top of page
COVER SGWAR BYDD LYSH HEADPHONES.png

Bydd Lysh

Leo Drayton

Leo Drayton.jpg

Sut brofiad ydi eistedd mewn ystafell gyda grŵp o awduron a beirdd profiadol ar gychwyn dy yrfa greadigol? Ai dawn ydi ysgrifennu’n greadigol, neu sgìl sydd rhaid i ti weithio arni?

Cwestiynau difyr ac anodd i ni ateb! Lwcus felly mai Leo Drayton yw’r gwestai nesaf ar ein podlediad Bydd Lysh! Yn ogystal ag ateb eich cwestiynau chi, mae Leo yn egluro mwy am ei brosiect diweddaraf, sef y ddrama “Dy Enw Marw”.


Fedri di wrando isod, ar Spotify, drwy ymweld â gwefan Y Pod neu drwy agor Apple Podcasts, ble bynnag wyt ti’n gwrando ar dy hoff bodlediadau!
 

Bydd Lysh - 03. Leo DraytonLysh Cymru
00:00 / 20:04
bottom of page