top of page

Erthyglau Diweddaraf

ADLONIANT

Lleucu Non_edited.jpg

BYDD LYSH: LLEUCU NON

Pam fod pobl yn colli’r iaith Gymraeg? Pwy sy’n diffinio’r gair ‘cŵl’? Ar rifyn olaf y gyfres gyntaf o Bydd Lysh mae Lleucu Non yn ceisio ateb y cwestiynau yma a mwy.

IECHYD A LLES

sophia haden.jpg

SOPHIA AC ASTRID

"Fy mhrif reswm dros rannu fy stori ar draws fy nghyfryngau cymdeithasol yw er mwyn cyfleu’r ffaith nad yw pob anabledd yn weladwy." Dyma stori Sophia.

ADLONIANT

Glesni Prytherch.jpg

BYDD LYSH: GLESNI PRYTHERCH

Mae Glesni Prytherch yn ôl i ateb eich cwestiynau chi! Wedi rhannu gair o gyngor gyda chi’r darllenwyr yn y gorffennol, mae hi’n ôl i gynnig mwy o eiriau o gysur mewn byd sydd yn brysur newid. 

HARDDWCH A FFASIWN

Clothing Rack

BETH YN UNION YDI GREENWASHING?

Wrth droedio’r stryd fawr yn chwilio am wisg newydd, mae’n bosib fod cynaladwyedd ym mlaen dy feddwl di. Wyt ti wedi clywed am y gair ‘greenwashing’? 

IECHYD A LLES

podium.jpg

GRYM GEIRIAU EIN HARWEINWYR

"Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn meddwl lot am effaith geiriau, yn enwedig ar ôl clywed beth ddywedodd y Prif Weinidog Rishi Sunak am bobl fel fi yr wythnos hon."

Anchor 1

Rhwng Dau Glawr

Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 1.png
Goleuadau Mobile 2.png
Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Goleuadau 5.png

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau newydd!

bottom of page