Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/1
 

Rhwng Dau Glawr

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

HARDDWCH A FFASIWN

COLUR SLIC 

Eisiau edrychiad slic mewn amser slic? Dyma diwtorial gan Lewys Jenkins, 15 oed, o Abertawe, yn arbennig i #LyshCymru

IECHYD A LLES

GOFAL DROS Y GAEAF

Mae'r gaeaf yn dymor heriol i’n hiechyd meddwl ni. Dyma Arddun Rhiannon i rannu cyngor ar sut i oroesi, a gofalu am ein hunain

IECHYD A LLES

RWYT TI'N DDIGON

Mae diffyg hunan-hyder yn fwci i nifer o bobl. Dyma gyngor gan Meleri Bowen ar sut i gwffio yn erbyn y teimladau annifyr hynny a byw bywyd er gwell.

HARDDWCH A FFASIWN

ARSWYD Y BYD: COLUR CALAN GAEAF

Er nad oes unman i fynd y Calan Gaeaf hwn, does dim byd i dy rhwystro rhag mynd i ysbryd y dathlu gyda cholur SBWCI BO! 

CYMUNED

TALULAH YN TAFLU GOLEUNI: FFEMINISTIAETH

Wyt ti'n ffeminist? Beth yw dy syniadaeth di? Dyma Talulah i daflu goleuni ac agor ein llygaid ar ffeministiaeth...

IECHYD A LLES

OS MÊTS, MÊTS...

Mae cael ffrindiau da mor werthfawr ag erioed yn y byd sydd ohoni ond sut mae bod yn ffrind da? A sut mae adnabod ffrind da? Dyma bwyntiau pwysig gan #LyshCymru i gnou cil arnyn nhw ...

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.