Rhywioldeb gyda Lauren Connelly

Gwybodaeth My Love

Wyt ti'n cwestiynu dy rywioldeb? HOLLOL NORMAL! 😎🏳️‍🌈

 

Dyma vlog newydd gan Lauren Connelly.

 

"Jyst caru pwy bynnag ti eisiau my loves. Mae'n fusnes i ti, a ddim yn fusnes i neb arall..."

Eisiau cymorth neu glust i wrando? Mae cymorth ar gael ar-lein a dros y ffôn.

www.stonewallcymru.org.uk/cy neu 08000 50 20 20

www.lgbtcymru.org.uk neu 0800 980 4021 (rhadffôn)