top of page

Iechyd a Lles | Neges atgoffa: Byw yn dy groen!

Iechyd a Lles | Neges atgoffa: Byw yn dy groen!

SUT YDW I’N DYSGU I GARU FY NGHORFF❓
Ooo am gael siwrnai hunangariad syml a derbyn ein hunain fel yr ydyn ni! Y gwir amdani yw nad oes llwybr byr na llwybr cyflym i fod yn gyffyrddus yn eich croen eich hun. Mae'n cymryd amser, amynedd ac weithiau poen wrth i chi fynd trwy'r moshwns a gwrthdroi'r holl agwedd a meddyliau negyddol o amgylch eich corff rydych chi wedi'u hamsugno ar hyd y ffordd.

Cofiwch, rydych chi yn erbyn cyfryngau sy'n dweud wrthych nad ydych chi byth yn ddigon da. Mae siâp corff newydd mewn ffasiwn bob tymor; a bag, jîns, toriad gwallt y mae'n rhaid i chi gadw i fyny â nhw. Mae yna ffad diet newydd bob haf a gaeaf sy'n bwydo i ffwrdd o'ch ansicrwydd - ansicrwydd y mae'r un bobl wedi'i drwytho yn eich meddwl. Os nad eich trwyn chi yw e, eich ceg chi yw e, os nad eich bŵbs chi yw e, wel eich pen-ôl yw e, ac os nad eich stumog chi yw e, ie - eich coesau chi yw e. Pe bai dietau'n gweithio yna ni fyddai'r diwydiant diet yn bodoli ❗️❗️❗️

Rydych chi'n cymharu'ch hun â delweddau o supermodels a welwch ar y rhyngrwyd, ond DOES DIM MODD CYMHARU! Ni fyddwch byth yn edrych fel Kendall Jenner, ac mae hynny'n iawn. Mae'n debyg nad yw Kendall Jenner hyd yn oed yn edrych fel Kendall Jenner yn llun yna.

Pan ddewiswch garu'ch corff, rydych chi'n herio degawdau o farn, stigma, pwysau a gelyniaeth tuag at garu'r croen rydych chi ynddo. Nid ydyn nhw am i chi hoffi'ch hun, oherwydd byddai'r canlyniadau'n gweld diwydiannau cyfan yn cwympo. Dyna pa mor bwerus ydych chi!

Pan edrychwch arnoch chi'ch hun yn y drych, peidiwch â barnu'ch hun yn ôl eu safonau. Edrychwch arnoch chi'ch hun trwy'r realiti sy'n effeithio ar eich bywyd chi:

Ydych chi'n hapus?

Ydych chi'n iach?

Ydych chi wedi eich caru?

Ydych chi'n garedig?

Iechyd a Lles | Neges atgoffa: Byw yn dy groen!
bottom of page