top of page

Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol cyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru! Mae Lysh yn rhoi llais i ferched oed 16+, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

Anchor 1

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau newydd!

Erthyglau Diweddaraf

HARDDWCH A FFASIWN

Christmas Tree

FFASIWN NADOLIG AM BYTH!

Gyda hysbysebion Nadolig yn mynnu ein sylw ymhobman, mae’r tymor drud wedi ein cyrraedd ni o’r diwedd. Dyma’r gyfnod pan mae gwerthiant ffasiwn yn mynd drwy’r to.

IECHYD A LLES

Holding Hands

TEIMLO'R TENSIWN

Weithiau, mae’r byd yn teimlo’n ormod. Gyda’r holl erchylltra sy’n cael ei gyfathrebu i ni drwy’r newyddion a’r ffrwd ddiddiwedd ar ein ffonau symudol, mae’n hawdd i’r cyfan edrych yn ddiobaith.

CYMUNED

JESS.jpg

DYSGU GYDA JESS

Mae mynd ati i ddysgu iaith newydd yn dipyn o gamp ac i’r rhai sy’n siarad Cymraeg o’r crud mae’n anodd sylweddoli’r heriau sy’n bodoli wrth fynd ati i’w dysgu nes ymlaen mewn bywyd.

HWYL A HAMDDEN

Full Moon

Y CALAN GAEAF CYMREIG

Er bod traddodiadau fel y Trick or Treat yn weddol newydd, mae gan y Cymry draddodiadau hynafol sy’n gwreiddio o’r ŵyl Geltaidd oedd yn nodi diwedd yr Hydref a chychwyn y Gaeaf.

ADLONIANT

Sale Season

SÊL SÂL?

Wyt ti wedi cerdded i lawr y stryd fawr yn ddiweddar? Black Friday, Cyber Monday, cymaint o brisiau anhygoel, mae’n rhaid i ti fanteisio ar y cyfle nawr i arbed arian – Oes?

bottom of page