Rhyddhad

gan Kayley Sydenham

Mae gwyliau’r haf ar y gorwel, ond er yr heulwen a’r hwyl, mae’n bwysig i chi ofalu am eich hunain yn ôl Kayley Sydenham, Prifardd Eisteddfod T. 


Dyma gerdd fer ganddi i Lysh Cymru. 


Does dim angen dal baich y byd, meddai. Mae'n iawn rhannu gofidiau pan mae pethau'n mynd yn ormod. Mae’n bwysig hefyd i adael fynd, mae’n broses hollol naturiol, fel y daw glaw o gymylau o dro i dro.