Adloniant

ADLONIANT

TIWNS TESNI

Dyma Tesni Hughes o Langefni i sôn am ei chariad at greu cerddoriaeth a rhannu blas bach o un o'i thiwns.

ADLONIANT

(DIM) SÔN AM SÎN (BYW), OND...

Sut mae Tesni Hughes yn ymdopi heb ddigwyddiadau byw? Dyma flog ganddi yn arbennig i #LyshCymru

ADLONIANT

MARI'N MWYDRO - SLOFI LAWR

Pleserau bach bywyd Mari Lovgreen adeg y clo mawr...

ADLONIANT

EISTEDDFOD T

Y cyfan rwyt ti angen ei wybod am Eisteddfod T!

ADLONIANT

MARI'N MWYDRO: BYDDA'N FFEIND

"Mae pobl sy’n eich caru chi eisio’ch helpu chi. Yn union fel fysech chi eisiau eu helpu nhw."

ADLONIANT

LLIO ELAIN: SHÊF YN ÔL DDY RÊF?

"Un dydd Sadwrn pan o’n i’n 14 mlwydd oed, nes i ddwyn rasal Dad o’r stafell ymolchi, plastro fy nghoesau mewn shaving foam, a shafio am y tro cyntaf erioed (sori Dad)."

ADLONIANT

AR Y SÎN: RHYS GWYNFOR

Mae’n Ddydd Miwsig Cymru ar y 7fed Chwefror. Dewch i ddysgu rhagor am yr artist Rhys Gwynfor...

ADLONIANT

MARI'N MWYDRO: FFÔNAHOLIC!

"Mari ydw i a dwi’n gaeth i fy ffôn..." Dyma golofn newydd gan y cyflwynydd hyfryd Mari Lovgreen!

01.jpeg

ADLONIANT

GALERI LANSIAD LYSH

Roedd lansiad #LyshCymru yn anhygoel! Dyma luniau gwych o'r diwrnod. Cofiwch rannu!