Llwyfan llenyddol:
CFfI Cymru 

Enillydd Cadair Eisteddfod CFfI Cymru 2019 yw Twm Ebbsworth, o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog, Ceredigion. Dyma ei gerdd fuddugol, sy’n sôn am y ffoadur, Mohamad Karkoubi, wnaeth ffoi o Aleppo, Syria i Gymru gyda’i deulu ifanc. Mae e bellach yn gweithio fel gof yn Nhregaron...

Llais

(I Mohamad Karkoubi)


Aleppo

 

Tawch o lwch, 

a muriau hynafol yn sibrwd eu siom. 

Ofer yw grym Gweddi a Gair, 

bwledi yn ddefod beunyddiol. 

Dwrn gofid sy'n gafael ynot, 

yn crafangu 

gwead dy fod. 

Ffoi, i fynnu gwell, 

hawlio byw. 

A'r coed olewydd 

yn wylo'u hiraeth. 

Tregaron

Cyhwfan barcud

sy'n dy hebrwng yma, 

a gwreichion gweithdy 

yn cydio, a chynnu fflam. 

Ffrindiau'n cymell dy eiriau herc, 

a'th "amser te" trwsgwl

yn barch o baned, 

yn estyn llaw at y lle hwn. 

Mowldio bywyd o'r newydd, 

ac egin gobaith yn cyniwair, 

yn codi'n hyder tawel. 

Fesul gair, 

fe ddest ti'n nes. 

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2021 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.