top of page
COVER SGWAR BYDD LYSH HEADPHONES.png

Bydd Lysh

Buddug Roberts

Buddug Roberts.jpg

Pan wyt ti’n meddwl am fardd, beth sy’n dod i dy feddwl di? Llyfrau llychlyd, cael dy orfodi i adrodd llu o farddoniaeth ar gyfer arholiadau? Dynion gwallt gwyn sy’n troedio cefn gwlad gyda golwg feddylgar ar eu hwynebau?

Dyna’r ddelwedd sy’n gyfarwydd i nifer ohonon ni. Wel, dim mwyach!

Dewch i ni chwalu’r ddelwedd yna gan groesawu’r bardd gwallt pinc, Buddug Roberts i bodlediad Bydd Lysh! Eisiau cyngor ar sut i fynd ati i ysgrifennu cerdd? Gwranda ar yr ail rifyn nawr!

Fedri di wrando isod, ar
Spotify, drwy ymweld â gwefan Y Pod neu drwy agor Apple Podcasts, ble bynnag wyt ti’n gwrando ar dy hoff bodlediadau! 

 

Bydd Lysh - 02. Buddug RobertsLysh Cymru
00:00 / 20:27
bottom of page