Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Cymuned #LyshCymru

A hoffech chi fod yn ran o gymuned #LyshCymru? Rydyn ni'n chwilio am flogs, erthyglau ysgrifenedig a fideos sy'n trafod unrhyw bwnc dan haul. Gwyliwch y fideo bach isod i ddarganfod mwy!

CICIO YN ERYN Y TRESI? NO WEI!

Dyma flog gan Begw – swyddog y wasg Clwb Pêl-droed Nantlle Vale, sy’n cadw trefn ar gyfryngau cymdeithasol y clwb...

CYMUNED

GWEITHREDOEDD NID GEIRIAU: PLEIDLAIS I BOBL IFANC

Gydag etholiad arall ar y ffordd, dyma blog gan Lleucu Non yn trafod yr hawliau sydd gan bobl ifanc i bleidleisio...

CYMUNED

LLWYFAN LLENYDDOL: YFORY GAN SION JENKINS

Enillydd Coron Eisteddfod CFfI Cymru 2019 yw Sion Jenkins. Dyma ei stori fer fuddugol…

CYMUNED

LLWYFAN LLENYDDOL: LLAIS GAN TWM EBBSWORTH 

Enillydd Cadair Eisteddfod CFfI Cymru 2019 yw Twm Ebbsworth. Dyma ei gerdd fuddugol...

CYMUNED

MIS PRIDE: STORI LLEUCU IFANS

 Dyma Lleucu Ifans o Ddihewyd, Ceredigion i siarad am ei phrofiad hi o ddod allan mewn cymuned wledig.

CYMUNED

Cari Rhodd Owen_Thumbnail.jpg

'TIGHTROPE' AR Y PIANO GAN CARI RHODD OWEN

Pwy sy’n hoffi The Greatest Showman? Dyma glip o Cari Rhodd Owen, 14 oed, o Lanfachraeth, yn chwarae Tightrope. 

CYMUNED

Nela Gwenog_Thumbnail.jpg

BYWYD AR Y FFERM GYDA NELA GWENOG

Mae Nela Gwenog o Benegoes, Machynlleth, yn ei chanol hi gyda wyna ar hyn o bryd. Dyma hi yn trin a thrafod bywyd ar y fferm!

CYMUNED

Miriam Llwyd yn Disneyland_Thumbnail.jpg

MIRIAM LLWYD YN PERFFORMIO YM MHARIS

Dyma Miriam Llwyd, un o enillwyr Eisteddfod yr Urdd 2018, yn rhannu ei phroffiad o berfformio yn Disneyland Paris!

CYMUNED

BRECSIT - TRAED MOCH TA BE? 

Brecsit - traed moch ta be? Dyma Lleucu Non o Ddyffryn Nantlle yn dweud ei dweud...

CYMUNED

Cardiau_Thumbnail.png

CARDIAU CYMRAEG GAN FIORELLA WYN

Dyma fideo gan Cardiau Fiorella Wyn, yn arbennig i Lysh! Os ti'n rhoi tro arni, gyrra lun draw i ni - #LyshCymru

CYMUNED