top of page

Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol cyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru! Mae Lysh yn rhoi llais i ferched oed 16+, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

Anchor 1

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau newydd!

Anchor 2

Erthyglau Diweddaraf

IECHYD A LLES

Tips Iechyd Meddwl Thumbnail 2.jpg

SIARAD AM IECHYD MEDDWL

Mae siarad am iechyd meddwl yn bwysig, ond mae'n gallu bod yn anodd. Dyma Elen Jones i rannu ychydig o'i tips hi ar gyfer trafod iechyd meddwl.

IECHYD A LLES

image1.jpeg

DAU FYS I WAHANIAETHU

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Deuffobia, a Thrawsffobia, dyma Aeron Myrddin, sy’n rhan o’r gymuned LHDTQ+, i rannu neges bwysig am y dydd hwn.

IECHYD A LLES

Photo 09-05-2023, 19 55 51_v2.jpg

DAN STRAEN: EIN PERTHYNAS GYDA'N HEDRYCHIAD

Reit yng nghanol tymor y Gwanwyn a chymaint i edrych ymlaen ato dros yr Haf. Mae un agwedd benodol sy’n gwenwynu ein mwynhad, a hynny ydi pla'r ‘beach body’.

HWYL A HAMDDEN

Llanymddyfri.jpg

CROESO I LANYMDDYFRI

Dyma ni wedi cyrraedd cyfnod Eisteddfod yr Urdd unwaith eto. Dyma lond llaw o argymhellion Lysh ar gyfer beth i wneud wrth ymweld ag ardal Llanymddyfri dros yr ŵyl.

HWYL A HAMDDEN

Park Cleanup

GWEFR GWIRFODDOLI

Dywed rhai mai profiad yw athro popeth, ac mae gwirfoddoli yn gallu adeiladu set gryf o sgiliau defnyddiol. Gyda gwyliau haf ar y gweill, pa amser gwell sydd i fynd amdani?

bottom of page