Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/2
 

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

IECHYD A LLES

POST LYSH & MEDDWL.png

TIPS GOROESI GŴYL FAWR

Holodd Meddwl ar eu cyfryngau cymdeithasol am tips eu dilynwyr ar sut o oroesi bod mewn gŵyl ddiwylliannol fawr, a dyma oedd y cynigion...

HWYL A HAMDDEN

GWTHIO FFINIAU TRWY GELFYDDYD

Mae artistiaid ifanc Cymru efo rhywbeth pwysig i’w ddweud ac maen nhw’n erfyn arnoch chi wrando trwy eu gwaith celf amrywiol a heriol. Aeth Lysh Cymru ati i holi Hati Hywel ac Ella Owen...

ADLONIANT

1.jpg

TROELLI'R TIWNS GYDA STACEY

Y miwsig, y bîts... a’r portalŵs!

Sgwrs gyda DJ Stacey Alford.

HWYL A HAMDDEN

pexels-nitin-dhumal-46710.jpg

RHESTR OSGOI DIFLASTOD

Er i ni edrych ymlaen yn arw at wyliau’r haf, pan fyddwn i yn ei chanol hi mae’n bosib iawn wnawn ni redeg allan o bethau i’w wneud. Dyma restr o awgrymiadau i waredu ar y diflastod!

HWYL A HAMDDEN

Social share (2).png

LLYFRAU LLIWGAR

Mae Llyfrau Lliwgar yn glwb llyfrau LHDTC+ ac maen nhw’n cyfarfod yn aml ym Mhontio, Bangor. Yno, byddant yn trafod bob math o lyfrau mewn cwmni clos a chefnogol o gyd-ddarllenwyr brwd.