top of page

Cymuned #LyshCymru

A hoffech chi fod yn ran o gymuned #LyshCymru? Rydyn ni'n chwilio am flogs, erthyglau ysgrifenedig a fideos sy'n trafod unrhyw bwnc dan haul. Gwyliwch y fideo bach isod i ddarganfod mwy!

CYMUNED

Diwrnod Rhyngwladol Merched.jpg

DIWRNOD RHYNGWLADOL MERCHED 2024 HAPUS!

Eleni, thema Diwrnod Rhyngwladol Merched ydi Ysbrydoli Cynhwysiant. Dewch i ni ddathlu’r diwrnod mawr eleni drwy ysbrydoli eraill a gwrando ar hanesion ein cyd-ferched gyda pharch a chariad!

CYMUNED

JESS.jpg

DYSGU GYDA JESS

Mae mynd ati i ddysgu iaith newydd yn dipyn o gamp ac i’r rhai sy’n siarad Cymraeg o’r crud mae’n anodd sylweddoli’r heriau sy’n bodoli wrth fynd ati i’w dysgu nes ymlaen mewn bywyd.

CYMUNED

Writing with Pen

DIWRNOD BARDDONIAETH 2023

Y dyddiau yma, mae cerddi yn ffyrdd effeithiol iawn i gyfleu neges, rhannu barn ac mae ysgrifennu cerddi yn gallu bod yn brofiad pwerus i ryddhau emosiwn.

CYMUNED

Pride Flag

CYMRY. BALCH. IFANC.

Mae gwasg Rily yn chwilio am straeon pobl ifanc sy’n rhan o’r gymuned LHDTC+ ar gyfer cyfrol newydd gyffrous fydd yn cael ei chyhoeddi yn 2024.

CYMUNED

Photo 03-07-2023, 16 01 29_edited_edited.jpg

GWAWRIO
GAN TEGWEN BRUCE-DEANS

Mae archif Lysh llawn drysorion, ac un o’r rheini yw cerdd arbennig gan Tegwen Bruce-Deans, sef Wcráin. Ers ei chyhoeddi, mae Tegwen wedi cynnwys y gerdd yn ei chyfrol newydd o’r enw Gwawrio.

CYMUNED

Protesters

PAM Y PROTESTIO?

Does dim wythnos yn mynd heibio heb yn ddiweddar fod rhywun yn protestio yn rhywle. Felly, dewch i ni gymryd saib i ystyried beth yn union ydi protestio a beth yw pwysigrwydd y weithred yma.

CYMUNED

roberto-nickson-vRAYwESFc-U-unsplash.jpg

FI YW TANIESHA

"Un tro, roeddwn i'n adnabod merch. Roedd hi’n wynebu llawer o heriau. Dechreuodd y cyfan pan oedd hi’n blentyn ifanc." Dyma Taniesha, ennillydd olaf ein gystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

CYMUNED

iStock-1294469941 (2).jpg

FI YW ELIN

"Mae stori pawb yn bwysig. Does dim rhaid i chi fod wedi ymweld â Thŵr Eiffel, na ennill cystadleuaeth, na brwydro i newid y byd." Dyma Elin, un o enillwyr ein cystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

CYMUNED

JANO_edited_edited.jpg

FI YW JANO

"Ry’ ni ferched yn gryf, yn ddewr ac yn wych. Ond mae merched cefn gwlad wir mewn maes gwahanol!" Dyma Jano, un o enillwyr ein cystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

CYMUNED

fi yw fi.jpg

FI YW FI: SIONED

"Y ferch dawel, swil yna yng nghefn y dosbarth. Ond dim fi yw honna. Dim y gwir fi." Dyma Sioned, un o enillwyr ein cystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

bottom of page