Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Luned Bengoch
Luned-Bengoch.jpg
Awdur 
Elizabeth Watkin-Jones
Cyhoeddwr
Y Lolfa
Dyddiad Cyhoeddi
Medi 2021
Pris
£6.99

“Mae hi’n gymeriad cryf a phenderfynol, ac yn fodel rôl i ferched sy’n darllen y nofel hon.”

Os ydych yn hoffi llyfrau lle mae yna brif gymeriad dewr ac un rydych yn gallu ei edmygu yna mae'r llyfr yma yn berffaith i chi. Dyma nofel sy’n mynd â ni nôl mewn amser i’r bymthegfed ganrif a chyfnod Owain Glyndwr a’i ymdrech i geisio creu Cymru rydd. Yn y nofel mae Luned, y prif gymeriad, a’i ffrind Rhys eisiau ymuno gyda’r ymgyrch ond mae peryglon ac anawsterau yn eu hwynebu ar y ffordd.

Un cryfder i’r nofel yw priodoleddau Luned. Rwy'n hoffi sut mae'n glyfar ac yn gallu meddwl sut i ddatrys unrhyw broblem sydd yn dod ei ffordd. Mae hi’n gymeriad cryf a phenderfynol, ac yn fodel rôl i ferched sy’n darllen y nofel hon. Mae ganddi sawl brwydr i’w hymladd. Yr uchafbwynt i fi oedd y diwedd pan welon ni gyfeillgarwch Luned a Rhys wedi cryfhau, gyda Rhys yn gofyn cwestiwn pwysig iddi! Ond ddweda i ddim mwy!

Y prif wendid oedd ar adegau roeddwn i’n gallu teimlo fel bod dim byd pwysig yn mynd ymlaen sydd yn gallu bod yn ddiflas ond roedd hyn yn fy arwain i feddwl bod rhywbeth mawr yn mynd i ddigwydd.  Byddwn yn eich annog chi i ddarllen y llyfr yma oherwydd mae'n llyfr lle dydych chi ddim yn siŵr beth sydd yn mynd i ddigwydd nesaf ac un sydd yn gorffen ar nodyn hapus.

Catrin James, blwyddyn 9, Ysgol Gyfun Bryn Tawe