top of page

Rysáit Dydd Gŵyl Dewi

Rysait Dydd Gwyl Dewi.jpg

Beth fyddi di’n galw’r bwyd traddodiadol Cymreig yma? Pice bach neu gacen gri? Pice ar y maen, efallai? Neu rywbeth arall yn gyfan gwbl! Wel, beth bynnag byddi di’n eu galw nhw, maen nhw’n hynod o flasus ac mor hawdd i’w coginio.

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu mwy am sut i fynd ati i goginio rhai heddiw!

 

bottom of page