top of page

Hwyl a Hamdden

HWYL A HAMDDEN

Pinterest 1.png

SYNIADAU SANTES DWYNWEN

Gydag ychydig llai ‘na phythefnos nes Ddiwrnod Santes Dwynwen, mae’n amser chwilota am y syniadau perffaith. Mae Lysh wedi rhoi bwrdd ysbrydoliaeth at ei gilydd i dy roi ar ben ffordd.

HWYL A HAMDDEN

Untitled design.jpg

BYW A BOD YN GYMRAEG

Hawdd iawn yw cymryd pethau yn ganiataol, ac mae ein hiaith yn un o’r rheini. I’r rhai ohonon ni sy’n siarad Cymraeg bob dydd, mae’n bwysig cofio nad ydi pawb yn derbyn yr un fraint.

HWYL A HAMDDEN

Full Moon

Y CALAN GAEAF CYMREIG

Er bod traddodiadau fel y Trick or Treat yn weddol newydd, mae gan y Cymry draddodiadau hynafol sy’n gwreiddio o’r ŵyl Geltaidd oedd yn nodi diwedd yr Hydref a chychwyn y Gaeaf.

HWYL A HAMDDEN

Rhysait calan gaeaf still 1_edited.jpg

RYSÁIT CALAN GAEAF

‘Dach chi’n gwybod y dyluniadau cacennau anhygoel fyddwch chi’n gweld ar-lein a dydyn nhw byth yn diweddu’n edrych yn debyg i’r llun? Wel, dyma ddyluniad mor syml, gall PAWB ei gyflawni!

HWYL A HAMDDEN

Untitled design (42).png

NEWYDDION DA!

Mae’n nhw’n dweud fod yna ddrwg ym mhob caws. Ond, cofiwch, mae yna dda ym mhob drwg hefyd! Tra bod y newyddion cyfoes yn ffynnu ar ddrama, dewch i ni edrych ar yr ochr bositif.

HWYL A HAMDDEN

MEGAN-2.jpg

CANU, CYFIEITHU A CHYFOETHOGI’R GYMRAEG!

"Ar hyd y blynyddoedd, rwyf bendant wedi dysgu am bwysigrwydd seibiau. Ac felly, ymhlith y traethodau a darlithoedd i gyd, dyma fi’n troi at ganu, perfformio a chyfieithu’n greadigol."

HWYL A HAMDDEN

beata-mitrega-nsiPzi9FVh4-unsplash.jpg

ANTUR ADRA

Ydych chi’n barod am antur? Wel, yma yn ein gwlad fechan ni mae digon i’w fwynhau ac mae yna wastad lefydd newydd i’w ymweld â nhw.

HWYL A HAMDDEN

Camping Site

PIGION EISTEDDFOD GENEDLAETHOL LYSH 2023

Dyma ni, yr wythnos fawr ar droed! Mae tîm Lysh wedi bod yn brysur yn cribo amserlenni'r Eisteddfod er mwyn creu casgliad byr o bigion sy’n rhoi digon o amser i chi siopa a bwyta rhwng bob un.

HWYL A HAMDDEN

BCW_Blog_Jess_V2_CY_SQUARE_1B.jpg

JESS FISHLOCK A CARU DARLLEN

Wyt ti wedi cael eich llyfr am ddim eto, heb dalu’r un geiniog? Wel, mae project Caru Darllen Ysgolion, sy'n cael ei rhedeg gan Gyngor Llyfrau Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi cyrraedd carreg filltir.

HWYL A HAMDDEN

Music Festival

GAIR I GALL: GŴYLIAU CYMREIG

Gyda gŵyl bron bob penwythnos ar hyd a lled y wlad, mae cyfle i bawb fwynhau, glaw neu hindda! Er mwyn creu'r atgofion melysa’ posib, mae yna ychydig o bethau sy’n rhaid i chi gofio. 

HWYL A HAMDDEN

Park Cleanup

GWEFR GWIRFODDOLI

Dywed rhai mai profiad yw athro popeth, ac mae gwirfoddoli yn gallu adeiladu set gryf o sgiliau defnyddiol. Gyda gwyliau haf ar y gweill, pa amser gwell sydd i fynd amdani?

HWYL A HAMDDEN

Llanymddyfri.jpg

CROESO I LANYMDDYFRI

Dyma ni wedi cyrraedd cyfnod Eisteddfod yr Urdd unwaith eto. Dyma lond llaw o argymhellion Lysh ar gyfer beth i wneud wrth ymweld ag ardal Llanymddyfri dros yr ŵyl.

HWYL A HAMDDEN

Outdoor Reading

RHESTR DARLLEN LYSH

Mae yna lu o nofelau arbennig ar silffoedd y siop llyfrau a’r llyfrgelloedd, felly yma ein rhestr fer ni i roi ychydig o ysbrydoliaeth i chi.

HWYL A HAMDDEN

Photo 02-03-2023, 08 34 09.jpg

CANU CARU - TIPS I'R EISTEDDFODAU

Rydym bellach yng nghanol tymor yr Eisteddfodau Cylch a Sir. Un sydd wedi ymgartrefu ar y llwyfan wedi sawl llwyddiant Eisteddfodol ydi Gwen Elin o Ynys Môn. 

HWYL A HAMDDEN

Eisteddfod.jpg

DIGWYDDIADAU AR Y GORWEL

Gyda’r gwanwyn ar droed, mae pawb o bobl y byd yn deffro’n ara’ deg o’r trwmgwsg gaeafol. Rydym yn ysu’n ddiffuant am haul, dipyn bach o gynhesrwydd a llond trol o hwyl a chreu atgofion.

HWYL A HAMDDEN

Photo 22-11-2022, 11 25 50.jpg

OES CROESO I NI GYD YNG NGHWPAN Y BYD?

Mae Cymru wedi cyrraedd Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958 ac er bod ein calonnau yn byrstio efo balchder ar ôl aros mor hir, mae blas sur yn tarfu ar y dathlu.

HWYL A HAMDDEN

image (3).png

HYDREF CREADIGOL MEL

Wrth i’r dail syrthio, felly hefyd mae’r lefelau creadigrwydd! Daw Mel Owen i’r adwy i gynnig pum tip ar gyfer adfer eich enaid artistig.

HWYL A HAMDDEN

SWCI 1.jpg

PELTIO'R BYD Â LLIW

Draw yng Nghanolfan Mileniwm Caerdydd, fe welwch fod Swci Delic wedi bod yna yn gadael ei marc gyda’i nod hollbwysig o beltio’r byd â lliw.

HWYL A HAMDDEN

73772235-e25d-47c5-9ed7-bf49a066fa25_penweddig_edited.jpg

CRIW CREU

Mewn sgwrs gyda Sian Elin Williams, Cydlynydd Cyfranogi gyda Theatr Genedlaethol Cymru, holodd Lysh am brosiect Criw Creu a sut all darllenwyr Lysh cymryd rhan yn y prosiect yma.

bottom of page