gan Mari Glwys

Insta-hwyl?

Mae’n hawdd iawn dweud a gwneud pethau ar gyfryngau cymdeithasol, heb feddwl am bwy sy’n darllen. Dyma gerdd fer gan Mari Glwys, 12, o Groeslan ger Llandysul sy’n taflu goleuni ar hyn.

Os ydych chi’n cael amser caled ar-lein, cofiwch fod yna bobl i’ch helpu – boed yn athro ysgol neu bennaeth blwyddyn, ffrindiau a theulu. Neu ffoniwch Meic Cymru ar 080880 23456. Llinellau ar agor 8yb tan hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae Meic Cymru yn wasanaeth arbennig i chi sy’n gyfrinachol, yn ddienw ac am ddim.

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.