top of page
COVER SGWAR BYDD LYSH HEADPHONES.png

Bydd Lysh

Lleucu Non

Lleucu Non.jpg

Pam fod pobl yn colli’r iaith Gymraeg? Pwy sy’n diffinio’r gair ‘cŵl’?

Ar rifyn olaf y gyfres gyntaf o Bydd Lysh mae Lleucu Non yn ceisio ateb y cwestiynau yma ac yn mynegi ei barn hi ar y nôd o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.


Fedri di wrando isod, ar Spotify, drwy ymweld â gwefan Y Pod neu drwy agor Apple Podcasts, ble bynnag wyt ti’n gwrando ar dy hoff bodlediadau!
 

Bydd Lysh - 06. Lleucu NonLysh Cymru
00:00 / 20:08
bottom of page