ebbsworth. Dyma ei gerdd fuddugol...

CYMUNED

MIS PRIDE: STORI LLEUCU IFANS

 Dyma Lleucu Ifans o Ddihewyd, Ceredigion i siarad am ei phrofiad hi o ddod allan mewn cymuned wledig.

Cari Rhodd Owen_Thumbnail.jpg

CYMUNED

'TIGHTROPE' AR Y PIANO GAN CARI RHODD OWEN

Pwy sy’n hoffi The Greatest Showman? Dyma glip o Cari Rhodd Owen, 14 oed, o Lanfachraeth, yn chwarae Tightrope. 

Nela Gwenog_Thumbnail.jpg

CYMUNED

BYWYD AR Y FFERM GYDA NELA GWENOG

Mae Nela Gwenog o Benegoes, Machynlleth, yn ei chanol hi gyda wyna ar hyn o bryd. Dyma hi yn trin a thrafod bywyd ar y fferm!

Miriam Llwyd yn Disneyland_Thumbnail.jpg

CYMUNED

MIRIAM LLWYD YN PERFFORMIO YM MHARIS

Dyma Miriam Llwyd, un o enillwyr Eisteddfod yr Urdd 2018, yn rhannu ei phroffiad o berfformio yn Disneyland Paris!

CYMUNED

BRECSIT - TRAED MOCH TA BE? 

Brecsit - traed moch ta be? Dyma Lleucu Non o Ddyffryn Nantlle yn dweud ei dweud...

Cardiau_Thumbnail.png

CYMUNED

CARDIAU CYMRAEG GAN FIORELLA WYN

Dyma fideo gan Cardiau Fiorella Wyn, yn arbennig i Lysh! Os ti'n rhoi tro arni, gyrra lun draw i ni - #LyshCymru

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2021 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.