top of page

1/2

1/3

Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol cyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru! Mae Lysh yn rhoi llais i ferched oed 16+, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

Anchor 1

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau newydd!

Anchor 2

Erthyglau Diweddaraf

IECHYD A LLES

ryan-moreno-IcAtXrAZx8E-unsplash.jpg

IONAWR IACH

Mae mis Ionawr yn llawn traddodiadau hwylus fel Diwrnod Santes Dwynwen. Ond ymysg y dathliadau hwylus yma, mae yna draddodiad cas sy’n cyffwrdd ac yn gwenwyno ein dyddiau Ionawr ni i gyd.

CYMUNED

roberto-nickson-vRAYwESFc-U-unsplash.jpg

FI YW TANIESHA

"Un tro, roeddwn i'n adnabod merch. Roedd hi’n wynebu llawer o heriau. Dechreuodd y cyfan pan oedd hi’n blentyn ifanc." Dyma Taniesha, ennillydd olaf ein gystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

ADLONIANT

maxresdefault.jpg

HOFFWN HOLI: MIRAIN IWERYDD

Gyda llond llaw o’ch cwestiynnau chi, darllenwyr Lysh, dyma Mirain Iwerydd yn son am gyflwyno, y cyfryngau cymdeithasol a beth sydd ar y gweill eleni!

CYMUNED

iStock-1294469941 (2).jpg

FI YW ELIN

"Mae stori pawb yn bwysig. Does dim rhaid i chi fod wedi ymweld â Thŵr Eiffel, na ennill cystadleuaeth, na brwydro i newid y byd." Dyma Elin, un o enillwyr ein cystadleuaeth 'Fi yw Fi'!

ADLONIANT

IMG_3233.jpg

NADOLIG LYSH I CHI GYD!

Mae’n bryd i ni ffarwelio â 2022 ac wrth i ni droedio ar drothwy blwyddyn newydd sbon, dyma ychydig o uchafbwyntiau Lysh dros y flwyddyn a fu!

bottom of page