top of page

Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol cyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru! Mae Lysh yn rhoi llais i ferched oed 16+, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

Anchor 1

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau newydd!

Anchor 2

Erthyglau Diweddaraf

HARDDWCH A FFASIWN

Photo 20-03-2023, 15 49 28.jpg

FI MEWN TRI: BETSAN CEIRIOG

Mae’r actores Betsan Ceiriog yn gwybod yn iawn sut i droi hwdi arferol yn hwdi hynod steilysh. Manteisiodd Lysh ar y cyfle i holi ychydig o gwestiynau am ei steil...

IECHYD A LLES

Lysh - Niwroamrywiaeth.png

WYTHNOS NIWROAMRYWIAETH

Yn ystod Wythnos Cenedlaethol Niwroamrywiaeth, dyma gyfle i ni ddathlu’r harddwch sydd mewn gwahaniaeth, ac i godi ymwybyddiaeth am yr heriau a’r doniau sy’n dod law yn llaw.

HWYL A HAMDDEN

Photo 02-03-2023, 08 34 09.jpg

CANU CARU - TIPS I'R EISTEDDFODAU

Rydym bellach yng nghanol tymor yr Eisteddfodau Cylch a Sir. Un sydd wedi ymgartrefu ar y llwyfan wedi sawl llwyddiant Eisteddfodol ydi Gwen Elin o Ynys Môn. 

ADLONIANT

lilli shoot 3.jpg

HOFFWN HOLI: IZZY RABEY

Mae rhestr holi darllenwyr Lysh yn un faith, ond y person nesaf ar restr yw Izzy Rabey! Wedi cyfraniad i’r wefan llynedd, roedd ein darllenwyr yn barod i holi Izzy unwaith eto.

HWYL A HAMDDEN

Eisteddfod.jpg

DIGWYDDIADAU AR Y GORWEL

Gyda’r gwanwyn ar droed, mae pawb o bobl y byd yn deffro’n ara’ deg o’r trwmgwsg gaeafol. Rydym yn ysu’n ddiffuant am haul, dipyn bach o gynhesrwydd a llond trol o hwyl a chreu atgofion.

bottom of page