Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/1
 

Rhwng Dau Glawr

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

CYMUNED

PAWEN LAWEN I LITTLE WOMEN

Wyt ti wedi gweld y ffilm Little Women eto? Dyma adolygiad arbennig i #LyshCymru gan Lleucu Non, o Ddyffryn Nantlle...

MISLIF - DOS EFO'R LLIF

Pan mae’n dod at y mislif, fflamingo yw Llio Angharad. Eisiau gwybod pam? Gwylia’r fideo!

IECHYD A LLES

CYMUNED

CYMRU RYDD...A BACH O BARCH PLÎS!

Parchu'n gilydd - dyna sy'n rhaid i bawb wneud, yn ôl Nel Angharad. Dyma flog ganddi yn arbennig i #LyshCymru...

ADLONIANT

AR Y SÎN: RHYS GWYNFOR

Mae’n Ddydd Miwsig Cymru ar y 7fed Chwefror. Dewch i ddysgu rhagor am yr artist Rhys Gwynfor...

ADLONIANT

MARI'N MWYDRO: FFÔNAHOLIC!

"Mari ydw i a dwi’n gaeth i fy ffôn..." Dyma golofn newydd gan y cyflwynydd hyfryd Mari Lovgreen!