Cerdd: 2020 Mae'r Enfys Ynof I

Dathlu Deurywioldeb

#DiwrnodGwelededdDeurywiol yw hi heddiw, y 23ain Medi. Dyma gerdd gan un o ddarllenwyr Lysh Cymru - merch yn ei harddegau o Orllewin Cymru, sy'n dymuno aros yn yn ddi-enw.

 

Mae'r cyfnod clo wedi gwneud iddi weld a sylweddoli bod ganddi liwiau'r enfys ynddi hi, a'i bod hi'n ddeurywiol. Diolch iddi am rannu.

 

🌈⭐️🙌

Mae yna amryw o ffyrdd i gael cyngor am LHDT. I ddechrau, beth am siarad gyda theulu? Os nad ydy hynny’n bosib, mae’n syniad da i droi at athro neu bennaeth blwyddyn yn yr ysgol.

Yn ogystal, mae cymorth ar gael ar-lein a dros y ffôn.

www.stonewallcymru.org.uk/cy neu 08000 50 20 20

www.lgbtcymru.org.uk neu 0800 980 4021 (rhadffôn)

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2021 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.