Harddwch a Ffasiwn

HARDDWCH A FFASIWN

Lewys.jpg

COLUR SLIC 

Eisiau edrychiad slic mewn amser slic? Dyma diwtorial gan Lewys Jenkins, 15 oed, o Abertawe, yn arbennig i #LyshCymru

HARDDWCH A FFASIWN

ARSWYD Y BYD: COLUR CALAN GAEAF

Er nad oes unman i fynd y Calan Gaeaf hwn, does dim byd i dy rhwystro rhag mynd i ysbryd y dathlu gyda cholur SBWCI BO! 

Image by Andy Holmes

HARDDWCH A FFASIWN

GOLWG Y GALAETH

Ffansi newid bach gyda’r colur? Beth am ddilyn tiwtorial Sioned Hâf Thomas – dyma i chi golur y galaeth yn arbennig i #LyshCymru

Image by NeONBRAND

HARDDWCH A FFASIWN

Bethan Wyn.jpg

CWRLS

"Ar ôl treulio fy arddegau a blynyddoedd wedi hynny yn casáu fy ngwallt cwrl naturiol, dwi wedi dysgu i gofleidio a charu fy nghwrls."

HARDDWCH A FFASIWN

FI MEWN TRI: MIRAIN IWERYDD

Llio Angharad yn sgwrsio gyda Mirain Iwerydd, cyflwynydd Radio Cymru, i’w holi pa drysorau sy’n byw yn ei wardrob hi. 

HARDDWCH A FFASIWN

1. Ffrog Laura Ashley.jpg

FI MEWN TRI: EFA LOIS

Llio Angharad yn sgwrsio gyda'r arlunydd Efa Lois, i’w holi pa drysorau sy’n byw yn ei wardrob hi. 

HARDDWCH A FFASIWN

Social Share.png

FI MEWN TRI - MALI HÂF

Mae miwsig a ffasiwn wastad yn mynd law yn llaw. Dyma Llio Angharad yn holi'r gantores Mali Hâf am ei wardrob...