top of page

Archif Erthyglau

Cymuned | Cerdd: Wcráin

Cymuned | Cerdd: Wcráin

Mae’n anodd iawn i bawb ddirnad yr hyn sy’n digwydd yn Wcráin ar hyn o bryd. Dyma gerdd gan Tegwen Bruce-Deans.

Iechyd a Lles | Byw Mewn Byd o Bryder

Iechyd a Lles | Byw Mewn Byd o Bryder

Llio Angharad aeth i holi Glesni Prytherch am gyngor sut i ymdopi wrth weld holl erchyllterau rhyfel ar ein sgriniau ar hyn o bryd...

Adloniant | Ynys Alys: Becca Naiga

Adloniant | Ynys Alys: Becca Naiga

Wedi cyfnod o drwmgwsg, mae byd y theatrau araf ddeffro.Un o sêr diweddaraf byd celfyddydau Cymru ydi Becca Naiga, ac mae Lysh Cymru wedi cyfweld â hi.

Adloniant | Ynys Alys: Genod Gefn Llwyfan

Adloniant | Ynys Alys: Genod Gefn Llwyfan

Y gos i gyd wrth genod gefn llwyfan sioe Ynys Alys...

Adloniant | Glain, â’i Sain ei Hun

Adloniant | Glain, â’i Sain ei Hun

O berfformio ar fynyddoedd llechi i lwyfannau dramor, mae Glain Rhys ymysg y dalent mwyaf unigryw Cymru.

Cymuned | Stori Aeron

Cymuned | Stori Aeron

"Aeron ydw i, ac rwy’n anneuaidd. A dyna pwy ydw i, mewn brawddeg fach syml."

Iechyd a Lles | Camau Bychan Ond Nerthol

Iechyd a Lles | Camau Bychan Ond Nerthol

Aeth Poppy Stowell-Evans i gynhadledd COP26. Dyma oedd ei hargraffiadau - a dyma hi’n myfyrio ar y pethau sy'n ei chadw ar y ddaear fel actifydd hinsawdd.

Adloniant | Merch y Wlad ar y Bocs

Adloniant | Merch y Wlad ar y Bocs

Mae cyflwynydd newydd 'Ffermio,' Melanie Carmen Owen, wedi dweud ei bod hi’n “anhygoel o falch” o fod yn rhan o’r rhaglen.

Iechyd a Lles | Tyfu Gyda'n Gilydd

Iechyd a Lles | Tyfu Gyda'n Gilydd

Neges Elin Williams, sy’n blogio am ei phrofiad o fyw gyda nam ar ei golwg ar My Blurred World, yn ystod wythnos Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc 2022.

Adloniant | Y Da a'r Drwg am Disney

Adloniant | Y Da a'r Drwg am Disney

"Byddwn wrth fy modd yn cael tywysoges neu brif gymeriad o Disney sydd yn hijabi efo stori newydd."

Rhwng Dau Glawr | The Austen Girls

Rhwng Dau Glawr | The Austen Girls

Adolygiad Kayley Sydenham o 'The Austen Girls' gan Lucy Worsley.

Cymuned | Blwyddyn Newydd, yr Un Hen Fi

Cymuned | Blwyddyn Newydd, yr Un Hen Fi

"Ar drothwy blwyddyn newydd arall, dwi yma i rannu un neges gyda chi. Blwyddyn newydd, fi newydd? Pfft - dim diolch!"

bottom of page