Adloniant

ADLONIANT

TIWNS TESNI

Dyma Tesni Hughes o Langefni i sôn am ei chariad at greu cerddoriaeth a rhannu blas bach o un o'i thiwns.

ADLONIANT

(DIM) SÔN AM SÎN (BYW), OND...

Sut mae Tesni Hughes yn ymdopi heb ddigwyddiadau byw? Dyma flog ganddi yn arbennig i #LyshCymru

ADLONIANT

MARI'N MWYDRO - SLOFI LAWR

Pleserau bach bywyd Mari Lovgreen adeg y clo mawr...

ADLONIANT

EISTEDDFOD T

Y cyfan rwyt ti angen ei wybod am Eisteddfod T!

ADLONIANT

MARI'N MWYDRO: BYDDA'N FFEIND

"Mae pobl sy’n eich caru chi eisio’ch helpu chi. Yn union fel fysech chi eisiau eu helpu nhw."

ADLONIANT

LLIO ELAIN: SHÊF YN ÔL DDY RÊF?

"Un dydd Sadwrn pan o’n i’n 14 mlwydd oed, nes i ddwyn rasal Dad o’r stafell ymolchi, plastro fy nghoesau mewn shaving foam, a shafio am y tro cyntaf erioed (sori Dad)."

ADLONIANT

AR Y SÎN: RHYS GWYNFOR

Mae’n Ddydd Miwsig Cymru ar y 7fed Chwefror. Dewch i ddysgu rhagor am yr artist Rhys Gwynfor...

ADLONIANT

MARI'N MWYDRO: FFÔNAHOLIC!

"Mari ydw i a dwi’n gaeth i fy ffôn..." Dyma golofn newydd gan y cyflwynydd hyfryd Mari Lovgreen!

ADLONIANT

HEI-LEITS LYSH 2019

Wel, mae dros chwe mis wedi hedfan heibio ers lansiad Lysh yn Eisteddfod yr Urdd eleni – mae wedi bod yn llawer o hwyl.

ADLONIANT

INSTA-BŴBS A BACH O BARCH

Dyma Lisa Angharad yn trafod sut mae rhai merched yn siarad gyda'i gilydd ar Instagram...

ADLONIANT

MARI'N MWYDRO!

Dyma golofn y cyflwynydd hyfryd Mari Lovgreen, sy’n ei dweud hi fel mae hi...

ADLONIANT

ALLANFA DÂN AR DÂN AM FWY O GIGS!

Ar ôl perfformio mewn dwy gig, mae band newydd yn ysu am ragor. Dyma Glain Llwyd i sôn am Allanfa Dân...

ADLONIANT

SÔN AM SÎN - MARI MATHIAS

Ar drothwy Gŵyl Gwenlli, mae’n braf gweld presenoldeb artistiaid benywaidd. Dyma’r gantores Mari Mathias i sôn rhagor.

01.jpeg

ADLONIANT

GALERI LANSIAD LYSH

Roedd lansiad #LyshCymru yn anhygoel! Dyma luniau gwych o'r diwrnod. Cofiwch rannu!

Gwilym_17_02_2019_GWobrauSelar_S_256.jpg

ADLONIANT

AR Y SÎN GYDA GWILYM

Mae’r rhain yn dŵds, ac yn rocio. Pwy ydyn nhw? Wel dyma Lysh yn holi’r band Gwilym...

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.