top of page

Adloniant

ADLONIANT

Lleucu Non_edited.jpg

BYDD LYSH: LLEUCU NON

Pam fod pobl yn colli’r iaith Gymraeg? Pwy sy’n diffinio’r gair ‘cŵl’? Ar rifyn olaf y gyfres gyntaf o Bydd Lysh mae Lleucu Non yn ceisio ateb y cwestiynau yma a mwy.

ADLONIANT

Glesni Prytherch.jpg

BYDD LYSH: GLESNI PRYTHERCH

Mae Glesni Prytherch yn ôl i ateb eich cwestiynau chi! Wedi rhannu gair o gyngor gyda chi’r darllenwyr yn y gorffennol, mae hi’n ôl i gynnig mwy o eiriau o gysur mewn byd sydd yn brysur newid. 

ADLONIANT

Emily Pemberton.jpg

BYDD LYSH: EMILY PEMBERTON

Newydd ei phenodi fel un o Ymddiriedolwyr Ifanc yr Urdd, mae Emily Pemberton wedi bod yn ateb eich cwestiynau chi ar rifyn diweddaraf Bydd Lysh.

ADLONIANT

Leo Drayton_edited_edited.jpg

BYDD LYSH: LEO DRAYTON

 Leo Drayton yw’r gwestai nesaf ar ein podlediad Bydd Lysh! Yn ogystal ag ateb eich cwestiynau chi, mae Leo yn egluro mwy am ei brosiect diweddaraf, sef y ddrama “Dy Enw Marw”.

ADLONIANT

Buddug Roberts_edited.jpg

BYDD LYSH: BUDDUG ROBERTS

Dewch i ni groesawu’r bardd gwallt pinc, Buddug Roberts i bodlediad Bydd Lysh! Eisiau cyngor ar sut i fynd ati i ysgrifennu cerdd? Gwranda ar yr ail rifyn nawr!

ADLONIANT

LBF bio photo Megan Angharad Hunter.JPG

BYDD LYSH: MEGAN ANGHARAD HUNTER

Os wyt ti wedi tanysgrifio i gylchlythyr Lysh, fyddi di wedi bod yn aros yn eiddgar ers clywed y newyddion mawr. Mae gan Lysh bodlediad newydd!

ADLONIANT

Picking a Christmas Tree

RHESTR CHWARAE NADOLIG 2023!

Anodd iawn yw ceisio peidio â chwarae’r caneuon Nadolig yn rhy gynnar, ond diolch byth, mae mis Rhagfyr wedi ein cyrraedd! Felly, ar ôl disgwyl am 11 mis cyfan, mae’n amser troi’r speakers fyny a joio!

ADLONIANT

Sale Season

SÊL SÂL?

Wyt ti wedi cerdded i lawr y stryd fawr yn ddiweddar? Black Friday, Cyber Monday, cymaint o brisiau anhygoel, mae’n rhaid i ti fanteisio ar y cyfle nawr i arbed arian – Oes?

ADLONIANT

richard-jaimes-k4dT8x2--gI-unsplash.jpg

HWYL FAWR I'R HIRDDYDDIAU!

Mae pob haf da angen soundtrack, dydi? Felly, dyma restr chwarae ar gyfer rhedeg i’r traeth, rhannu straeon rownd y llyn neu i wrando arni wrth ddreifio rownd dre am têcawê.

ADLONIANT

Lleuad Orwych.jpg

EDRYCHA FYNY!

Mae’r byd llawn rhyfeddodau lu, ond mae’r awyr uwch ein pennau yn rhyfeddol tu hwnt. Y mis yma, cawn wledd arbennig yn y lloer gyda thri digwyddiad nodedig a digon o gyfle i ni allu eu gweld.

ADLONIANT

Camera

TELEDU REALITI: Y DDRAMA A'R DIFROD

Mae’n wir nad oes prinder o deledu realiti ar y bocs. Er bod mwynhâd i’w gael wrth wylio’r rhaglenni yma, mae’n bwysig cofio fod elfen dywyll sy’n effeithio ar sawl ffactor.

ADLONIANT

tv remote.jpg

CYFRESI CYFFROUS

Dyma ni, wedi cyrraedd yr haf a diolch byth fod popeth yn dechrau dod i ben yn barod am saib haeddiannol! Felly, rhaid cael cyfres i’w binjo! 

ADLONIANT

IMG_9878.jpg

GAIR GAN Y GOLYGYDD

Gyda bron 4 mlynedd ers lansiad Lysh a bron i 5 mis er i mi fod yn Olygydd, credaf ei bod hi'n hen bryd i ddweud helô ac i gyflwyno fy hun yn iawn.

ADLONIANT

Hoffwn Holi - Tanwen Cray-2_edited.jpg

HOFFWN HOLI: TANWEN CRAY

O astudio ffasiwn i gyflwyno’r tywydd, Tanwen Cray yw’r nesaf i dderbyn yr her o ateb eich cwestiynnau chi! Tybed sut brofiad yw cyflwyno’r tywydd ac oes ganddi gyngor doeth i’w rannu?

ADLONIANT

lilli shoot 3.jpg

HOFFWN HOLI: IZZY RABEY

Mae rhestr holi darllenwyr Lysh yn un faith, ond y person nesaf ar restr yw Izzy Rabey! Wedi cyfraniad i’r wefan llynedd, roedd ein darllenwyr yn barod i holi Izzy unwaith eto.

ADLONIANT

Klust+—+01.+T+(7).png

SBARDUN: CYFFRO ELECTRONEG

Mae Melda Lois a Mali Haf wedi bod yn gweithio gyda 13 o artistiaid eraill, gan gynnwys Eadyth ac Endaf, er mwyn creu EP electroneg newydd o’r enw Sbardun.

ADLONIANT

dydd miwsig social share.jpg

EICH RHESTR CHWARAE CHI!

Ychydig o wythnosau yn ôl, fe ddaeth darllenwyr Lysh at ei gilydd i rannu eu hoff ganeuon gyda ni er mwyn eu rhoi mewn un rhestr chwarae i ni allu rhannu a mwynhau gyda’n gilydd.

ADLONIANT

HOLI LUNED ELFYN_Moment2.jpg

HOFFWN HOLI: LUNED ELFYN

Yr unigolyn nesaf ar restr holi Lysh yw Luned Elfyn. Mae’r actores Rownd a Rownd wedi derbyn y sialens o ateb eich cwestiynnau felly gwyliwch isod i ddarganfod beth yw ei diddordeb anarferol.

ADLONIANT

maxresdefault.jpg

HOFFWN HOLI: MIRAIN IWERYDD

Gyda llond llaw o’ch cwestiynnau chi, darllenwyr Lysh, dyma Mirain Iwerydd yn son am gyflwyno, y cyfryngau cymdeithasol a beth sydd ar y gweill eleni!

ADLONIANT

IMG_3233.jpg

NADOLIG LYSH I CHI GYD!

Mae’n bryd i ni ffarwelio â 2022 ac wrth i ni droedio ar drothwy blwyddyn newydd sbon, dyma ychydig o uchafbwyntiau Lysh dros y flwyddyn a fu!

ADLONIANT

Fflow_socialshare.jpg

FFLOW: FFRINDIAU'R BLANED

Mae’r byd angen ein help ni ac mae gan Fflow neges bwysig iawn i’w rannu. Yn eu cân diweddaraf, mae Carys a Branwen yn erfyn arnom ni i adael dim ar ôl ond cariad.

ADLONIANT

1 (1).jpg

CANU YN AMERICA

Newydd ddychwelyd o’u trip i Philadelphia yn America mae cantorion Siriol Elin a Manon Ogwen, ynghyd â Dafydd Jones a Tomos Gwyn.

ADLONIANT

Gwenno Morgan_edited.jpg

HUDLATH HYPNOTIG HUDOLUS

Draw yn Llundain, mae meistr miwsig, Gwenno Morgan, wrthi’n brysur yn cyfansoddi darnau gyda’i hudlath hypnotig hudolus. Mae Lysh Cymru yn ysu eisiau gwybod mwy am y gyfansoddwraig ifanc...

ADLONIANT

DIWEDD-Trêl-GFX-HIR.jpg

POPETH - A GWELD Y 'GOLAU'

Yng nghân newydd prosiect Popeth, sy’n cynhyrchu caneuon Pop Cymraeg, mae’r cerddorion yn ceisio torri’n rhydd o’r negeseuon traddodiadol Pop o gariad a thor-calon.

ADLONIANT

01.jpeg

GALERI LANSIAD LYSH

Roedd lansiad #LyshCymru yn anhygoel! Dyma luniau gwych o'r diwrnod. Cofiwch rannu!

bottom of page