Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/1
 

Rhwng Dau Glawr

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

CYMUNED

MAE'R ENFYS YNOF I

#DiwrnodGwelededdDeurywiol yw hi heddiw, y 23ain Medi. Dyma gerdd gan un o ddarllenwyr Lysh Cymru - merch yn ei harddegau o Orllewin Cymru, sy'n dymuno aros yn yn ddi-enw.

IECHYD A LLES

#INSTAGERDD: THOUGHT SPIRALS

Instagerdd gan y bardd Llio Elain. Cafodd hon ei chyhoeddi ganddi ar Instagram cyn y clo mawr ganol mis Mawrth, ond mae'r neges yr un mor bwysig ag erioed.

IECHYD A LLES

HAPUS FY MYD - MAE'N BOSIB!

Mae Elen Mai wedi brwydro ar hyd y blynyddoedd gyda'i chorff, ond bellach mae hi'n hapus ei byd â hithau ar ei thrymaf. Dyma ei stori hi'n arbennig i #LyshCymru...

HWYL A HAMDDEN

CLYBIAU LLEOL ÔL DDY WEI!

Clybiau pêl-droed lleol - clybiau ein milltir sgwâr. Dyma Begw Elain i annog pawb i gefnogi eu timau lleol!

ADLONIANT

(DIM) SÔN AM SÎN (BYW), OND...

Sut mae Tesni Hughes yn ymdopi heb ddigwyddiadau byw? Dyma flog ganddi yn arbennig i #LyshCymru

CYMUNED

LODES LYSH: LILI JONES

Creadigrwydd yw ei byd hi, a Bodoli. Dewch i ddysgu rhagor am Lili...

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.