Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/2
 

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

HWYL A HAMDDEN

MEWN DATBLYGIAD

Camwch mewn i fyd amlddisgyblaethol o brofiadau cyntaf pobl ifanc wrth iddynt drawsnewid siop yng nghanol dinas Bangor.

CYMUNED

HENO

Cerdd gan Iestyn Gwyn Jones

IECHYD A LLES

Y PUMP: SGWRS AM CAT

Cat – cymeriad sy’n "sefyll ei thir", sy'n "cymryd dim lol"!

 

Sgwrs rhwng Lleucu Non a Mirain Iwerydd

IECHYD A LLES

Y PUMP: MYND DAN GROEN ROBYN

Nofel sydd â naws 'unigryw' ac sy'n rhoi 'syniad da o sut mae pobl traws yn teimlo'.

 

Adolygiad Bronwen Clatworthy

IECHYD A LLES

Y PUMP: TAMI

Elain Gwynedd sydd wedi mynd ati i holi'r awduron - Mared Roberts a Ceri-Anne Gatehouse.