Silff-Mobile 2.jpg
Silff Final 2.png
Awdur 
Addasiad
Jeff Kinney
Owain Sion
Cyhoeddwr
Rily Publications
Dyddiad Cyhoeddi
Medi 2019
Pris
£6.99
Dyddiadur Dripsyn:
Y Trip
Dyddiadur Dripsyn 9 - Y Trip.jpg

Mae siwrnai car gyda'r teulu i fod yn hwyl... heblaw, wrth gwrs, mai chi yw'r Heffleys. Mae'r daith yn dechrau'n llawn addewid, yna'n troi'n sydyn iawn. Tai bach gorsafoedd petrol, gwylanod gwyllt, a mochyn ar ffo - nid dyma syniad Greg Heffley o amser da. Ond gall hyd yn oed y siwrnai waethaf droi'n antur - ac mae hon yn un na fydd yr Heffleys yn anghofio ar hast!

Dyma adolygiad Dyddiadur Dripsyn: Y Trip gan griw o fechgyn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.