Codi llais am gam-drin

Yn dilyn sylw mawr yn y wasg yn ddiweddar am achos llys Harvey Weinstein, ddoe fe gafodd y cyn-gynhyrchydd ffilm o America ei ddedfrydu i 23 mlynedd yn y carchar am gam-drin a threisio merched. Yn ogystal, mae’r gantores Duffy wedi datgelu ar ei thudalen Instagram ei bod wedi cael ei chaethiwo a’i threisio dros ddegawd yn ôl. 

Un arall sydd wedi cael ei cham-drin yw’r gantores Nesdi Jones sy’n wreiddiol o Griccieth. Dyma ei chyngor hi, yn arbennig i #LyshCymru

Gair o gyngor

Nid yw unrhyw fath o gam-drin yn iawn nac yn dderbyniol. Os ydych chi’n poeni am eich hun neu ffrind, siaradwch gyda’ch meddyg teulu, rhiant, ffrind neu athrawes. Neu opsiwn arall yw chwilio am gyngor ar-lein. Ewch i:

Meic Cymru 

https://www.meiccymru.org/cym/iechyd-meddwl-sut-gael-help
Rhadffôn 080880 23456

 

Rape Crisis

https://rapecrisis.org.uk/
Llinell gymorth 0808 802 9999

 

Childline Cymru

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/contacting-childline-in-welsh/
Ffôn: 0800 1111 (24/7, am ddim)

 

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2021 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.