top of page

Hwyl a Hamdden

HWYL A HAMDDEN

Photo 02-03-2023, 08 34 09.jpg

CANU CARU - TIPS I'R EISTEDDFODAU

Rydym bellach yng nghanol tymor yr Eisteddfodau Cylch a Sir. Un sydd wedi ymgartrefu ar y llwyfan wedi sawl llwyddiant Eisteddfodol ydi Gwen Elin o Ynys Môn. 

HWYL A HAMDDEN

Eisteddfod.jpg

DIGWYDDIADAU AR Y GORWEL

Gyda’r gwanwyn ar droed, mae pawb o bobl y byd yn deffro’n ara’ deg o’r trwmgwsg gaeafol. Rydym yn ysu’n ddiffuant am haul, dipyn bach o gynhesrwydd a llond trol o hwyl a chreu atgofion.

HWYL A HAMDDEN

Photo 22-11-2022, 11 25 50.jpg

OES CROESO I NI GYD YNG NGHWPAN Y BYD?

Mae Cymru wedi cyrraedd Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958 ac er bod ein calonnau yn byrstio efo balchder ar ôl aros mor hir, mae blas sur yn tarfu ar y dathlu.

HWYL A HAMDDEN

image (3).png

HYDREF CREADIGOL MEL

Wrth i’r dail syrthio, felly hefyd mae’r lefelau creadigrwydd! Daw Mel Owen i’r adwy i gynnig pum tip ar gyfer adfer eich enaid artistig.

HWYL A HAMDDEN

SWCI 1.jpg

PELTIO'R BYD Â LLIW

Draw yng Nghanolfan Mileniwm Caerdydd, fe welwch fod Swci Delic wedi bod yna yn gadael ei marc gyda’i nod hollbwysig o beltio’r byd â lliw.

HWYL A HAMDDEN

73772235-e25d-47c5-9ed7-bf49a066fa25_penweddig_edited.jpg

CRIW CREU

Mewn sgwrs gyda Sian Elin Williams, Cydlynydd Cyfranogi gyda Theatr Genedlaethol Cymru, holodd Lysh am brosiect Criw Creu a sut all darllenwyr Lysh cymryd rhan yn y prosiect yma.

HWYL A HAMDDEN

social share.png

GWTHIO FFINIAU TRWY GELFYDDYD

Mae artistiaid ifanc Cymru efo rhywbeth pwysig i’w ddweud ac maen nhw’n erfyn arnoch chi wrando trwy eu gwaith celf amrywiol a heriol. Aeth Lysh Cymru ati i holi Hati Hywel ac Ella Owen...

HWYL A HAMDDEN

pexels-nitin-dhumal-46710.jpg

RHESTR OSGOI DIFLASTOD

Er i ni edrych ymlaen yn arw at wyliau’r haf, pan fyddwn i yn ei chanol hi mae’n bosib iawn wnawn ni redeg allan o bethau i’w wneud. Dyma restr o awgrymiadau i waredu ar y diflastod!

HWYL A HAMDDEN

Social share (2).png

LLYFRAU LLIWGAR

Mae Llyfrau Lliwgar yn glwb llyfrau LHDTC+ ac maen nhw’n cyfarfod yn aml ym Mhontio, Bangor. Yno, byddant yn trafod bob math o lyfrau mewn cwmni clos a chefnogol o gyd-ddarllenwyr brwd.

HWYL A HAMDDEN

Social Share.png

LLOND GWLAD O WYLIAU

Eleni, mae sŵn cerddoriaeth yn rhuo dros ein bryniau unwaith eto a does dim rhaid i deithio’n bell i fwynhau miwsig Cymraeg, gyda gŵyl ar stepen ddrws y genedl gyfan.

HWYL A HAMDDEN

ERIN 2.jpg

LODES LYSH: ERIN SY'N SERENNU

Er ein bod wedi hen ffarwelio gydag Eisteddfod yr Urdd eleni, mae’r prif gystadlaethau wedi denu criw creadigol a thalentog newydd i’r lan. Un hynod ddawnus sydd wedi dod i’r amlwg ydi Erin Hughes.

HWYL A HAMDDEN

WhatsApp Image 2022-06-07 at 10.29.12 AM.jpeg

Y BÊL GRON A'R GENOD

Mae pêl-droed wedi dod yn rhan fawr o fywyd cyfoes Cymru. Ond, ydi pêl-droed yn fwy na jest gêm o gicio pêl rownd cae? Wel, mae Lysh Cymru wedi mynd i holi merched Cymru am eu barn nhw.

HWYL A HAMDDEN

Eisteddfod yr Urdd.jpg

GEID GOROESI EISTEDDFOD YR URDD

Eleni, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith fod Eisteddfod yr Urdd yn ôl unwaith eto! Dyma geid goroesi er mwyn sicrhau diwrnod i’w gofio.

HWYL A HAMDDEN

Social share.png

DINBYCH: AM DRO ROWND Y FRO

O’r diwedd, mae Eisteddfod yr Urdd yn ôl! Mae Lysh Cymru wedi bod wrthi’n brysur yn holi trigolion Dinbych am eu hoff lefydd yn yr ardal.

HWYL A HAMDDEN

01.jpg

GWIRIONI AR QWERIN

Ydych chi erioed wedi ystyried beth fyddai’n digwydd petai chi’n cyfuno dawnsio gwerin gyda sîn clybiau nos queer? Yr ateb... Qwerin, wrth gwrs!

HWYL A HAMDDEN

Mai Mynd Am Dro.png

MAI MYND AM DRO

Mae cyfrif Instagram Anna Wyn yn llawn o’r lluniau mwyaf gorjys o’n gwlad ni a thu hwnt wrth iddi ddogfennu ei theithiau ar droed. Ond tybed lle yw ei hoff lefydd i fynd am dro?

HWYL A HAMDDEN

cardiau.jpg

HWYL YR ŴYL: CARDIAU CYFEILLGAR 

Beth am ddilyn cyngor Llio Angharad a chreu cardiau cartref, gan ddefnyddio pethau sydd o gwmpas y tŷ?! 

HWYL A HAMDDEN

y llwybr.jpg

HANES AR GYNFAS

Sgwrs gyda Meinir Mathias, un o beintwyr mwyaf cyffrous Cymru.

HWYL A HAMDDEN

Llio Maddocks.jpg

STWFF MA HOGIA 'DI DDWEUD WRTHA FI

Sgwrs gyda Llio Elain Maddocks am ei phamffled newydd o Instagerddi...

HWYL A HAMDDEN

DSC06446.jpg

MEWN DATBLYGIAD

Camwch mewn i fyd amlddisgyblaethol o brofiadau cyntaf pobl ifanc wrth iddynt drawsnewid siop yng nghanol dinas Bangor.

HWYL A HAMDDEN

daniel-norin-lBhhnhndpE0-unsplash.jpg

BYD Y BÊL: GYDA'N GILYDD YN GRYFACH

Begw Elain sy’n edrych yn ôl ar yr Ewros, ac yn edrych ymlaen at Gwpan y Byd...

bottom of page