top of page

Harddwch a Ffasiwn

HARDDWCH A FFASIWN

Jackets on the Hanger Bar

CWPWRDD CAPSIWL -
SUT I STEILIO'N SYML

Gydag Wythnos Ffasiwn Llundain newydd fod, a thymor newydd sbon ar y gweill, mae hynny’n golygu un peth. Mae’n amser cadw’r dillad gaeaf er mwyn ffafrio gwisgoedd y gwanwyn!

HARDDWCH A FFASIWN

Clothing Rack

BETH YN UNION YDI GREENWASHING?

Wrth droedio’r stryd fawr yn chwilio am wisg newydd, mae’n bosib fod cynaladwyedd ym mlaen dy feddwl di. Wyt ti wedi clywed am y gair ‘greenwashing’?

HARDDWCH A FFASIWN

Christmas Tree

FFASIWN NADOLIG AM BYTH!

Gyda hysbysebion Nadolig yn mynnu ein sylw ymhobman, mae’r tymor drud wedi ein cyrraedd ni o’r diwedd. Dyma’r gyfnod pan mae gwerthiant ffasiwn yn mynd drwy’r to.

HARDDWCH A FFASIWN

Photo 20-03-2023, 15 49 28_edited.jpg

FI MEWN TRI - BETSAN CEIRIOG

Mae’r actores Betsan Ceiriog yn gwybod yn iawn sut i droi hwdi arferol yn hwdi hynod steilysh. Manteisiodd Lysh ar y cyfle i holi ychydig o gwestiynau am ei steil...

HARDDWCH A FFASIWN

Screenshot_20221207-154510~2_edited.jpg

FI MEWN TRI - MELDA LOIS

Mae’r gantores Melda Lois yn llwyddo i greu argraff ar bob llwyfan bellach wrth iddi deithio’r wlad gyda’i gitâr. Manteisiodd Lysh ar y cyfle i holi am ei steil...

HARDDWCH A FFASIWN

1.jpg

FY STEIL A'R CAMSYNIADAU

"Mae ffasiwn yn cael ei gysidro fel rhywbeth gweledol iawn. Ond be os nad ydych chi’n gallu gweld?" Dyma Elin Williams yn ysgrifennu'n arbennig i Lysh Cymru.

HARDDWCH A FFASIWN

Social share.png

FI MEWN TRI - BRANWEN DAVIES

Un o chwilotwyr bargeinion gorau’r wlad ydi Branwen Davies, un o sêr Instagram Cymru gyda’r cyfrif @ailgaru_relove. Manteisiodd Lysh ar y cyfle i’w holi’n dwll am ei wardrob.

HARDDWCH A FFASIWN

Social Share.png

FI MEWN TRI - MALI HÂF

Mae miwsig a ffasiwn wastad yn mynd law yn llaw. Dyma Llio Angharad yn holi'r gantores Mali Hâf am ei wardrob...

HARDDWCH A FFASIWN

1. Ffrog Laura Ashley.jpg

FI MEWN TRI - EFA LOIS

Llio Angharad yn sgwrsio gyda'r arlunydd Efa Lois, i’w holi pa drysorau sy’n byw yn ei wardrob hi. 

bottom of page