Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/2
 

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

IECHYD A LLES

AFLONYDDU RHYWIOL - Y GWIR PLAEN

Os na allwn fynd i’r afael ag ymosodiadau ac aflonyddu rhywiol oedran ysgol, pa obaith sydd i’r dyfodol?

CYMUNED

HEN BRYD AM ADDYSG - ADOLYGIAD IT'S A SIN

Yn y flwyddyn newydd, cafodd rhaglen It’s a Sin ei ryddhau ar Channel 4.

CYMUNED

RHYDDHAD GAN KAYLEY SYDENHAM

Mae gwyliau’r haf ar y gorwel, ond mae’n bwysig i chi ofalu am eich hunain yn ôl Kayley Sydenham, Prifardd Eisteddfod T. 

IECHYD A LLES

MWY NA DIGON

Mewn byd llawn ffilters – bydda’n ti dy hun. Own it, meddai merch sydd eisiau aros yn ddi-enw.

CYMUNED

MWY NA SGWARIAU DU - TACLO HILIAETH

Mae dros flwyddyn ers llofruddiaeth George Floyd yn America, ond ydy cymdeithas wedi dysgu gwersi a chymryd camau er gwell?