top of page

Grym geiriau
ein harweinwyr.

Gair i gall i Rishi Sunak a’i debyg, gan Aeron Myrddin Dafydd

Podium

Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn meddwl lot am effaith geiriau, yn enwedig ar ôl clywed beth ddywedodd y Prif Weinidog Rishi Sunak am bobl fel fi yr wythnos hon. Dyw defnyddio iaith sy'n tanseilio ac yn niweidio'r gymuned draws jyst ddim yn iawn. Mae wedi gwneud i mi weld faint o eiriau gan arweinwyr all siapio'r byd rydyn ni'n byw ynddo, er gwell neu er gwaeth.

Mae mwy i arweinyddiaeth na deddfu neu redeg gwlad. Mae’n gymaint yn fwy na hynny. Maen nhw’n gallu llywio barn cymdeithas ar yr hyn sy'n dda a'r hyn sy'n anghywir. Pan wnaeth Rishi Sunak y sylwadau hynny, roedd yn teimlo fel ergyd uniongyrchol i deuluoedd fel fy un i. Bob dydd, dwi’n ceisio bod yn, wel, fi. Jyst fi fy hun. Ac yna dyma glywed geiriau mor ddiystyriol – mae’n brifo; ond yn fwy na hynny, mae’n teimlo fel her i bob un ohonom sy’n credu mewn tegwch a pharch.

 

Gallai galw geiriau’r Prif Weinidog yn beryglus swnio’n eithafol, ond mae byw fel plentyn traws yn teimlo fel cerdded ar raff. Mae'r byd yn dal i ddarganfod sut i'n derbyn a'n deall. Pan fydd arweinwyr yn siarad yn ddiofal, gall wneud i bobl feddwl ei bod yn iawn ein gwrthod neu waeth. Ry’n ni'n ceisio byw ein bywydau gydag urddas, ac ry’n ni'n haeddu cael ein cofleidio am bwy ydyn ni, nid cael ein gwthio i’r cysgodion.

Dylai hon fod yn foment i bob arweinydd feddwl yn ddwys am eu geiriau. Mae angen mwy nag ymddiheuriadau drosodd a thro. Mae angen newid mawr yn y ffordd yr ydym yn siarad am ein gilydd ac yn trin ein gilydd. Dwi’n breuddwydio am ddiwrnod pan all pobl ifanc fel fi edrych i fyny at ein harweinwyr a gweld pobl sy'n sefyll dros obaith a chynhwysiant.

 

Conference
Pride Parade

Mae'n bryd i'n harweinwyr wneud yn well. Yn lle achosi poen a gwewyr meddwl, mae angen iddyn nhw hyrwyddo caredigrwydd. Mae angen i ni i gyd godi llais, i fynnu byd sy'n dathlu pawb am bwy ydyn nhw. Ry’n ni’n haeddu cymdeithas sy'n derbyn pawb, sydd wedi’i hadeiladu ar obaith.

Trwy weithio gyda’n gilydd, mae hyn yn hollol bosib. Dyw newid ddim jyst yn digwydd; mae'n rhaid i ni ei adeiladu, fesul darn. Felly, beth am ddechrau nawr? Er ein bod ni’n ifanc, mae ein lleisiau yn bwerus, a gyda'n gilydd, gallwn lunio gwell dyfodol.

Dyw’r daith ddim yn hawdd, ond gallwn ni wneud byd o wahaniaeth. Gallwn greu byd lle gall pawb fod yn nhw eu hunain, heb ofn. Gyda’n gilydd.

 

bottom of page