Stori Lleucu Ifans

Mis Pride:

Gyda hithau’n fis Pride, mae Mehefin yn gyfle da i ddathlu balchder lesbiaiddhoywdeurywiol a thrawsryweddol (LHDT).

 

Mae yna amryw o ffyrdd i gael cyngor am LHDT. I ddechrau, beth am siarad gyda theulu? Os nad ydy hynny’n bosib, mae’n syniad da i droi at athro neu bennaeth blwyddyn yn yr ysgol.

Yn ogystal, mae cymorth ar gael ar-lein a dros y ffôn.

www.stonewallcymru.org.uk/cy neu 08000 50 20 20

www.lgbtcymru.org.uk neu 0800 980 4021 (rhadffôn)

Dyma Lleucu Ifans o Ddihewyd, Ceredigion, i siarad am ei phrofiad hi o ddod allan mewn cymuned wledig. Oes gyda ti stori? Cysyllta gyda llinos@lysh.cymru neu yrru neges ar Instagram #LyshCymru

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2021 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.