top of page

Adloniant

ADLONIANT

lilli shoot 3.jpg

HOFFWN HOLI: IZZY RABEY

Mae rhestr holi darllenwyr Lysh yn un faith, ond y person nesaf ar restr yw Izzy Rabey! Wedi cyfraniad i’r wefan llynedd, roedd ein darllenwyr yn barod i holi Izzy unwaith eto.

ADLONIANT

Klust+—+01.+T+(7).png

SBARDUN: CYFFRO ELECTRONEG

Mae Melda Lois a Mali Haf wedi bod yn gweithio gyda 13 o artistiaid eraill, gan gynnwys Eadyth ac Endaf, er mwyn creu EP electroneg newydd o’r enw Sbardun.

ADLONIANT

dydd miwsig social share.jpg

EICH RHESTR CHWARAE CHI!

Ychydig o wythnosau yn ôl, fe ddaeth darllenwyr Lysh at ei gilydd i rannu eu hoff ganeuon gyda ni er mwyn eu rhoi mewn un rhestr chwarae i ni allu rhannu a mwynhau gyda’n gilydd.

ADLONIANT

HOLI LUNED ELFYN_Moment2.jpg

HOFFWN HOLI: LUNED ELFYN

Yr unigolyn nesaf ar restr holi Lysh yw Luned Elfyn. Mae’r actores Rownd a Rownd wedi derbyn y sialens o ateb eich cwestiynnau felly gwyliwch isod i ddarganfod beth yw ei diddordeb anarferol.

ADLONIANT

maxresdefault.jpg

HOFFWN HOLI: MIRAIN IWERYDD

Gyda llond llaw o’ch cwestiynnau chi, darllenwyr Lysh, dyma Mirain Iwerydd yn son am gyflwyno, y cyfryngau cymdeithasol a beth sydd ar y gweill eleni!

ADLONIANT

IMG_3233.jpg

NADOLIG LYSH I CHI GYD!

Mae’n bryd i ni ffarwelio â 2022 ac wrth i ni droedio ar drothwy blwyddyn newydd sbon, dyma ychydig o uchafbwyntiau Lysh dros y flwyddyn a fu!

ADLONIANT

Fflow_socialshare.jpg

FFLOW: FFRINDIAU'R BLANED

Mae’r byd angen ein help ni ac mae gan Fflow neges bwysig iawn i’w rannu. Yn eu cân diweddaraf, mae Carys a Branwen yn erfyn arnom ni i adael dim ar ôl ond cariad.

ADLONIANT

1 (1).jpg

CANU YN AMERICA

Newydd ddychwelyd o’u trip i Philadelphia yn America mae cantorion Siriol Elin a Manon Ogwen, ynghyd â Dafydd Jones a Tomos Gwyn.

ADLONIANT

Gwenno Morgan_edited.jpg

HUDLATH HYPNOTIG HUDOLUS

Draw yn Llundain, mae meistr miwsig, Gwenno Morgan, wrthi’n brysur yn cyfansoddi darnau gyda’i hudlath hypnotig hudolus. Mae Lysh Cymru yn ysu eisiau gwybod mwy am y gyfansoddwraig ifanc...

ADLONIANT

DIWEDD-Trêl-GFX-HIR.jpg

POPETH - A GWELD Y 'GOLAU'

Yng nghân newydd prosiect Popeth, sy’n cynhyrchu caneuon Pop Cymraeg, mae’r cerddorion yn ceisio torri’n rhydd o’r negeseuon traddodiadol Pop o gariad a thor-calon.

ADLONIANT

Y miwsig, y bîts... a’r portalws!.png

TROELLI'R TIWNS GYDA STACEY

Y miwsig, y bîts... a’r portalŵs! Sgwrs gyda DJ Stacey Alford.

ADLONIANT

Social Share.png

GOFALWYR IFANC - DYMA FI

Er mwyn rhoi blas ar y math o waith mae gofalwyr ifanc yn eu gwneud, cafodd ffilm fer bwerus Dyma Fi gan Gwmni Theatr Arad Goch ei chreu. 

ADLONIANT

Mari in long grass.JPG

GWIRIONI, GWERIN, GWREIDDIAU

Wyddoch chi sut i briodi sain gwerin Cymru efo cerddoriaeth gyfoes ein byd ni heddiw? Wel, mae’r gantores Mari Mathias yn gwybod yn union sut i wneud.

ADLONIANT

254_ffN_FranWenYnysAlys_119.jpg

YNYS ALYS: BECCA O DAN Y SBOTOLAU

Wedi cyfnod o drwmgwsg, mae byd y theatrau araf ddeffro.Un o sêr diweddaraf byd celfyddydau Cymru ydi Becca Naiga, ac mae Lysh Cymru wedi cyfweld â hi.

ADLONIANT

image00006.jpeg

YNYS ALYS: GENOD GEFN LLWYFAN

Y gos i gyd wrth genod gefn llwyfan sioe Ynys Alys...

ADLONIANT

Merch y wlad (1).png

MERCH Y WLAD AR Y BOCS

Mae cyflwynydd newydd 'Ffermio,' Melanie Carmen Owen, wedi dweud ei bod hi’n “anhygoel o falch” o fod yn rhan o’r rhaglen

ADLONIANT

Mahum - social share.png

Y DA A'R DRWG AM DISNEY

"Byddwn wrth fy modd yn cael tywysoges neu brif gymeriad o Disney sydd yn hijabi efo stori newydd."

ADLONIANT

EC1xmw1WsAAnFYc.jfif

ETERNALS: GALL UNRHYWUN FOD YN ARCHARWR!

Adolygiad Lleucu Non o ffilm ddiweddaraf Marvel Cinematic Universe (MCU), Eternals.

ADLONIANT

01.jpeg

GALERI LANSIAD LYSH

Roedd lansiad #LyshCymru yn anhygoel! Dyma luniau gwych o'r diwrnod. Cofiwch rannu!

bottom of page