Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/1
 

Rhwng Dau Glawr

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

DOLIG DEL GYDA FFION ANGELL

Gyda thipyn o gymdeithasu, digwyddiadau a phartïon dros yr ŵyl, mae’n braf weithiau i wisgo colur. 

HARDDWCH A FFASIWN

GAIR I GALL - CER I DEITHIO!

Joio Mas Draw - dyna yw moto Catrin Haines Davies o Gaerdydd sy'n dwlu ar deithio. Dyma hi i’ch ysbrydoli... 

HWYL A HAMDDEN

YR HORWTH

Dyma adolygiad nofel Elidir Jones, Yr Horwth, gan griw o rocesi Ysgol y Preseli.

RHWNG DAU GLAWR

CICIO YN ERBYN Y TRESI? NO WEI!

Dyma flog gan Begw – swyddog y wasg Clwb Pêl-droed Nantlle Vale, sy’n cadw trefn ar gyfryngau cymdeithasol y clwb...

CYMUNED

HEI-LEITS LYSH 2019

Wel, mae dros chwe mis wedi hedfan heibio ers lansiad Lysh yn Eisteddfod yr Urdd eleni – mae wedi bod yn llawer o hwyl.

ADLONIANT