Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/2
 

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

IECHYD A LLES

DOES DIM CYWILYDD

Ȃ hithau’n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, mae’n bwysig i chi wybod nad ydych chi ar eich pen eich hun. Dyma brofiad Niki Jones o Wynedd o’i brwydrau hi pan oedd hi’n ei harddegau.

IECHYD A LLES

AFLONYDDU RHYWIOL - Y GWIR PLAEN

Os na allwn fynd i’r afael ag ymosodiadau ac aflonyddu rhywiol oedran ysgol, pa obaith sydd i’r dyfodol?

IECHYD A LLES

NANW BEARD - DIGON YW DIGON

Nanw’n galw! Merch yn codi llais ar ôl profiad o aflonyddu rhywiol.

IECHYD A LLES

"TEIMLO'N FACH"

Dyma brofiad merch yn ei hugeiniau sydd eisiau aros yn ddi-enw o ddioddef anhwylder bwyta, yn arbennig i #LyshCymru

CYMUNED

BYDDA'N CHDI DY HUN!

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Trawsffobia, dyma neges gan Lowri Morgan: Jest bydda’n chdi, paid ag ymddiheuro am y peth!