top of page

Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol cyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru! Mae Lysh yn rhoi llais i ferched oed 16+, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

Anchor 1

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau newydd!

Erthyglau Diweddaraf

CYMUNED

Pride Flag

CYMRU. BALCH. IFANC.

Mae gwasg Rily yn chwilio am straeon pobl ifanc sy’n rhan o’r gymuned LHDTC+ ar gyfer cyfrol newydd gyffrous fydd yn cael ei chyhoeddi yn 2024.

HWYL A HAMDDEN

MEGAN-2.jpg

CANU, CYFIEITHU A CHYFAETHOGI’R GYMRAEG!

"Ar hyd y blynyddoedd, rwyf bendant wedi dysgu am bwysigrwydd seibiau. Ac felly, ymhlith y traethodau a darlithoedd i gyd, dyma fi’n troi at ganu, perfformio a chyfieithu’n greadigol."

IECHYD A LLES

Cocktail_edited.jpg

SBEICIO: GWIRIONEDD Y DROSEDD

Gwirionedd brawychus y dyddiau hyn ydi ein bod ni i gyd yn wyliadwrus am y peryg o gael ein sbeicio. Mae’n bwysig ein bod ni gyd yn atgoffa ein hunain o’r peryglon.

ADLONIANT

richard-jaimes-k4dT8x2--gI-unsplash.jpg

HWYL FAWR I'R HIRDDYDDIAU!

Mae pob haf da angen soundtrack, dydi? Felly, dyma restr chwarae ar gyfer rhedeg i’r traeth, rhannu straeon rownd y llyn neu i wrando arni wrth ddreifio rownd dre am têcawê.

ADLONIANT

Red Chairs

DIWRNOD SINEMA 2023

Ar yr 2il o Fedi, 2023, fydd sinemâu ledled y wlad yn dathlu Diwrnod Sinema. Dyma ddiwrnod sy’n dathlu crefft y sinema a’r holl bobl sy’n dod a ffilmiau at ei gilydd.

bottom of page