Colli Golwg, ond Gweld yn Glir

Stori Elin Williams

Ar ôl cael diagnosis o gyflwr llygaid dirywiol, Retinitis Pigmentosa, pan oedd hi’n ferch fach, a’i chofrestru'n ddall gyda nam difrifol ar ei golwg pan oedd hi’n ddeuddeg oed, dyw Elin Williams ddim yn gadael i’w chyflwr ei rhwystro.
 
Trwy ei blog,
www.myblurredworld.com, mae hi’n ceisio gwneud y mwyaf o’i hanabledd trwy greu platfform lle y gall hi godi ymwybyddiaeth, helpu ac addysgu eraill a gobeithio gwneud i bobl sylweddoli nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain. Dim ots pwy ydych chi, meddai, gallwch fyw bywyd heb unrhyw rwystrau. Dyma stori Elin Williams...

I gael cyngor pellach, dyma rai dolenni:

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.