top of page

Dinbych
Am Dro Rownd y Fro

Urdd.png
Urdd.png
Llun gan Mandy Jones.jpg

(h) Mandy Jones

O’r diwedd, mae Eisteddfod yr Urdd yn ôl! Er iddi gael ei chynnal ar ein teledu a’n dyfeisiau digidol, does yna ddim byd gwell ‘na throedio’r maes go iawn a throchi yn y celfyddydau, y bands byw a’r stondinau di-ben-draw.

Eleni, daw’r Eisteddfod i Ddinbych, tref sydd wedi bod yn amyneddgar iawn yn disgwyl am ymweliad ‘rhen Mistar Urdd.

Os byddwch chi’n gwneud y trip i’r maes wythnos nesa, cofiwch wneud y mwyaf o’r lleoliad hynafol yma. Yn groes i'r Eisteddfod fodern, mae tref marchnad Dinbych mor gyfoethog yn ei hanes a daw hynny’n amlwg i chi wrth i chi drafeilio i’r maes.

Mae Lysh Cymru wedi bod wrthi’n brysur yn holi trigolion Dinbych am eu hoff lefydd yn yr ardal i sicrhau eich bod chi, ein darllenwyr, yn gallu gwneud y mwyaf o’ch trip i Eisteddfod yr Urdd 2022!

 

Castell Dinbych.jpg

(h) Errol Edwards

Helo hanes

Os fynnwch chi saib o sbri’r ‘Steddfod, ewch i grwydro rownd y castell - byddwch chi’n falch iawn o fod wedi gwneud!

O’r castell cewch fwynhau golygfeydd hyfryd, o’r dref ei hun i’r bryniau cyfagos, a hyn oll wrth ddod i adnabod yr ardal a’i hanes ychydig bach yn well. Tybed oes modd gweld y maes?

 

Llaethdy Llwyn Banc - llun oddi ar Facebook.jpg

Llaethdy Llwyn Banc - Llun oddi ar Facebook

Llymaid o’r llaethdy

Mae’r Cymry wrth eu boddau efo cytiau llefrith â pheiriannau sy’n cynnig ysgytlaeth ffres. Wel, fyddwch chi’n falch iawn o glywed fod Dinbych yn brolio ei chwt llefrith ei hun, hefyd.

Ewch i ymweld â Llaethdy Llwyn Banc, tafliad carreg o’r maes eleni er mwyn cefnogi cwmni teulu yn eu menter.

 

Dêt gyda natur

Efallai, ar ôl treulio cwpwl o ddiwrnodau yng nghanol tyrfa’r maes, byddwch chi’n ysu am damaid o lonyddwch.

Wedi ei leoli cwta 20 munud i ffwrdd o’r dref mewn car, mae’r llyn gwledig yma yn gartref i amryw o anturiaethau. Os byddwch chi awydd dysgu sut i badl fyrddio, yna dyma’r cyfle perffaith!

Os na fyddwch chi ffansi cael eich traed yn wlyb, yna peidiwch â phoeni. Mae llwybr hamddenol o amgylch y llyn cyfan! Am fwy o hwyl, allwch chi logi beiciau, hefyd.

Os fydd well gennych chi ymlacio yn hytrach nag anturio, yna mae gan Lyn Brenig cynnig arbennig i chi... “Dêt gyda Natur”! Gallwch archebu amser mewn cuddfan er mwyn sbecian ar adar, ac yn arbennig, nythod gweilch.

 

Celtic_stone_circle_(2,000_BC),_NE_Llyn_Brenig,_Wales_04.jpg

(h) ClwydianRanger

pexels-lisa-fotios-907142.jpg

Danteithion di-ri

Ar eich siwrnai o amgylch y sir, mae’n debyg bydd angen bwyd arnoch chi i’ch cadw chi fynd! Un caffi sy’n cael ei argymell yn fawr gan drigolion Dinbych ydi Siop Goffi Ji-binc. Mae’n gaffi sydd wedi ymfalchïo i groesawu’r Eisteddfod i’w bro, felly dyma’r lle perffaith am hoe o’r hwyl, ac i wlychu pig.

Cofiwch, os fyddwch chi wedi dilyn cyngor Lysh ac wedi ymweld â rhai o’r llefydd yma, tagiwch ni! A chofiwch rannu gyda’ch ffrindiau!

 

bottom of page