Cymuned #LyshCymru

A hoffech chi fod yn ran o gymuned #LyshCymru? Rydyn ni'n chwilio am flogs, erthyglau ysgrifenedig a fideos sy'n trafod unrhyw bwnc dan haul. Gwyliwch y fideo bach isod i ddarganfod mwy!

CYMUNED

Image by Amy Shamblen

BLWYDDYN NEWYDD, YR UN HEN FI

"Ar drothwy blwyddyn newydd arall, dwi yma i rannu un neges gyda chi. Cyfrinach, a dweud y gwir. Blwyddyn newydd, fi newydd? Pfft - dim diolch!" - Gair gan y Golygydd, Llinos Dafydd, a phigion poblogaidd y flwyddyn ar #LyshCymru

CYMUNED

IMG_3903.JPG

Y FLWYDDYN A FU AC SYDD I DDOD: LLEUCU NON

Mae wedi bod yn flwyddyn fyrlymus, gyffrous ond fel rollercoaster i Lleucu Non...

CYMUNED

Image by Helena Lopes

CYDRADDOLDEB A CHWARAE TEG

Caredigrwydd, hyder, hapusrwydd

- a chydraddoldeb plis. Diolch!

Iestyn.jpg

CYMUNED

HENO

Cerdd gan Iestyn Gwyn Jones

CYMUNED

Llun rali 4.JPG

#NIDYWCYMRUARWERTH! GAN MABLI SIRIOL JONES

Mae gan bawb yr hawl i gartref yn eu cymuned. Dyma flog gan Mabli Siriol Jones, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith.

CYMUNED

Clawr helynt.jpg

'YN BERFFAITH O AMHERFFAITH' GAN REBECCA ROBERTS

#Helynt ydy enillydd categori Plant a Phobl Ifanc Llyfr y Flwyddyn 2021, a dyma lythyr at ei hun yn 15 oed gan yr awdur...

CYMUNED

9345920d-74c2-4407-898a-55082e40cbb0.jpg

HEN BRYD AM ADDYSG: ADOLYGIAD IT'S A SIN

Yn y flwyddyn newydd, cafodd rhaglen It’s a Sin ei ryddhau ar Channel 4.

CYMUNED

Rhyddhad gan Kayley Sydenham_Moment.jpg

RHYDDHAD GAN KAYLEY SYDENHAM

Mae gwyliau’r haf ar y gorwel, ond mae’n bwysig i chi ofalu am eich hunain yn ôl Kayley Sydenham, Prifardd Eisteddfod T. 

CYMUNED

Nia headshot.jpg

MWY NA SGWARIAU DU - TACLO HILIAETH

Mae dros flwyddyn ers llofruddiaeth George Floyd yn America, ond ydy cymdeithas wedi dysgu gwersi a chymryd camau er gwell?

CYMUNED

Lows Mogs.png

BYDDA'N CHDI DY HUN GYDA LOWRI MORGAN

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Trawsffobia, dyma neges gan Lowri Morgan: Jest bydda’n chdi!

CYMUNED

sincerely-media-BfriYg0iOCs-unsplash.jpg

DAL ATI I WENU GYDA HANNA EVANS

Dyma Hanna Evans yn rhannu ychydig o'i phrofiadau, mewn gobaith o helpu rhywun mewn unrhyw ffordd posib.

CYMUNED

Educate your son.jpg

POB DYN, POB UN GAN JESS DAVIES A LLEUCU NON

Mae Jess Davies a Lleucu Non wedi cael digon. Mae hyn yn dilyn ymdriniaeth merched yn ystod yr wythnosau diwethaf.

CYMUNED

adrian-swancar-JXXdS4gbCTI-unsplash.jpg

TI'N IWSLES GAN GWENNO ROBERTS

Dyma waith buddugol enillydd y Gadair yn Steddfod y Sgrin 2021 Ysgol Bro Myrddin yn ddiweddar.

CYMUNED

Welsh_independence_march_Cardiff_May_11_

ANNIBYNIAETH, RWAN! GAN NEL ANGHARAD

Be dwi isho? Annibyniaeth! Pryd ydw i isho fo? RWAN! - blog gan Nel Angharad...

CYMUNED

IMG_1936.JPG

NADOLIG, PWY A ŴYR? GAN LLEUCU NON

Mae Nadolig yn amlwg yn wahanol eleni, ond tydi hynny ddim yn rheswm i beidio mwynhau fel pob Nadolig arall!

CYMUNED

Fundraiser2.jpg

CODI ARIAN, CODI GWÊN: MERCHED CASTELL CAERFFILI

Er gwaetha'r pandemig, mae Clwb Pêl-droed Merched Castell Caerffili wedi gweithio fel tîm - a hynny trwy godi arian at achos arbennig.

CYMUNED

eyiF7dzD_400x400.jpg

TALULAH YN TAFLU GOLEUNI: FFEMINISTIAETH

Wyt ti'n ffeminist? Beth yw dy syniadaeth di? Dyma Talulah i daflu goleuni ac agor ein llygaid ar ffeministiaeth...

CYMUNED

Lauren Connelly Cartref.jpg

#GWYBODAETHMYLOVE - RHYWIOLDEB

"Jyst caru pwy bynnag ti eisiau my loves. Mae'n fusnes i ti, a ddim yn fusnes i neb arall..."

CYMUNED

Mae'r Enfys Ynof i.jpg

MAE'R ENFYS YNOF I: CERDD #DGD

#DiwrnodGwelededdDeurywiol yw hi heddiw. Dyma gerdd gan un o ddarllenwyr Lysh Cymru sy'n dymuno aros yn yn ddi-enw.

CYMUNED

IMG_2363.JPG

LODES LYSH - LILI JONES

Creadigrwydd yw ei byd hi, a Bodoli. Dewch i ddysgu rhagor am Lili...

CYMUNED

Lauren Connelly Cartref.jpg

#GWYBODAETHMYLOVE - TIK TOK

Wyt ti wedi gwneud yr inverted challenge ar Tik Tok? Poeni am dy ddelwedd? Wel, paid! Dyma gair i gall gan Lauren Connelly.

CYMUNED

Begw.jpeg

BYD Y BÊL GYDA BEGW ELAIN

Ar adeg pan ddylai'r Ewros wedi cymryd lle, mae Begw Elain yn hiraethu am bêl-droed. Ond mae dyddiau gwell i ddod, meddai!

CYMUNED

Black Lives Matter.png

#MAEBYWYDAUDUONOBWYS GYDA LAUREN CONNELLY

Mae hiliaeth yn bodoli, yng Nghymru ac ym mhob man. Yn ôl Lauren Connelly, 19 oed, mae angen addysgu, addysgu, addysgu.

CYMUNED

Clwb Pontsian.jpg

EWFFORIA'R EISTEDDFOD GYDA REBECCA REES

Blog buddugol Eisteddfod Llandyfaeolg gan Rebecca Rees, Ysgol Bro Teifi.

CYMUNED

jack-monach-5gcM189YA7o-unsplash.jpg

CORONAFEIRWS: BE WNAWN NI HEB BÊL-DROED?

Pwy sydd wedi cael llond bol ar glywed y gair ‘coronafeirws’ bellach? Dan ni gyd wedi, fwy na thebyg.

CYMUNED

fusion-medical-animation-npjP0dCtoxo-uns

CORONAFEIRWS: COVID-19 YN CODI OFN

Lleucu Non: "Wna i ddim dweud c’lwydda, does gen i ddim syniad beth i feddwl o’r coronafeirws, mae’n chwalfa ar y meddwl."

CYMUNED

Matilda_1996_original_film_art_a_91187ad

MELYS, MOES, MATILDA!

GAN MARI GLWYS

Matilda - clasur o ffilm sy’n codi gwên yn ôl Mari Glwys o CFfI Pontsian, Ceredigion. Dyma adolygiad ganddi i #LyshCymru ...

CYMUNED

Little women.jpg

PAWEN LAWEN I LITTLE WOMEN

Wyt ti wedi gweld y ffilm Little Women eto? Dyma adolygiad arbennig i #LyshCymru gan Lleucu Non, o Ddyffryn Nantlle...