top of page

Archif Erthyglau

Cymuned | Y Sycamorwydden gan Manon Haf

Cymuned | Y Sycamorwydden gan Manon Haf

Yn ei cherdd ddiweddaraf yn arbennig i Lysh, mae'r bardd Manon Haf yn rhannu ei sgwrs â choeden hynafol.

Adloniant | Canu yn America

Adloniant | Canu yn America

Newydd ddychwelyd o’u trip i Philadelphia yn America mae cantorion Siriol Elin a Manon Ogwen, ynghyd â Dafydd Jones a Tomos Gwyn.

Adloniant | Hudlath Hypnotig Hudolus

Adloniant | Hudlath Hypnotig Hudolus

Draw yn Llundain, mae meistr miwsig, Gwenno Morgan, wrthi’n brysur yn cyfansoddi darnau gyda’i hudlath hypnotig hudolus. Mae Lysh Cymru yn ysu eisiau gwybod mwy am y gyfansoddwraig ifanc...

Iechyd a Lles | Penbleth Penderfynu

Iechyd a Lles | Penbleth Penderfynu

Yn dy arddegau, mae yna gymaint o benderfyniadau i’w gwneud a bob un yn siapio dy ddyfodol di. Mae’r rhain yn benderfyniadau mawr ac mae’n hawdd iawn i’r pwysau o ddewis mynd yn ormod.

Adloniant | Insta-wên ar Instagram: Cyfrifon Instagram Ysbrydoledig

Adloniant | Insta-wên ar Instagram: Cyfrifon Instagram Ysbrydoledig

Ystyriwch eich ffrwd gymdeithasol fel eich galeri gelf bersonol chi a chi ydi’r curadur. Eich swydd chi ydi addurno’r muriau gyda chelf sydd yn apelio i chi. Dyma gynigion Lysh o gyfrifon Instagram sy’n ein hysbrydoli.

Hwyl a Hamdden | Peltio’r Byd â Lliw

Hwyl a Hamdden | Peltio’r Byd â Lliw

Draw yng Nghanolfan Mileniwm Caerdydd, fe welwch fod Swci Delic wedi bod yna yn gadael ei marc gyda’i nod hollbwysig o beltio’r byd â lliw.

Adloniant | Popeth, a Gweld y ‘Golau’

Adloniant | Popeth, a Gweld y ‘Golau’

Yng nghân newydd prosiect Popeth, sy’n cynhyrchu caneuon Pop Cymraeg, mae’r cerddorion yn ceisio torri’n rhydd o’r negeseuon traddodiadol Pop o gariad a thor-calon.

Hwyl a Hamdden | Criw Creu

Hwyl a Hamdden | Criw Creu

Mewn sgwrs gyda Sian Elin Williams, Cydlynydd Cyfranogi gyda Theatr Genedlaethol Cymru, holodd Lysh am brosiect Criw Creu a sut all darllenwyr Lysh cymryd rhan yn y prosiect yma.

Hwyl a Hamdden | Gwthio Ffiniau Trwy Gelfyddyd

Hwyl a Hamdden | Gwthio Ffiniau Trwy Gelfyddyd

Gydag ychydig llai ‘na phythefnos nes Ddiwrnod Santes Dwynwen, mae’n amser chwilota am y syniadau perffaith. Mae Lysh wedi rhoi bwrdd ysbrydoliaeth at ei gilydd i dy roi ar ben ffordd.

Iechyd a Lles | Blwyddyn Ysgol Werdd

Iechyd a Lles | Blwyddyn Ysgol Werdd

Mae hi’n flwyddyn ysgol newydd ac yn ddechrau newydd i ni gyd. Allwn i fanteisio ar y cyfle yma i wneud newidiadau bach gwyrdd yn ein hysgolion, tybed?

Hwyl a Hamdden | Llyfrau Lliwgar

Hwyl a Hamdden | Llyfrau Lliwgar

Mae Llyfrau Lliwgar yn glwb llyfrau LHDTC+ ac maen nhw’n cyfarfod yn aml ym Mhontio, Bangor. Yno, byddant yn trafod bob math o lyfrau mewn cwmni clos a chefnogol o gyd-ddarllenwyr brwd.

Hwyl a Hamdden | Llond Gwlad o Wyliau

Hwyl a Hamdden | Llond Gwlad o Wyliau

Eleni, mae sŵn cerddoriaeth yn rhuo dros ein bryniau unwaith eto a does dim rhaid i deithio’n bell i fwynhau miwsig Cymraeg, gyda gŵyl ar stepen ddrws y genedl gyfan.

bottom of page