Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/2
 

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

IECHYD A LLES

GALARU AM Y DYFODOL NA FYDD GYDA LAUREN CONNELLY

Mae’n fis Ymwybyddiaeth Clefyd Parkinson’s ac mae gan Lauren Connelly brofiad personol. Dyma hi i rannu ei stori…

CYMUNED

POB DYN, POB UN

Mae Jess Davies a Lleucu Non wedi cael digon. Mae hyn yn dilyn ymdriniaeth merched yn ystod yr wythnosau diwethaf, yn cynnwys holl heip #NotAllMen yn dilyn marwolaeth Sarah Everard.

IECHYD A LLES

CAETHIWED GAN KAYLEY SYDENHAM

Dyma gasgliad o gerddi am hunan-neiwidio gan Kayley Sydenham, disgybl o Ysgol Gyfun Gwynllyw...

CYMUNED

DAL ATI I WENU GYDA HANNA EVANS

Dyma Hanna Evans yn rhannu ychydig o'i phrofiadau, mewn gobaith o helpu rhywun mewn unrhyw ffordd posib.

RHWNG DAU GLAWR

LLECHI

“...roedd darllen y nofel fel tynnu plastr - poenus ond yn angenrheidiol.”  Bronwen Clatworthy sy'n adolygu nofel ddiweddaraf Manon Steffan Ros.