top of page

Eisteddfod Genedlaethol 

Pigion

Lysh   2023

Dyma ni, yr wythnos fawr ar droed! Wrth i’r wlad i gyd heidio i Foduan, fyddwch chi’n siwr o fod yn ystyried beth i wneud a phryd. Mae gymaint o bethau yn mynd ymlaen ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ac mae ceisio gwneud bob dim yn her!

Mae tîm Lysh wedi bod yn brysur yn cribo’r amserlenni er mwyn creu casgliad byr o bigion sy’n rhoi digon o amser i chi siopa a bwyta rhwng bob un.

Cofiwch, mae gymaint mwy i wneud dros yr ŵyl, gan gynnwys digwyddiadau ym mhebyll y cymdeithasau. Does yr un amserlen yn ddigon mawr i gynnwys bob dim, felly cadwch olwg ar ein cyfryngau cymdeithasol lle byddwn yn rhannu mwy o ddigwyddiadau drwy gydol yr wythnos.

 

5ed Awst.png
6ed Awst.png
7fed Awst.png
8fed Awst.png
9fed Awst.png
10fed Awst.png
11eg Awst.png
12fed Awst.png
bottom of page