top of page

Adloniant

ADLONIANT

03.jpg

BLWYDDYN O GERDDORIAETH

Cymru; gwlad y gân. Dyma ddywediad sydd wedi rhoi Cymru ar y map ers canrifoedd a mwy! Ond eleni, mae’r hen ddywediad yn fwy addas nag erioed.

ADLONIANT

TV Remote

BETH SY’ ‘MLAEN?!

I’r carwyr cyfresi yn ein plith, mae’n anodd coelio fod dwy flynedd wedi mynd heibio ers yr ail gyfres o Bridgerton ac mae’n fwy anodd fyth i goelio fod mis arall i ddisgwyl tan y gyfres nesaf!

ADLONIANT

Lleucu Non_edited.jpg

BYDD LYSH: LLEUCU NON

Pam fod pobl yn colli’r iaith Gymraeg? Pwy sy’n diffinio’r gair ‘cŵl’? Ar rifyn olaf y gyfres gyntaf o Bydd Lysh mae Lleucu Non yn ceisio ateb y cwestiynau yma a mwy.

ADLONIANT

Glesni Prytherch.jpg

BYDD LYSH: GLESNI PRYTHERCH

Mae Glesni Prytherch yn ôl i ateb eich cwestiynau chi! Wedi rhannu gair o gyngor gyda chi’r darllenwyr yn y gorffennol, mae hi’n ôl i gynnig mwy o eiriau o gysur mewn byd sydd yn brysur newid. 

ADLONIANT

Emily Pemberton.jpg

BYDD LYSH: EMILY PEMBERTON

Newydd ei phenodi fel un o Ymddiriedolwyr Ifanc yr Urdd, mae Emily Pemberton wedi bod yn ateb eich cwestiynau chi ar rifyn diweddaraf Bydd Lysh.

ADLONIANT

Leo Drayton_edited_edited.jpg

BYDD LYSH: LEO DRAYTON

 Leo Drayton yw’r gwestai nesaf ar ein podlediad Bydd Lysh! Yn ogystal ag ateb eich cwestiynau chi, mae Leo yn egluro mwy am ei brosiect diweddaraf, sef y ddrama “Dy Enw Marw”.

ADLONIANT

Buddug Roberts_edited.jpg

BYDD LYSH: BUDDUG ROBERTS

Dewch i ni groesawu’r bardd gwallt pinc, Buddug Roberts i bodlediad Bydd Lysh! Eisiau cyngor ar sut i fynd ati i ysgrifennu cerdd? Gwranda ar yr ail rifyn nawr!

ADLONIANT

LBF bio photo Megan Angharad Hunter.JPG

BYDD LYSH: MEGAN ANGHARAD HUNTER

Os wyt ti wedi tanysgrifio i gylchlythyr Lysh, fyddi di wedi bod yn aros yn eiddgar ers clywed y newyddion mawr. Mae gan Lysh bodlediad newydd!

ADLONIANT

Picking a Christmas Tree

RHESTR CHWARAE NADOLIG 2023!

Anodd iawn yw ceisio peidio â chwarae’r caneuon Nadolig yn rhy gynnar, ond diolch byth, mae mis Rhagfyr wedi ein cyrraedd! Felly, ar ôl disgwyl am 11 mis cyfan, mae’n amser troi’r speakers fyny a joio!

ADLONIANT

Sale Season

SÊL SÂL?

Wyt ti wedi cerdded i lawr y stryd fawr yn ddiweddar? Black Friday, Cyber Monday, cymaint o brisiau anhygoel, mae’n rhaid i ti fanteisio ar y cyfle nawr i arbed arian – Oes?

ADLONIANT

richard-jaimes-k4dT8x2--gI-unsplash.jpg

HWYL FAWR I'R HIRDDYDDIAU!

Mae pob haf da angen soundtrack, dydi? Felly, dyma restr chwarae ar gyfer rhedeg i’r traeth, rhannu straeon rownd y llyn neu i wrando arni wrth ddreifio rownd dre am têcawê.

ADLONIANT

Lleuad Orwych.jpg

EDRYCHA FYNY!

Mae’r byd llawn rhyfeddodau lu, ond mae’r awyr uwch ein pennau yn rhyfeddol tu hwnt. Y mis yma, cawn wledd arbennig yn y lloer gyda thri digwyddiad nodedig a digon o gyfle i ni allu eu gweld.

ADLONIANT

Camera

TELEDU REALITI: Y DDRAMA A'R DIFROD

Mae’n wir nad oes prinder o deledu realiti ar y bocs. Er bod mwynhâd i’w gael wrth wylio’r rhaglenni yma, mae’n bwysig cofio fod elfen dywyll sy’n effeithio ar sawl ffactor.

ADLONIANT

tv remote.jpg

CYFRESI CYFFROUS

Dyma ni, wedi cyrraedd yr haf a diolch byth fod popeth yn dechrau dod i ben yn barod am saib haeddiannol! Felly, rhaid cael cyfres i’w binjo! 

ADLONIANT

IMG_9878.jpg

GAIR GAN Y GOLYGYDD

Gyda bron 4 mlynedd ers lansiad Lysh a bron i 5 mis er i mi fod yn Olygydd, credaf ei bod hi'n hen bryd i ddweud helô ac i gyflwyno fy hun yn iawn.

ADLONIANT

Hoffwn Holi - Tanwen Cray-2_edited.jpg

HOFFWN HOLI: TANWEN CRAY

O astudio ffasiwn i gyflwyno’r tywydd, Tanwen Cray yw’r nesaf i dderbyn yr her o ateb eich cwestiynnau chi! Tybed sut brofiad yw cyflwyno’r tywydd ac oes ganddi gyngor doeth i’w rannu?

ADLONIANT

lilli shoot 3.jpg

HOFFWN HOLI: IZZY RABEY

Mae rhestr holi darllenwyr Lysh yn un faith, ond y person nesaf ar restr yw Izzy Rabey! Wedi cyfraniad i’r wefan llynedd, roedd ein darllenwyr yn barod i holi Izzy unwaith eto.

ADLONIANT

Klust+—+01.+T+(7).png

SBARDUN: CYFFRO ELECTRONEG

Mae Melda Lois a Mali Haf wedi bod yn gweithio gyda 13 o artistiaid eraill, gan gynnwys Eadyth ac Endaf, er mwyn creu EP electroneg newydd o’r enw Sbardun.

ADLONIANT

dydd miwsig social share.jpg

EICH RHESTR CHWARAE CHI!

Ychydig o wythnosau yn ôl, fe ddaeth darllenwyr Lysh at ei gilydd i rannu eu hoff ganeuon gyda ni er mwyn eu rhoi mewn un rhestr chwarae i ni allu rhannu a mwynhau gyda’n gilydd.

ADLONIANT

HOLI LUNED ELFYN_Moment2.jpg

HOFFWN HOLI: LUNED ELFYN

Yr unigolyn nesaf ar restr holi Lysh yw Luned Elfyn. Mae’r actores Rownd a Rownd wedi derbyn y sialens o ateb eich cwestiynnau felly gwyliwch isod i ddarganfod beth yw ei diddordeb anarferol.

ADLONIANT

maxresdefault.jpg

HOFFWN HOLI: MIRAIN IWERYDD

Gyda llond llaw o’ch cwestiynnau chi, darllenwyr Lysh, dyma Mirain Iwerydd yn son am gyflwyno, y cyfryngau cymdeithasol a beth sydd ar y gweill eleni!

ADLONIANT

01.jpeg

GALERI LANSIAD LYSH

Roedd lansiad #LyshCymru yn anhygoel! Dyma luniau gwych o'r diwrnod. Cofiwch rannu!

bottom of page