Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Croeso i gylchgrawn Lysh! 

Cylchgrawn digidol newydd a chyfoes yw Lysh, arbennig i ferched ifanc Cymru!  Mae Lysh yn rhoi llais i ferched rhwng 11 a 14 oed, ac yn llawn dop o gynnwys gwreiddiol, ffres a slic.

1/2
 

Rhwng Dau Glawr

Pa lyfrau sydd ar silff tîm Lysh ar hyn o bryd? Gwyliwch y gofod am adolygiadau o lyfrau Cymraeg newydd!

 

Erthyglau Diweddaraf

DYDDIADUR DRIPSYN: Y TRIP

Dyma adolygiad Dyddiadur Dripsyn: Y Trip gan griw o fechgyn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

RHWNG DAU GLAWR

CALAN GAEAF LYSH

Wyt ti’n barod am Galan Gaeaf? Dyma sbloetsh hwyliog #LyshCymru wrth i ti baratoi i ddathlu ar y 31ain Hydref... 

HWYL A HAMDDEN

CERI LLOYD: BYWYD FIGAN A FI

Mae’r actores Rownd a Rownd, Ceri Lloyd, ar fin lansio ei llyfr, O’r Pridd i’r Plât – y llyfr coginio figan cyntaf yn Gymraeg.

IECHYD A LLES

LODES LYSH: EFA LOIS

Mae Efa Lois, yr arlunydd ifanc, wrth ei bodd gyda chreadigrwydd o bob math, ac yn credu’n gryf bod angen annog positifrwydd.

HWYL A HAMDDEN

INSTA-BŴBS A BACH O BARCH

Dyma Lisa Angharad yn trafod sut mae rhai merched yn siarad gyda'i gilydd ar Instagram...

ADLONIANT