Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Llechi
Clawr Llechi.jpg
Awdur 
Manon Steffan Ros
Cyhoeddwr
Y Lolfa
Dyddiad Cyhoeddi
Tachwedd 2020
Pris
£6.99

“...roedd darllen y nofel fel tynnu plastr - poenus ond yn angenrheidiol.” - Bronwen Clatworthy

Bronwen Clatworthy sy'n adolygu nofel ddiweddaraf Manon Steffan Ros

Stori am grŵp o ffrindiau ifanc ym Methesda, Gogledd Cymru yw Llechi. Rydym yn dysgu’n gynnar iawn eu bod nhw wedi colli ffrind annwyl, Gwenno. Er i rai gall bywyd Gwenno cael ei weld yn berffaith, trwy gydol y nofel rydym yn dod yn fwy cyfarwydd gyda phersonoliaeth Gwenno; ei phroblemau a’i heriau ac erbyn y diwedd rydym yn gwybod manylion ei llofruddiaeth hefyd.

Llais Shane sy'n adrodd y nofel, bachgen yn ei flwyddyn olaf o ysgol. Mae’n boblogaidd ond braidd yn dawel. Mae Manon Steffan Ros wedi crisialu’r bywyd gwyllt sydd gyda rhai pobl ifanc; sut maent yn meddwl ac yn ymddwyn; ac mae'r nofel yn teimlo fel mewnwelediad personol i feddwl Shane. Dydy hi ddim yn llyfr syml - mae’n chwarae’n gymhleth ar gydwybod y cymeriadau a hefyd ni fel darllenwyr.

Fel arddegwyr, rydym ni gyd yn wynebu heriau a phroblemau all effeithio ein hiechyd meddwl. Mae’r ffaith yma yn ein galluogi ni i uniaethu efo’r cymeriadau er mae problemau bob cymeriad bach yn wahanol. Mae’r thema iechyd meddwl yn cael ei weld yn amlwg yn y nofel; ond yn anffodus nid oes canlyniad hapus i Gwenno. Gwelwn alaru, colled a cheisio ymdopi ar ôl sioc hefyd yn y nofel; a sut mae pawb yn wahanol, ac yn ymdopi gyda sioc mewn ffyrdd gwahanol.

Gafaelodd y stori ynof i ddal ati i droi’r tudalennau; ac i ddyfalu beth ddigwyddodd. Mi oedd yn foddhaus i ddarllen; oherwydd yn y bennod olaf mae’r gwirionedd yn dod yn amlwg; ac mae ateb i bob un o fy nghwestiynau.

Er gafodd y llyfr yma ei hysgrifennu’n effeithiol; mae gwell gen i ddarllen pethau mwy positif; a doedd gan Llechi ddim neges na chanlyniad hapus. Er ei bod hi’n bwysig i fod yn ymwybodol bod pethau torcalonnus yn digwydd yn y byd; sai’n credu cafodd y cymeriadau y cymorth roedden nhw eu hangen; ac mi oedd hynny’n rhwystredig i ddarllen amdano.

Un llinell wnaeth aros gyda fi oedd “Mi fasa Gwenno isio i ni fod yn ddewr. Rhaid i ni gario mlaen, er ei mwyn hi.” Mae’n bwysig iawn i beidio esgus bod yn ddewr ac yn iawn pan rydych yn stryglo; a bydden i wedi hoffi gweld y cymeriadau yn derbyn y cynnig o gymorth proffesiynol; er mwyn i ddarllenwyr sy’n wynebu problemau ei hunan fedri wybod ble i gael cymorth.

Ar y cyfan, roedd darllen y nofel fel tynnu plastr - poenus ond yn angenrheidiol.