top of page

HYSBYSEBION

bydd lafar.
bydd lawen.
bydd lysh.

Smiling Girls in Car

dan sylw

COVER SGWAR BYDD LYSH HEADPHONES.png

podlediad Bydd Lysh

Croeso mawr i bodlediad Bydd Lysh, y gyfres sy'n croesawu lodesi Lysh i'w holi'n dwll.

Gwrandewch ar y gyfres gyntaf nawr.

Apple Podcasts logo.png
Y Pod logo.png

erthyglau diweddaraf

Pride Parade

iechyd a lles

Dathlu Gyda Balchder!

Dan ni yng nghanol mis Pride ac mae cryn dipyn o ddathlu eisoes wedi ei drefnu! Felly, pam fod mis Pride yn bwysig? Wel, mae’n deg i ddweud fod y mis yn golygu sawl peth gwahanol i bawb. 

glanhau'r glannau_2.jpg

cymuned

Glanhau'r Glannau

Sut mae arfordir dy ardal di’n edrych? Mae’n gyfrifoldeb arnom ni i gyd i edrych ar ôl ein cynefin, er ein lles ni a chreuaduriaid bychain byd natur.

Iola Ynyr social share.jpg

adloniant

Bydd Lysh: Iola Ynyr

Pam mae popeth mor ddrud y dyddiau yma? Ar adeg pan mae prisiau yn wirion o uchel, sut mae mynd ati i dreulio amser gyda ffrindiau heb orfod gwario’n wallgo’?

Urdd-thumbnail.jpg

hwyl a hamdden

Pigion Eisteddfod yr Urdd 2024

Mae’r wythnos fawr wedi ein cyrraedd - wythnos Eisteddfod yr Urdd 2024! Mae llond y lle o hwyl yn disgwyl amdanat, ond beth sydd ymlaen?

iStock-1276152660.jpg

hwyl a hamdden

Croeso i Faldwyn!

Ar lannau’r Afon Efyrnwy, mae pentref bychan wedi bod yn aros yn eiddgar am gyrhaeddiad Mr Urdd a’i griw. Eleni, mae Eisteddfod yr Urdd yn ymweld â Meifod am y tro cyntaf ers 1988!

rhwng dau glawr

Ein pigion o lyfrau Cymraeg cyffrous. Cliciwch ar y lluniau am fwy o fanylion.

ar y sgrîn

Ffasiwn, iechyd, ryseitiau a mwy. Llwyth o gynnwys ychwanegol ar ein cyfrif YouTube.

Gwyliwch nawr.

cymuned Lysh Cymru

Cylchlythyr mis Mai.jpg

cylchlythyr Lysh

Dewch i wybod am newyddion cyffrous Lysh, digwyddiadau a chyfleoedd arbennig.

Tanysgyrifiwch isod.

Untitled design (7).png

Lysh ar Instagram

bottom of page