Cip ar gyfres
y pump

Y-Pump.jpg

Tim, Tami, Aniq, Robyn a Cat.

 

Cyfres o bum nofel am bum ffrind gan pum awdur a chyd-awdur ifanc yw Y Pump sy'n dathlu amrywiaeth Cymru heddiw, gan archwilio pynciau fel hil, rhyw ac iechyd meddwl.

Cadwch lygad allan am sgyrsiau ac adolygiadau ar #LyshCymru yn ddyddiol yr wythnos yma. Aniq sydd dan y chwyddwydr heddiw.

Mae Aniq yn un o griw'r Pump, sydd ym Mlwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Llwyd. Yng nghanol cyfnod anodd o orfod ymdopi â bywyd ysgol, galar a gwrthdaro teuluol, mae crefydd, celf a chyfeillgarwch yn gynhaliaeth iddi.

Dyma Brengain Glyn yn holi Marged Elen Wiliam a Mahum Umer, awduron Aniq. Dewch i ddysgu am y broses o greu ac ysgrifennu’r nofel o lygad y ffynnon.

Aniq.jpg
Aniq.jpg

Aniq gan Marged Elen Wiliam a Mahum Umer

Rhan o gyfres Y Pump, gwasg Y Lolfa

£5.99