Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Edenia
Awdur 
Bethan Gwanas
Cyhoeddwr
Y Lolfa
Dyddiad Cyhoeddi
Mawrth 2019
Pris
£6.99

“Bywiog, anghredadwy ac epig!” – Adoygiad Edenia

Mae Edenia yn wych ac anturus, ac yn llawn digwyddiadau annisgwyl a diddorol. Edenia yw’r llyfr a geir mewn trioleg o lyfrau o’r enw Efa, Y Difeithwch Du ac Edenia. Mae hyn yn stori am ferch ifanc, 16 oed o’r enw Efa a’i ffrindiau Galena, Bilen, Cara, Prad a Dalian, sydd yn mynd i dianc o bopeth maen nhw’n eu caru ar daith i ddilyn chwedl carcharwr am ddinasoedd perffaith mewn llefydd peryglus. Maen nhw’n cwrdd â phob math  o broblemau ar hyd y siwrnai, ymysg eu hunain ac eraill, ond yn achub y dydd yn y diwedd.

 
Fy hoff ran oedd pan oedd pawb wedi cwrdd â chawr o’r enw Id, ond cyn hir roedd un aelod wedi colli ei gof ac wedi anghofio’n llwyr pwy oedd e! Roedd hyn yn ddoniol ac yn drist ar yr un pryd. Fy hoff gymeriad yw Cara oherwydd mae hi’n glyfar ac yn gyfeillgar, ac yn fy marn i mae hi’n brydferth, er nid yn y llyfr y mae hi’n cael ei disgrifio felly. Hi yw fy hoff gymeriad oherwydd rwy’n hoffi meddwl fy mod i’n debyg iddi, a byddwn yn ymateb yr un ffordd â hi yn yr un sefyllfa.

 
Rwy’n hoffi’r nofel yma oherwydd mae’n fy ysbrydoli i wneud pethau newydd a cheisio bod fel y cymeriadau – er na fyddai hynny yn bosib bob tro! Tri gair y bydden i’n eu defnyddio i ddisgrifio’r llyfr yw – bywiog, anghredadwy ac epig!

Beatrix Cox, Blwyddyn 7
Ysgol Penweddig

Dyma ddisgyblion Ysgol Penweddig yn trafod y nofel!

Edenia
Play Video