top of page

Hwyl a Hamdden

HWYL A HAMDDEN

MEGAN-2.jpg

CANU, CYFIEITHU A CHYFAETHOGI’R GYMRAEG!

"Ar hyd y blynyddoedd, rwyf bendant wedi dysgu am bwysigrwydd seibiau. Ac felly, ymhlith y traethodau a darlithoedd i gyd, dyma fi’n troi at ganu, perfformio a chyfieithu’n greadigol."

HWYL A HAMDDEN

beata-mitrega-nsiPzi9FVh4-unsplash.jpg

ANTUR ADRA

Ydych chi’n barod am antur? Wel, yma yn ein gwlad fechan ni mae digon i’w fwynhau ac mae yna wastad lefydd newydd i’w ymweld â nhw.

HWYL A HAMDDEN

Camping Site

PIGION EISTEDDFOD GENEDLAETHOL LYSH 2023

Dyma ni, yr wythnos fawr ar droed! Mae tîm Lysh wedi bod yn brysur yn cribo amserlenni'r Eisteddfod er mwyn creu casgliad byr o bigion sy’n rhoi digon o amser i chi siopa a bwyta rhwng bob un.

HWYL A HAMDDEN

BCW_Blog_Jess_V2_CY_SQUARE_1B.jpg

JESS FISHLOCK A CARU DARLLEN

Wyt ti wedi cael eich llyfr am ddim eto, heb dalu’r un geiniog? Wel, mae project Caru Darllen Ysgolion, sy'n cael ei rhedeg gan Gyngor Llyfrau Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi cyrraedd carreg filltir.

HWYL A HAMDDEN

Music Festival

GAIR I GALL: GŴYLIAU CYMREIG

Gyda gŵyl bron bob penwythnos ar hyd a lled y wlad, mae cyfle i bawb fwynhau, glaw neu hindda! Er mwyn creu'r atgofion melysa’ posib, mae yna ychydig o bethau sy’n rhaid i chi gofio. 

HWYL A HAMDDEN

Park Cleanup

GWEFR GWIRFODDOLI

Dywed rhai mai profiad yw athro popeth, ac mae gwirfoddoli yn gallu adeiladu set gryf o sgiliau defnyddiol. Gyda gwyliau haf ar y gweill, pa amser gwell sydd i fynd amdani?

HWYL A HAMDDEN

Llanymddyfri.jpg

CROESO I LANYMDDYFRI

Dyma ni wedi cyrraedd cyfnod Eisteddfod yr Urdd unwaith eto. Dyma lond llaw o argymhellion Lysh ar gyfer beth i wneud wrth ymweld ag ardal Llanymddyfri dros yr ŵyl.

HWYL A HAMDDEN

Outdoor Reading

RHESTR DARLLEN LYSH

Mae yna lu o nofelau arbennig ar silffoedd y siop llyfrau a’r llyfrgelloedd, felly yma ein rhestr fer ni i roi ychydig o ysbrydoliaeth i chi.

HWYL A HAMDDEN

Photo 02-03-2023, 08 34 09.jpg

CANU CARU - TIPS I'R EISTEDDFODAU

Rydym bellach yng nghanol tymor yr Eisteddfodau Cylch a Sir. Un sydd wedi ymgartrefu ar y llwyfan wedi sawl llwyddiant Eisteddfodol ydi Gwen Elin o Ynys Môn. 

HWYL A HAMDDEN

Eisteddfod.jpg

DIGWYDDIADAU AR Y GORWEL

Gyda’r gwanwyn ar droed, mae pawb o bobl y byd yn deffro’n ara’ deg o’r trwmgwsg gaeafol. Rydym yn ysu’n ddiffuant am haul, dipyn bach o gynhesrwydd a llond trol o hwyl a chreu atgofion.

HWYL A HAMDDEN

Photo 22-11-2022, 11 25 50.jpg

OES CROESO I NI GYD YNG NGHWPAN Y BYD?

Mae Cymru wedi cyrraedd Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958 ac er bod ein calonnau yn byrstio efo balchder ar ôl aros mor hir, mae blas sur yn tarfu ar y dathlu.

HWYL A HAMDDEN

image (3).png

HYDREF CREADIGOL MEL

Wrth i’r dail syrthio, felly hefyd mae’r lefelau creadigrwydd! Daw Mel Owen i’r adwy i gynnig pum tip ar gyfer adfer eich enaid artistig.

HWYL A HAMDDEN

SWCI 1.jpg

PELTIO'R BYD Â LLIW

Draw yng Nghanolfan Mileniwm Caerdydd, fe welwch fod Swci Delic wedi bod yna yn gadael ei marc gyda’i nod hollbwysig o beltio’r byd â lliw.

HWYL A HAMDDEN

73772235-e25d-47c5-9ed7-bf49a066fa25_penweddig_edited.jpg

CRIW CREU

Mewn sgwrs gyda Sian Elin Williams, Cydlynydd Cyfranogi gyda Theatr Genedlaethol Cymru, holodd Lysh am brosiect Criw Creu a sut all darllenwyr Lysh cymryd rhan yn y prosiect yma.

HWYL A HAMDDEN

social share.png

GWTHIO FFINIAU TRWY GELFYDDYD

Mae artistiaid ifanc Cymru efo rhywbeth pwysig i’w ddweud ac maen nhw’n erfyn arnoch chi wrando trwy eu gwaith celf amrywiol a heriol. Aeth Lysh Cymru ati i holi Hati Hywel ac Ella Owen...

HWYL A HAMDDEN

pexels-nitin-dhumal-46710.jpg

RHESTR OSGOI DIFLASTOD

Er i ni edrych ymlaen yn arw at wyliau’r haf, pan fyddwn i yn ei chanol hi mae’n bosib iawn wnawn ni redeg allan o bethau i’w wneud. Dyma restr o awgrymiadau i waredu ar y diflastod!

HWYL A HAMDDEN

Social share (2).png

LLYFRAU LLIWGAR

Mae Llyfrau Lliwgar yn glwb llyfrau LHDTC+ ac maen nhw’n cyfarfod yn aml ym Mhontio, Bangor. Yno, byddant yn trafod bob math o lyfrau mewn cwmni clos a chefnogol o gyd-ddarllenwyr brwd.

HWYL A HAMDDEN

Social Share.png

LLOND GWLAD O WYLIAU

Eleni, mae sŵn cerddoriaeth yn rhuo dros ein bryniau unwaith eto a does dim rhaid i deithio’n bell i fwynhau miwsig Cymraeg, gyda gŵyl ar stepen ddrws y genedl gyfan.

HWYL A HAMDDEN

ERIN 2.jpg

LODES LYSH: ERIN SY'N SERENNU

Er ein bod wedi hen ffarwelio gydag Eisteddfod yr Urdd eleni, mae’r prif gystadlaethau wedi denu criw creadigol a thalentog newydd i’r lan. Un hynod ddawnus sydd wedi dod i’r amlwg ydi Erin Hughes.

HWYL A HAMDDEN

WhatsApp Image 2022-06-07 at 10.29.12 AM.jpeg

Y BÊL GRON A'R GENOD

Mae pêl-droed wedi dod yn rhan fawr o fywyd cyfoes Cymru. Ond, ydi pêl-droed yn fwy na jest gêm o gicio pêl rownd cae? Wel, mae Lysh Cymru wedi mynd i holi merched Cymru am eu barn nhw.

HWYL A HAMDDEN

Eisteddfod yr Urdd.jpg

GEID GOROESI EISTEDDFOD YR URDD

Eleni, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith fod Eisteddfod yr Urdd yn ôl unwaith eto! Dyma geid goroesi er mwyn sicrhau diwrnod i’w gofio.

HWYL A HAMDDEN

Social share.png

DINBYCH: AM DRO ROWND Y FRO

O’r diwedd, mae Eisteddfod yr Urdd yn ôl! Mae Lysh Cymru wedi bod wrthi’n brysur yn holi trigolion Dinbych am eu hoff lefydd yn yr ardal.

HWYL A HAMDDEN

01.jpg

GWIRIONI AR QWERIN

Ydych chi erioed wedi ystyried beth fyddai’n digwydd petai chi’n cyfuno dawnsio gwerin gyda sîn clybiau nos queer? Yr ateb... Qwerin, wrth gwrs!

HWYL A HAMDDEN

Mai Mynd Am Dro.png

MAI MYND AM DRO

Mae cyfrif Instagram Anna Wyn yn llawn o’r lluniau mwyaf gorjys o’n gwlad ni a thu hwnt wrth iddi ddogfennu ei theithiau ar droed. Ond tybed lle yw ei hoff lefydd i fynd am dro?

bottom of page