top of page

hwyl a hamdden

Music Festival

hwyl a hamdden

Gigs a Gŵyliau Haf 2024

Reit, dyma ni. Tymor y gŵyliau, o’r diwedd! Mae penderfynu ble i fynd, a darganfod beth sydd ymlaen yn her a hanner – ond na phoener, achos mae Lysh yma i helpu! 

Urdd-thumbnail.jpg

hwyl a hamdden

Pigion Lysh: Eisteddfod yr Urdd 2024

Mae’r wythnos fawr wedi ein cyrraedd - wythnos Eisteddfod yr Urdd 2024! Mae llond y lle o hwyl yn disgwyl amdanat, ond beth sydd ymlaen?

iStock-1276152660.jpg

hwyl a hamdden

Croeso i Faldwyn!

Ar lannau’r Afon Efyrnwy, mae pentref bychan wedi bod yn aros yn eiddgar am gyrhaeddiad Mr Urdd a’i griw. Eleni, mae Eisteddfod yr Urdd yn ymweld â Meifod am y tro cyntaf ers 1988!

01.jpg

hwyl a hamdden

Pris Hwyl

Pam mae popeth mor ddrud y dyddiau yma? Ar adeg pan mae prisiau yn wirion o uchel, sut mae mynd ati i dreulio amser gyda ffrindiau heb orfod gwario’n wallgo’?

02.jpg

hwyl a hamdden

Gyrfa ar Gynfas

Mae’r Cymry yn genedl greadigol tu hwnt. Un sydd wedi llwyddo i greu gyrfa hunan gyflogedig ym myd celf ydi Lisa Eurgain Taylor, sydd yn rhedeg galeri a stiwdio yng Nghei Llechi, Caernarfon.

Rysait Dydd Gwyl Dewi.jpg

hwyl a hamdden

Rysáit Dydd Gŵyl Dewi

Beth fyddi di’n galw’r bwyd traddodiadol Cymreig yma? Pice bach neu gacen gri? Pice ar y maen, efallai? Wel, beth bynnag byddi di’n eu galw nhw, maen nhw’n hynod o flasus ac mor hawdd i’w coginio.

Untitled design (42).png

hwyl a hamdden

Newyddion Da!

Mae’n nhw’n dweud fod yna ddrwg ym mhob caws. Ond, cofiwch, mae yna dda ym mhob drwg hefyd! Tra bod y newyddion cyfoes yn ffynnu ar ddrama, dewch i ni edrych ar yr ochr bositif.

Syniadau Santes Dwynwen.jpg

hwyl a hamdden

Syniadau Santes Dwynwen

Gydag ychydig llai ‘na phythefnos nes Ddiwrnod Santes Dwynwen, mae’n amser chwilota am y syniadau perffaith. Mae Lysh wedi rhoi bwrdd ysbrydoliaeth at ei gilydd i dy roi ar ben ffordd.

Untitled design.jpg

hwyl a hamdden

Byw a Bod yn Gymraeg

Hawdd iawn yw cymryd pethau yn ganiataol, ac mae ein hiaith yn un o’r rheini. I’r rhai ohonon ni sy’n siarad Cymraeg bob dydd, mae’n bwysig cofio nad ydi pawb yn derbyn yr un fraint.

Full Moon

hwyl a hamdden

Y Calan Gaeaf Cymreig

Er bod traddodiadau fel y Trick or Treat yn weddol newydd, mae gan y Cymry draddodiadau hynafol sy’n gwreiddio o’r ŵyl Geltaidd oedd yn nodi diwedd yr Hydref a chychwyn y Gaeaf.

Rhysait calan gaeaf still 1_edited.jpg

hwyl a hamdden

Rysáit Calan Gaeaf

‘Dach chi’n gwybod y dyluniadau cacennau anhygoel fyddwch chi’n gweld ar-lein a dydyn nhw byth yn diweddu’n edrych yn debyg i’r llun? Wel, dyma ddyluniad mor syml, gall PAWB ei gyflawni!

MEGAN-2.jpg

hwyl a hamdden

Canu a Chyfoethogi’r Gymraeg

"Ar hyd y blynyddoedd, rwyf bendant wedi dysgu am bwysigrwydd seibiau. Ac felly, ymhlith y traethodau a darlithoedd i gyd, dyma fi’n troi at ganu, perfformio a chyfieithu’n greadigol."

beata-mitrega-nsiPzi9FVh4-unsplash.jpg

hwyl a hamdden

Antur Adra

Ydych chi’n barod am antur? Wel, yma yn ein gwlad fechan ni mae digon i’w fwynhau ac mae yna wastad lefydd newydd i’w ymweld â nhw.

Image by Krists Luhaers

hwyl a hamdden

Pigion Eisteddfod Genedlaethol 2023

Dyma ni, yr wythnos fawr ar droed! Mae tîm Lysh wedi bod yn brysur yn cribo amserlenni'r Eisteddfod er mwyn creu casgliad byr o bigion sy’n rhoi digon o amser i chi siopa a bwyta rhwng bob un.

BCW_Blog_Jess_V2_CY_SQUARE_1B.jpg

hwyl a hamdden

Jess Fishlock a Caru Darllen

Wyt ti wedi cael eich llyfr am ddim eto, heb dalu’r un geiniog? Wel, mae project Caru Darllen Ysgolion, sy'n cael ei rhedeg gan Gyngor Llyfrau Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi cyrraedd carreg filltir.

Image by Anthony DELANOIX

hwyl a hamdden

Gair i Gall: Gŵyliau Cymreig

Gyda gŵyl bron bob penwythnos ar hyd a lled y wlad, mae cyfle i bawb fwynhau, glaw neu hindda! Er mwyn creu'r atgofion melysa’ posib, mae yna ychydig o bethau sy’n rhaid i chi gofio. 

Gwrirfoddoli.png

hwyl a hamdden

Gwefr Gwirfoddoli

Dywed rhai mai profiad yw athro popeth, ac mae gwirfoddoli yn gallu adeiladu set gryf o sgiliau defnyddiol. Gyda gwyliau haf ar y gweill, pa amser gwell sydd i fynd amdani?

Llanymddyfri.jpg

hwyl a hamdden

Croeso i Lanymddyfri

Dyma ni wedi cyrraedd cyfnod Eisteddfod yr Urdd unwaith eto. Dyma lond llaw o argymhellion Lysh ar gyfer beth i wneud wrth ymweld ag ardal Llanymddyfri dros yr ŵyl.

Reading on a Hammock

hwyl a hamdden

Rhestr Darllen Lysh

Mae yna lu o nofelau arbennig ar silffoedd y siop llyfrau a’r llyfrgelloedd, felly yma ein rhestr fer ni i roi ychydig o ysbrydoliaeth i chi.

Photo 02-03-2023, 08 34 09.jpg

hwyl a hamdden

Canu Caru: Tips i'r Eisteddfodau

Rydym bellach yng nghanol tymor yr Eisteddfodau Cylch a Sir. Un sydd wedi ymgartrefu ar y llwyfan wedi sawl llwyddiant Eisteddfodol ydi Gwen Elin o Ynys Môn. 

bottom of page