Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/1
 

Rhwng Dau Glawr

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

GWEITHREDOEDD NID GEIRIAU

Gydag etholiad arall ar y ffordd, dyma blog gan Lleucu Non yn trafod yr hawliau sydd gan bobl ifanc i bleidleisio...

CYMUNED

LLWYFAN LLENYDDOL: YFORY

Enillydd Coron Eisteddfod CFfI Cymru 2019 yw Sion Jenkins. Dyma ei stori fer fuddugol…

CYMUNED

LLWYFAN LLENYDDOL: LLAIS

Enillydd Cadair Eisteddfod CFfI Cymru 2019 yw Twm Ebbsworth. Dyma ei gerdd fuddugol...

CYMUNED

MYND DAN GROEN GORBRYDER

Dyma stori bersonol Megan Martin, sy’n un o’r tîm y tu ôl i’r wefan Meddwl.org ...

IECHYD A LLES

MERCH AR-LEIN: NEB OND FI

Dyma adolygiad Merch Ar-Lein: Neb Ond Fi gan griw o ferched Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

RHWNG DAU GLAWR