top of page

Glanhau'r Glannau

glanhau'r glannau.jpg

Sut mae arfordir dy ardal di’n edrych? Eithaf glân, neu oes sbwriel wedi ei wasgaru ar hyd y tywod? Mae’n gyfrifoldeb arnom ni i gyd i edrych ar ôl ein cynefin, er ein lles ni a chreuaduriaid bychain byd natur. Mae Ela wedi bod draw i’w lan môr lleol hi er mwyn dangos sut mae hi’n chwarae ei rhan mewn achub yr amgylchedd.
 

bottom of page