Cymuned #LyshCymru

A hoffech chi fod yn ran o gymuned #LyshCymru? Rydyn ni'n chwilio am flogs, erthyglau ysgrifenedig a fideos sy'n trafod unrhyw bwnc dan haul. Gwyliwch y fideo bach isod i ddarganfod mwy!

CYMUNED

Image by Amy Shamblen

BLWYDDYN NEWYDD, YR UN HEN FI

"Ar drothwy blwyddyn newydd arall, dwi yma i rannu un neges gyda chi. Cyfrinach, a dweud y gwir. Blwyddyn newydd, fi newydd? Pfft - dim diolch!" - Gair gan y Golygydd, Llinos Dafydd, a phigion poblogaidd y flwyddyn ar #LyshCymru

CYMUNED

IMG_3903.JPG

Y FLWYDDYN A FU AC SYDD I DDOD: LLEUCU NON

Mae wedi bod yn flwyddyn fyrlymus, gyffrous ond fel rollercoaster i Lleucu Non...

CYMUNED

katie-rainbow-90bg59HzXxE-unsplash.jpg

STORI AERON

"Aeron ydw i, ac rwy’n anneuaidd. 
A dyna pwy ydw i, mewn brawddeg fach syml."

CYMUNED

Untitled (580 × 400px) (1).png

CERDD: WCRÁIN

Mae’n anodd iawn i bawb ddirnad yr hyn sy’n digwydd yn Wcráin ar hyn o bryd. Dyma gerdd gan Tegwen Bruce-Deans, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor.

CYMUNED

Social Share.png

GALAR, COLLED AC ABBI

Dyma stori fer fuddugol Hanna-Non Cordingley, a gipiodd y Gadair iddi yn Eisteddfod Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe.

CYMUNED

Image by Helena Lopes

CYDRADDOLDEB A CHWARAE TEG

Caredigrwydd, hyder, hapusrwydd

- a chydraddoldeb plis. Diolch!

Iestyn.jpg

CYMUNED

HENO

Cerdd gan Iestyn Gwyn Jones

CYMUNED

Llun rali 4.JPG

#NIDYWCYMRUARWERTH! GAN MABLI SIRIOL JONES

Mae gan bawb yr hawl i gartref yn eu cymuned. Dyma flog gan Mabli Siriol Jones, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith.

CYMUNED

Clawr helynt.jpg

'YN BERFFAITH O AMHERFFAITH' GAN REBECCA ROBERTS

#Helynt ydy enillydd categori Plant a Phobl Ifanc Llyfr y Flwyddyn 2021, a dyma lythyr at ei hun yn 15 oed gan yr awdur...

CYMUNED

9345920d-74c2-4407-898a-55082e40cbb0.jpg

HEN BRYD AM ADDYSG: ADOLYGIAD IT'S A SIN

Yn y flwyddyn newydd, cafodd rhaglen It’s a Sin ei ryddhau ar Channel 4.

CYMUNED

Rhyddhad gan Kayley Sydenham_Moment.jpg

RHYDDHAD GAN KAYLEY SYDENHAM

Mae gwyliau’r haf ar y gorwel, ond mae’n bwysig i chi ofalu am eich hunain yn ôl Kayley Sydenham, Prifardd Eisteddfod T. 

CYMUNED

Nia headshot.jpg

MWY NA SGWARIAU DU - TACLO HILIAETH

Mae dros flwyddyn ers llofruddiaeth George Floyd yn America, ond ydy cymdeithas wedi dysgu gwersi a chymryd camau er gwell?

CYMUNED

Lows Mogs.png

BYDDA'N CHDI DY HUN GYDA LOWRI MORGAN

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Trawsffobia, dyma neges gan Lowri Morgan: Jest bydda’n chdi!

CYMUNED

sincerely-media-BfriYg0iOCs-unsplash.jpg

DAL ATI I WENU GYDA HANNA EVANS

Dyma Hanna Evans yn rhannu ychydig o'i phrofiadau, mewn gobaith o helpu rhywun mewn unrhyw ffordd posib.

CYMUNED

Educate your son.jpg

POB DYN, POB UN GAN JESS DAVIES A LLEUCU NON

Mae Jess Davies a Lleucu Non wedi cael digon. Mae hyn yn dilyn ymdriniaeth merched yn ystod yr wythnosau diwethaf.

CYMUNED

adrian-swancar-JXXdS4gbCTI-unsplash.jpg

TI'N IWSLES GAN GWENNO ROBERTS

Dyma waith buddugol enillydd y Gadair yn Steddfod y Sgrin 2021 Ysgol Bro Myrddin yn ddiweddar.

CYMUNED

Welsh_independence_march_Cardiff_May_11_

ANNIBYNIAETH, RWAN! GAN NEL ANGHARAD

Be dwi isho? Annibyniaeth! Pryd ydw i isho fo? RWAN! - blog gan Nel Angharad...

CYMUNED

IMG_1936.JPG

NADOLIG, PWY A ŴYR? GAN LLEUCU NON

Mae Nadolig yn amlwg yn wahanol eleni, ond tydi hynny ddim yn rheswm i beidio mwynhau fel pob Nadolig arall!

CYMUNED

Fundraiser2.jpg

CODI ARIAN, CODI GWÊN: MERCHED CASTELL CAERFFILI

Er gwaetha'r pandemig, mae Clwb Pêl-droed Merched Castell Caerffili wedi gweithio fel tîm - a hynny trwy godi arian at achos arbennig.

CYMUNED

eyiF7dzD_400x400.jpg

TALULAH YN TAFLU GOLEUNI: FFEMINISTIAETH

Wyt ti'n ffeminist? Beth yw dy syniadaeth di? Dyma Talulah i daflu goleuni ac agor ein llygaid ar ffeministiaeth...

CYMUNED

Lauren Connelly Cartref.jpg

#GWYBODAETHMYLOVE - RHYWIOLDEB

"Jyst caru pwy bynnag ti eisiau my loves. Mae'n fusnes i ti, a ddim yn fusnes i neb arall..."

CYMUNED

Mae'r Enfys Ynof i.jpg

MAE'R ENFYS YNOF I: CERDD #DGD

#DiwrnodGwelededdDeurywiol yw hi heddiw. Dyma gerdd gan un o ddarllenwyr Lysh Cymru sy'n dymuno aros yn yn ddi-enw.

CYMUNED

IMG_2363.JPG

LODES LYSH - LILI JONES

Creadigrwydd yw ei byd hi, a Bodoli. Dewch i ddysgu rhagor am Lili...