Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/1
 

Rhwng Dau Glawr

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

HARDDWCH A FFASIWN

ARSWYD Y BYD: COLUR CALAN GAEAF

Er nad oes unman i fynd y Calan Gaeaf hwn, does dim byd i dy rhwystro rhag mynd i ysbryd y dathlu gyda cholur SBWCI BO! 

CYMUNED

TALULAH YN TAFLU GOLEUNI: FFEMINISTIAETH

Wyt ti'n ffeminist? Beth yw dy syniadaeth di? Dyma Talulah i daflu goleuni ac agor ein llygaid ar ffeministiaeth...

CYMUNED

GWYBODAETH MY LOVE: RHYWIOLDEB

"Jyst caru pwy bynnag ti eisiau my loves. Mae'n fusnes i ti, a ddim yn fusnes i neb arall..."

IECHYD A LLES

OS MÊTS, MÊTS...

Mae cael ffrindiau da mor werthfawr ag erioed yn y byd sydd ohoni ond sut mae bod yn ffrind da? A sut mae adnabod ffrind da? Dyma bwyntiau pwysig gan #LyshCymru i gnou cil arnyn nhw ...

IECHYD A LLES

YN Y SBOT-LEIT: ACNE

Mari Gwenllian o H.I.W.T.I sy'n rhannu ei phrofiad o fyw gydag acne...

CYMUNED

MAE'R ENFYS YNOF I

#DiwrnodGwelededdDeurywiol yw hi heddiw, y 23ain Medi. Dyma gerdd gan un o ddarllenwyr Lysh Cymru - merch yn ei harddegau o Orllewin Cymru, sy'n dymuno aros yn yn ddi-enw.

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.