top of page

Heno
gan Iestyn Gwyn Jones

Iestyn.jpg

Weithiau mae angen ysgrifennu lawr dy feddyliau a’i darllen nhw achos mae gwneud hynny’n dangos i ti bod rhywbeth wir yn bod.

Wnes i ysgrifennu'r gerdd Heno fel crynodeb sydyn ar notes ar fy ffôn. Mae cymaint o haenau, cymaint o linellau sy’n gallu meddwl cymaint o bethau gwahanol. Mae fyny i chi ddewis beth mae e’n ei olygu i chi.

Sai’n meddwl mod i erioed wedi bod mor onest a di-ffilter â hyn erioed o’r blaen.

Dyw’r gerdd ddim yn sôn am unrhyw ddiwrnod penodol. Felly cofiwch, falle bod rhywun yn teimlo fel hyn Heno hefyd.

- IGJ

Heno.jpg
bottom of page