Naw wfft i
'ffat shêm'!

Mari HIWTI 2.jpg

Mae 'fat shaming' yn gyffredin iawn yn ein cymdeithas, wyneb yn wyneb ac yn rhithiol. Dyma drafodaeth rhwng Lleucu Non a Mari Gwenllian o gwmni Hiwti - ill dwy ar ryw bwynt wedi profi sylwadau negyddol am eu cyrff. Gwyliwch, rhannwch.