Harddwch a Ffasiwn

HARDDWCH A FFASIWN

Bethan Wyn.jpg

CWRLS

"Ar ôl treulio fy arddegau a blynyddoedd wedi hynny yn casáu fy ngwallt cwrl naturiol, dwi wedi dysgu i gofleidio a charu fy nghwrls."

HARDDWCH A FFASIWN

FI MEWN TRI: MIRAIN IWERYDD

Llio Angharad yn sgwrsio gyda Mirain Iwerydd, cyflwynydd Radio Cymru, i’w holi pa drysorau sy’n byw yn ei wardrob hi. 

HARDDWCH A FFASIWN

1. Ffrog Laura Ashley.jpg

FI MEWN TRI: EFA LOIS

Llio Angharad yn sgwrsio gyda'r arlunydd Efa Lois, i’w holi pa drysorau sy’n byw yn ei wardrob hi. 

HARDDWCH A FFASIWN

Social Share.png

FI MEWN TRI - MALI HÂF

Mae miwsig a ffasiwn wastad yn mynd law yn llaw. Dyma Llio Angharad yn holi'r gantores Mali Hâf am ei wardrob...