top of page

Adloniant

ADLONIANT

Red Chairs

DIWRNOD SINEMA 2023

Ar yr 2il o Fedi, 2023, fydd sinemâu ledled y wlad yn dathlu Diwrnod Sinema. Dyma ddiwrnod sy’n dathlu crefft y sinema a’r holl bobl sy’n dod a ffilmiau at ei gilydd.

ADLONIANT

richard-jaimes-k4dT8x2--gI-unsplash.jpg

HWYL FAWR I'R HIRDDYDDIAU!

Mae pob haf da angen soundtrack, dydi? Felly, dyma restr chwarae ar gyfer rhedeg i’r traeth, rhannu straeon rownd y llyn neu i wrando arni wrth ddreifio rownd dre am têcawê.

ADLONIANT

Lleuad Orwych.jpg

EDRYCHA FYNY!

Mae’r byd llawn rhyfeddodau lu, ond mae’r awyr uwch ein pennau yn rhyfeddol tu hwnt. Y mis yma, cawn wledd arbennig yn y lloer gyda thri digwyddiad nodedig a digon o gyfle i ni allu eu gweld.

ADLONIANT

Camera

TELEDU REALITI: Y DDRAMA A'R DIFROD

Mae’n wir nad oes prinder o deledu realiti ar y bocs. Er bod mwynhâd i’w gael wrth wylio’r rhaglenni yma, mae’n bwysig cofio fod elfen dywyll sy’n effeithio ar sawl ffactor.

ADLONIANT

tv remote.jpg

CYFRESI CYFFROUS

Dyma ni, wedi cyrraedd yr haf a diolch byth fod popeth yn dechrau dod i ben yn barod am saib haeddiannol! Felly, rhaid cael cyfres i’w binjo! 

ADLONIANT

IMG_9878.jpg

GAIR GAN Y GOLYGYDD

Gyda bron 4 mlynedd ers lansiad Lysh a bron i 5 mis er i mi fod yn Olygydd, credaf ei bod hi'n hen bryd i ddweud helô ac i gyflwyno fy hun yn iawn.

ADLONIANT

Hoffwn Holi - Tanwen Cray-2_edited.jpg

HOFFWN HOLI: TANWEN CRAY

O astudio ffasiwn i gyflwyno’r tywydd, Tanwen Cray yw’r nesaf i dderbyn yr her o ateb eich cwestiynnau chi! Tybed sut brofiad yw cyflwyno’r tywydd ac oes ganddi gyngor doeth i’w rannu?

ADLONIANT

lilli shoot 3.jpg

HOFFWN HOLI: IZZY RABEY

Mae rhestr holi darllenwyr Lysh yn un faith, ond y person nesaf ar restr yw Izzy Rabey! Wedi cyfraniad i’r wefan llynedd, roedd ein darllenwyr yn barod i holi Izzy unwaith eto.

ADLONIANT

Klust+—+01.+T+(7).png

SBARDUN: CYFFRO ELECTRONEG

Mae Melda Lois a Mali Haf wedi bod yn gweithio gyda 13 o artistiaid eraill, gan gynnwys Eadyth ac Endaf, er mwyn creu EP electroneg newydd o’r enw Sbardun.

ADLONIANT

dydd miwsig social share.jpg

EICH RHESTR CHWARAE CHI!

Ychydig o wythnosau yn ôl, fe ddaeth darllenwyr Lysh at ei gilydd i rannu eu hoff ganeuon gyda ni er mwyn eu rhoi mewn un rhestr chwarae i ni allu rhannu a mwynhau gyda’n gilydd.

ADLONIANT

HOLI LUNED ELFYN_Moment2.jpg

HOFFWN HOLI: LUNED ELFYN

Yr unigolyn nesaf ar restr holi Lysh yw Luned Elfyn. Mae’r actores Rownd a Rownd wedi derbyn y sialens o ateb eich cwestiynnau felly gwyliwch isod i ddarganfod beth yw ei diddordeb anarferol.

ADLONIANT

maxresdefault.jpg

HOFFWN HOLI: MIRAIN IWERYDD

Gyda llond llaw o’ch cwestiynnau chi, darllenwyr Lysh, dyma Mirain Iwerydd yn son am gyflwyno, y cyfryngau cymdeithasol a beth sydd ar y gweill eleni!

ADLONIANT

IMG_3233.jpg

NADOLIG LYSH I CHI GYD!

Mae’n bryd i ni ffarwelio â 2022 ac wrth i ni droedio ar drothwy blwyddyn newydd sbon, dyma ychydig o uchafbwyntiau Lysh dros y flwyddyn a fu!

ADLONIANT

Fflow_socialshare.jpg

FFLOW: FFRINDIAU'R BLANED

Mae’r byd angen ein help ni ac mae gan Fflow neges bwysig iawn i’w rannu. Yn eu cân diweddaraf, mae Carys a Branwen yn erfyn arnom ni i adael dim ar ôl ond cariad.

ADLONIANT

1 (1).jpg

CANU YN AMERICA

Newydd ddychwelyd o’u trip i Philadelphia yn America mae cantorion Siriol Elin a Manon Ogwen, ynghyd â Dafydd Jones a Tomos Gwyn.

ADLONIANT

Gwenno Morgan_edited.jpg

HUDLATH HYPNOTIG HUDOLUS

Draw yn Llundain, mae meistr miwsig, Gwenno Morgan, wrthi’n brysur yn cyfansoddi darnau gyda’i hudlath hypnotig hudolus. Mae Lysh Cymru yn ysu eisiau gwybod mwy am y gyfansoddwraig ifanc...

ADLONIANT

DIWEDD-Trêl-GFX-HIR.jpg

POPETH - A GWELD Y 'GOLAU'

Yng nghân newydd prosiect Popeth, sy’n cynhyrchu caneuon Pop Cymraeg, mae’r cerddorion yn ceisio torri’n rhydd o’r negeseuon traddodiadol Pop o gariad a thor-calon.

ADLONIANT

Y miwsig, y bîts... a’r portalws!.png

TROELLI'R TIWNS GYDA STACEY

Y miwsig, y bîts... a’r portalŵs! Sgwrs gyda DJ Stacey Alford.

ADLONIANT

Social Share.png

GOFALWYR IFANC - DYMA FI

Er mwyn rhoi blas ar y math o waith mae gofalwyr ifanc yn eu gwneud, cafodd ffilm fer bwerus Dyma Fi gan Gwmni Theatr Arad Goch ei chreu. 

ADLONIANT

Mari in long grass.JPG

GWIRIONI, GWERIN, GWREIDDIAU

Wyddoch chi sut i briodi sain gwerin Cymru efo cerddoriaeth gyfoes ein byd ni heddiw? Wel, mae’r gantores Mari Mathias yn gwybod yn union sut i wneud.

ADLONIANT

01.jpeg

GALERI LANSIAD LYSH

Roedd lansiad #LyshCymru yn anhygoel! Dyma luniau gwych o'r diwrnod. Cofiwch rannu!

bottom of page