Harddwch a Ffasiwn

HARDDWCH A FFASIWN

1.jpg

FY STEIL A'R CAMSYNIADAU

"Mae ffasiwn yn cael ei gysidro fel rhywbeth gweledol iawn. Ond be os nad ydych chi’n gallu gweld?" Dyma Elin Williams yn ysgrifennu'n arbennig i Lysh Cymru.

HARDDWCH A FFASIWN

Social share.png

FI MEWN TRI - BRANWEN DAVIES

Un o chwilotwyr bargeinion gorau’r wlad ydi Branwen Davies, un o sêr Instagram Cymru gyda’r cyfrif @ailgaru_relove. Manteisiodd Lysh ar y cyfle i’w holi’n dwll am ei wardrob.

HARDDWCH A FFASIWN

Social Share.png

FI MEWN TRI - MALI HÂF

Mae miwsig a ffasiwn wastad yn mynd law yn llaw. Dyma Llio Angharad yn holi'r gantores Mali Hâf am ei wardrob...

HARDDWCH A FFASIWN

1. Ffrog Laura Ashley.jpg

FI MEWN TRI - EFA LOIS

Llio Angharad yn sgwrsio gyda'r arlunydd Efa Lois, i’w holi pa drysorau sy’n byw yn ei wardrob hi. 

HARDDWCH A FFASIWN

2.jpg

FI MEWN TRI - MIRAIN IWERYDD

Llio Angharad yn sgwrsio gyda Mirain Iwerydd, cyflwynydd Radio Cymru, i’w holi pa drysorau sy’n byw yn ei wardrob hi. 

HARDDWCH A FFASIWN

Bethan Wyn.jpg

CWRLS GYDA BETHAN WYN

"Ar ôl treulio fy arddegau a blynyddoedd wedi hynny yn casáu fy ngwallt cwrl naturiol, dwi wedi dysgu i gofleidio a charu fy nghwrls."