top of page

Erthyglau Diweddaraf

ADLONIANT

03.jpg

BLWYDDYN O GERDDORIAETH

Cymru; gwlad y gân. Dyma ddywediad sydd wedi rhoi Cymru ar y map ers canrifoedd a mwy! Ond eleni, mae’r hen ddywediad yn fwy addas nag erioed. 

HWYL A HAMDDEN

PRIS HWYL

Pam mae popeth mor ddrud y dyddiau yma? Ar adeg pan mae prisiau yn wirion o uchel, sut mae mynd ati i dreulio amser gyda ffrindiau heb orfod gwario’n wallgo’?

HWYL A HAMDDEN

GYRFA AR GYNFAS

Mae’r Cymry yn genedl greadigol tu hwnt. Un sydd wedi llwyddo i greu gyrfa hunan gyflogedig ym myd celf ydi Lisa Eurgain Taylor, sydd yn rhedeg galeri a stiwdio yng Nghei Llechi, Caernarfon.

IECHYD A LLES

Newspapers

Y DARLUN LLAWN

Y dyddiau yma, anodd iawn yw osgoi'r newyddion. Mae’r penawdau ymhobman; ar ein ffonau symudol, ar y radio ac ar y teledu. Ond, y rhan helaeth o’r amser, dyna’r oll fyddwn ni’n ei weld.

ADLONIANT

TV Remote

BETH SY’ ‘MLAEN?!

I’r carwyr cyfresi yn ein plith, mae’n anodd coelio fod dwy flynedd wedi mynd heibio ers yr ail gyfres o Bridgerton ac mae’n fwy anodd fyth i goelio fod mis arall i ddisgwyl tan y gyfres nesaf!

Anchor 1

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau newydd!

bottom of page