Cip ar gyfres
y pump

Y-Pump.jpg

Tim, Tami, Aniq, Robyn a Cat.

 

Cyfres o bum nofel am bum ffrind gan pum awdur a chyd-awdur ifanc yw Y Pump sy'n dathlu amrywiaeth Cymru heddiw, gan archwilio pynciau fel hil, rhyw ac iechyd meddwl.

Cadwch lygad allan am sgyrsiau ac adolygiadau ar #LyshCymru yn ddyddiol yr wythnos yma. Aniq sydd dan y chwyddwydr heddiw.

Mae Cat yn un o griw'r Pump, sydd ym Mlwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Llwyd. Mae ei ffrindiau go iawn yn ei chadw'n gryf yn ystod cyfnod heriol, ac mae'n darganfod hiwmor er gwaetha'r dioddefaint a'r boen.

Dyma sgwrs rhwng Lleucu Non a Mirain Iwerydd am y nofel.

Cat.jpg
Cat.jpg

Cat gan Megan Angharad Hunter a Maisie Awen

Rhan o gyfres Y Pump, Y Lolfa

£5.99