Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/2
 

Rhwng Dau Glawr

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

IECHYD A LLES

ANHWYLDER BWYTA A FI

 hithau’n wythnos codi ymwybyddiaeth i anhwylderau bwyta, dyma Nia Elin i rannu ei stori gyda Lysh Cymru.​

IECHYD A LLES

LODES MACH

Meddwl, Alopecia a Chroen - stori Naomi, Lodes MACh...

IECHYD A LLES

BYW YN DY GROEN

Y cyflwynydd a'r model hyfryd a hardd Jess Davies sy'n ein hannog ni i gyd i fagu hunan-gariad, a derbyn ein cyrff a'u gwerthfawrogi... 

RHWNG DAU GLAWR

TU ÔL I'R AWYR

“Chwip o nofel, sydd yn sefyll mewn cae ar ei phen ei hun.” Adolygiad tu ôl i'r awyr, nofel newydd gan Manon Angharad Hunter

IECHYD A LLES

SWITSH OFF, GENOD

Llio Angharad sy'n rhannu ychydig o dips i chi ar sut i ddysgu o adref - a'r pwysigrwydd o gymryd saib o dro i dro...

IECHYD A LLES

NEGES ATGOFFA: CARA DY GORFF

Mari Gwenllian H.I.W.T.I sy'n lledaenu'r cariad... 

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2021 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.