1/2

1/3

Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru! Mae Lysh yn rhoi llais i ferched oed 16+, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

 

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

HWYL A HAMDDEN

Photo 22-11-2022, 11 25 50.jpg

OES CROESO I NI GYD YNG NGHWPAN Y BYD?

Mae Cymru wedi cyrraedd Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958 ac er bod ein calonnau yn byrstio efo balchder ar ôl aros mor hir, mae blas sur yn tarfu ar y dathlu.

ADLONIANT

Fflow_socialshare.jpg

FFLOW: FFRINDIAU'R BLANED

Mae’r byd angen ein help ni ac mae gan Fflow neges bwysig iawn i’w rannu. Yn eu cân diweddaraf, mae Carys a Branwen yn erfyn arnom ni i adael dim ar ôl ond cariad.

HARDDWCH A FFASIWN

1.jpg

FY STEIL A'R CAMSYNIADAU

"Mae ffasiwn yn cael ei gysidro fel rhywbeth gweledol iawn. Ond be os nad ydych chi’n gallu gweld?" Dyma Elin Williams yn ysgrifennu'n arbennig i Lysh Cymru.

HWYL A HAMDDEN

image (3).png

HYDREF CREADIGOL MEL

Wrth i’r dail syrthio, felly hefyd mae’r lefelau creadigrwydd! Daw Mel Owen i’r adwy i gynnig pum tip ar gyfer adfer eich enaid artistig.

RHWNG DAU GLAWR

Clawr Legendborn.jpg

ADOLYGIAD 'LEGENDBORN'

Adolygiad Nia Morais o nofel ffantasi Tracy Deonn i oedolion ifanc, 'Legendborn.'