Hwyl a Hamdden

HWYL A HAMDDEN

Image by jason charters

CLYBIAU LLEOL ÔL DDY WEI!

Clybiau pêl-droed lleol - clybiau ein milltir sgwâr. Dyma Begw Elain i annog pawb i gefnogi eu timau lleol!

HWYL A HAMDDEN

jack-monach-5gcM189YA7o-unsplash.jpg

BYD Y BÊL: GYDA'N GILYDD YN GRYFACH

Begw Elain sy’n edrych yn ôl ar yr Ewros, ac yn edrych ymlaen at Gwpan y Byd...

HWYL A HAMDDEN

DSC06446.jpg

MEWN DATBLYGIAD

Camwch mewn i fyd amlddisgyblaethol o brofiadau cyntaf pobl ifanc wrth iddynt drawsnewid siop yng nghanol dinas Bangor.

HWYL A HAMDDEN

Llio Maddocks.jpg

STWFF MA HOGIA 'DI DDWEUD WRTHA FI

Sgwrs gyda Llio Elain Maddocks am ei phamffled newydd o Instagerddi...

HWYL A HAMDDEN

y llwybr.jpg

HANES AR GYNFAS

Sgwrs gyda Meinir Mathias, un o beintwyr mwyaf cyffrous Cymru.

HWYL A HAMDDEN

IMG_1008_Moment.jpg

HWYL YR ŴYL: CARDIAU CYFEILLGAR GYDA LLIO ANGHARAD

Beth am ddilyn cyngor Llio Angharad a chreu cardiau cartref, gan ddefnyddio pethau sydd o gwmpas y tŷ?! 

HWYL A HAMDDEN

4.jpg

MAI MYND AM DRO

Mae cyfrif Instagram Anna Wyn yn llawn o’r lluniau mwyaf gorjys o’n gwlad ni a thu hwnt wrth iddi ddogfennu ei theithiau ar droed. Ond tybed lle yw ei hoff lefydd i fynd am dro?

HWYL A HAMDDEN

01.jpg

GWIRIONI AR QWERIN

Ydych chi erioed wedi ystyried beth fyddai’n digwydd petai chi’n cyfuno dawnsio gwerin gyda sîn clybiau nos queer? Yr ateb... Qwerin, wrth gwrs!

ADLONIANT

Social share.png

DINBYCH: AM DRO ROWND Y FRO

O’r diwedd, mae Eisteddfod yr Urdd yn ôl! Mae Lysh Cymru wedi bod wrthi’n brysur yn holi trigolion Dinbych am eu hoff lefydd yn yr ardal.

HWYL A HAMDDEN

Eisteddfod yr Urdd.jpg

GEID GOROESI EISTEDDFOD YR URDD

Eleni, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith fod Eisteddfod yr Urdd yn ôl unwaith eto! Dyma geid goroesi er mwyn sicrhau diwrnod i’w gofio.

HWYL A HAMDDEN

WhatsApp Image 2022-06-07 at 10.29.12 AM.jpeg

Y BÊL GRON A'R GENOD

Mae pêl-droed wedi dod yn rhan fawr o fywyd cyfoes Cymru. Ond, ydi pêl-droed yn fwy na jest gêm o gicio pêl rownd cae? Wel, mae Lysh Cymru wedi mynd i holi merched Cymru am eu barn nhw.

HWYL A HAMDDEN

ERIN 2.jpg

LODES LYSH: ERIN SY'N SERENNU

Er ein bod wedi hen ffarwelio gydag Eisteddfod yr Urdd eleni, mae’r prif gystadlaethau wedi denu criw creadigol a thalentog newydd i’r lanUn hynod ddawnus sydd wedi dod i’r amlwg ydi Erin Hughes.