top of page

harddwch a ffasiwn

Jackets on the Hanger Bar

harddwch a ffasiwn

Cwpwrdd Capsiwl - Sut i Steilio'n Syml

Gydag Wythnos Ffasiwn Llundain newydd fod, a thymor newydd sbon ar y gweill, mae hynny’n golygu un peth. Mae’n amser cadw’r dillad gaeaf er mwyn ffafrio gwisgoedd y gwanwyn!

Clothing Rack

harddwch a ffasiwn

Beth yn Union ydi Greenwashing?

Wrth droedio’r stryd fawr yn chwilio am wisg newydd, mae’n bosib fod cynaladwyedd ym mlaen dy feddwl di. Wyt ti wedi clywed am y gair ‘greenwashing’?

Christmas Tree

harddwch a ffasiwn

Ffasiwn Nadolig am Byth!

Gyda hysbysebion Nadolig yn mynnu ein sylw ymhobman, mae’r tymor drud wedi ein cyrraedd ni o’r diwedd. Dyma’r gyfnod pan mae gwerthiant ffasiwn yn mynd drwy’r to.

Photo 20-03-2023, 15 49 28_edited.jpg

harddwch a ffasiwn

Fi Mewn Tri: Betsan Ceiriog

Mae’r actores Betsan Ceiriog yn gwybod yn iawn sut i droi hwdi arferol yn hwdi hynod steilysh. Manteisiodd Lysh ar y cyfle i holi ychydig o gwestiynau am ei steil...

Screenshot_20221207-154510~2_edited.jpg

harddwch a ffasiwn

Fi Mewn Tri: Melda Lois

Mae’r gantores Melda Lois yn llwyddo i greu argraff ar bob llwyfan bellach wrth iddi deithio’r wlad gyda’i gitâr. Manteisiodd Lysh ar y cyfle i holi am ei steil...

1.jpg

harddwch a ffasiwn

Fy Steil a'r Camsyniadau

"Mae ffasiwn yn cael ei gysidro fel rhywbeth gweledol iawn. Ond be os nad ydych chi’n gallu gweld?" Dyma Elin Williams yn ysgrifennu'n arbennig i Lysh Cymru.

1. Ffrog Laura Ashley.jpg

harddwch a ffasiwn

Fi Mewn Tri: Efa Lois

Wyddoch chi mai yng Nghymru mae’r chwilotwyr bargen gora yn y byd yn byw? Wel, dyna fy marn i beth bynnag! Mae wardrob yr arlunydd Efa Lois yn gartref i drysorau a bargeinion di-ri.

bottom of page