Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/2
 

Rhwng Dau Glawr

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

IECHYD A LLES

NEGES ATGOFFA: CARA DY GORFF

Mari Gwenllian H.I.W.T.I sy'n lledaenu'r cariad... 

IECHYD A LLES

HUNAN-OFAL Y CYFNOD CLO

Un dydd ar y tro, medd Lois John. Tips am sut i oroesi'r dyddiau llwm a gofalu am eich hunain.

CYMUNED

ANNIBYNIAETH, RWAN!

Be dwi isho? Annibyniaeth! Pryd ydw i isho fo? RWAN! - blog gan Nel Angharad...

CYMUNED

NADOLIG, PWY A ŴYR

Mae Nadolig yn amlwg yn wahanol eleni, ond tydi hynny ddim yn rheswm i beidio mwynhau fel pob Nadolig arall! Dyma pam bod Lleucu Non yn dwlu ar y 'dolig...

CYMUNED

CODI ARIAN, CODI GWÊN

Er gwaetha'r pandemig, mae Clwb Pêl-droed Merched Castell Caerffili wedi gweithio fel tîm - a hynny trwy godi arian at achos arbennig sy'n agos at y clwb. 

IECHYD A LLES

HUNAN-NIWEIDIO, FI 'DI BOD YNA

Hunan-niweidio yw pan fydd rhywun yn fwriadol yn gwneud niwed i’w hunain, gan amlaf fel ffordd i fynegi neu i ymdopi gyda theimladau anodd... Dyma brofiad a chyngor gan ferch sydd eisiau aros yn ddi-enw ...

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2021 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.