Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/2
 

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

IECHYD A LLES

Social Share.png

SBARDUNO STEM

Un sy’n helaethu hwyl STEM ydi Awen Ashworth, sylfaenydd Sbarduno. Holodd Lysh am ei llwybr i Sbarduno a tybed beth yw ei barn am ferched mewn STEM?

HWYL A HAMDDEN

ERIN 2.jpg

LODES LYSH: ERIN SY'N SERENNU

Er ein bod wedi hen ffarwelio gydag Eisteddfod yr Urdd eleni, mae’r prif gystadlaethau wedi denu criw creadigol a thalentog newydd i’r lanUn hynod ddawnus sydd wedi dod i’r amlwg ydi Erin Hughes.

HWYL A HAMDDEN

WhatsApp Image 2022-06-07 at 10.29.12 AM.jpeg

Y BÊL GRON A'R GENOD

Mae pêl-droed wedi dod yn rhan fawr o fywyd cyfoes Cymru. Ond, ydi pêl-droed yn fwy na jest gêm o gicio pêl rownd cae? Wel, mae Lysh Cymru wedi mynd i holi merched Cymru am eu barn nhw.

HWYL A HAMDDEN

Eisteddfod yr Urdd.jpg

GEID GOROESI EISTEDDFOD YR URDD

Eleni, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith fod Eisteddfod yr Urdd yn ôl unwaith eto! Dyma geid goroesi er mwyn sicrhau diwrnod i’w gofio.

CYMUNED

Social Share.png

ROCIO'R RADICAL

Gyda’i cherdd brotest ‘Comisiwn’, cerdd sy’n siarad yn erbyn presenoldeb yr heddlu ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni, hawliodd Izzy Morgana Rabey ein sylw.