#Instagerdd : Thought Spirals

💜💭 Dwi di cael ambell i panic ac anxiety attack yn fy mywyd, a dros y blynyddoedd dwi wedi ffeindio techniques i ddelio efo nhw sy'n gweithio i mi bron bob tro. Dwi'n teimlo nhw'n agosáu mwy a mwy wythnos yma wrth ddarllen y newyddion, felly dyma rannu cerdd fach am be dwi'n ei wneud pan maen nhw'n hitio, sef trio groundio fy hun yn y byd eto, canolbwyntio ar fy anadl, a distractio fy hun drwy neud maths pen. Gobeithio neith hyn helpu os dach chi'n dechra teimlo'n overwhelmed o gwbl ar hyn o bryd, dwi'n gwbod mod i yn 💭💜 #cerddillio #cerddicymraeg #barddoniaeth #barddoniaethbyr #instagerdd #instagerddi #instafardd

Llio Elain x

Gair o gyngor

Os hoffech gael cymorth, siaradwch gyda’ch meddyg teulu, rhiant, ffrind neu athrawes. Neu opsiwn arall yw chwilio am gyngor ar-lein. Ewch i:

Meic Cymruwww.meiccymru.org/cym/iechyd-meddwl-sut-gael-help neu Rhadffôn 080880 23456

Mind
0300 123 3393 (Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 6pm)
info@mind.org.uk
86463
mind.org.uk

 

Childline Cymru

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/contacting-childline-in-welsh/
Ffôn: 0800 1111 (24/7, am ddim)