top of page

Llinellau Cymorth

Childline

Llinell gymorth 24 awr

0800 1111

https://www.childline.org.uk/

Y Samariaid 

Llinell ffôn Gymraeg
0808 164 0123

https://www.samaritans.org/cymru/samaritans-cymru/


NSPCC

Gwasanaeth llinell gymorth dwyieithog

0808 800 5000

https://www.nspcc.org.uk/


Meic Cymru

Llinell gymorth ddwyieithog gyda gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed
0808 802 3456

https://www.meiccymru.org/cym/


YoungMinds
Llinell gymorth am ddim i rieni
0808 802 5544

https://youngminds.org.uk/

Comisiynydd Plant Cymru

Manylion am hawliau plant a gwybodaeth pwysig arall

https://www.complantcymru.org.uk/

Stamp Out Spiking

Elusen sy'n taclo sbeicio yn y DU

https://stampoutspiking.org/

The Mix

Cymorth hanfodol i bobl dan 25

https://www.themix.org.uk/

bottom of page