Archif Erthyglau

Iechyd a Lles | Greta: Gelyn y Gwrth-amgylcheddwyr

Mae’n debygol iawn eich bod wedi clywed am araith Greta Thunberg, y ferch 16 oed o Sweden ddechrau’r wythnos hon.

Iechyd a Lles | Tywysoges Drag - Dyma Fi!

Mae Nico James, bachgen 16 oed o Gydweli, Sir Gaerfyrddin wedi magu hyder dros y flwyddyn ddiwethaf wrth arbrofi gyda drag. Dyma stori Nico...

Iechyd a Lles | Goroesi Afiechyd Bwyta

“Dim ond un corff gewch chi...” Dyma stori Mared Powell, o Nebo ger Bronwydd.

Adloniant | Mari'n Mwydro!

Dyma golofn y cyflwynydd hyfryd Mari Lovgreen, sy’n ei dweud hi fel mae hi...

Iechyd a Lles | Byw Dan Gwmwl

Gorbryder. Gair sy’n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio teimladau o anesmwythyd, gofid ac ofn.

Iechyd a Lles | Insta-hwyl? gan Mari Glwys

Mae’n hawdd iawn dweud a gwneud pethau ar gyfryngau cymdeithasol, heb feddwl am bwy sy’n darllen.

Hwyl a Hamdden | Lodes Lysh: Efa Lois

Mae Efa Lois, yr arlunydd ifanc, wrth ei bodd gyda chreadigrwydd o bob math. Mae hi hefyd yn credu’n gryf bod angen annog positifrwydd. Dyma ddysgu rhagor am y lodes Lysh yma...

Adloniant | Allanfa Dân ar dân am fwy o gigs!

Ar ôl perfformio mewn dwy gig, mae band newydd yn ysu am ragor. Dyma Glain Llwyd o Dal-y-bont, Aberystwyth i sôn am Allanfa Dân...

Hwyl a Hamdden | Staco Bola’n Dynn!

Wyt ti wedi cael llond bol ar dy frechdanau soeglyd yn barod? Dyma rysáit am rywbeth gwahanol i ti ei fwyta yn dy becyn bwyd!

Adloniant | Ar y Sîn Gyda Gwilym

Mae’r rhain yn dŵds, ac yn rocio. Pwy ydyn nhw? Wel dyma Lysh yn holi’r band Gwilym...

Hwyl a Hamdden | Fflip a Thric ar Bedair Olwyn

Mae Lily Rice yn athletwr WCMX (motocross cadair olwyn), ond pwy yw hi? Aeth Lysh i’w holi...

Iechyd a Lles | Byw'n Wyrddach gyda Mari Elin

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed tipyn o sôn am yr amgylchedd yn ddiweddar - mae angen i ni wneud rhywbeth!

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.