Sioe Orau'r Byd!

Pwy sy’n hoffi The Greatest Showman? Mae tîm Lysh Cymru wrth eu boddau gyda’r ffilm. Dyma glip o Cari Rhodd Owen, 14 oed, o Lanfachraeth, yn chwarae Tightrope. Sŵn lan, a mwynhewch! Diolch Cari - swynol iawn! 

Oes gyda chi dalent ar ryw offeryn? Gyrrwch glip i llinos@lysh.cymru