Caethiwed
Kayley.jpeg

Dyma gasgliad o gerddi gan Kayley Sydenham, disgybl o Ysgol Gyfun Gwynllyw, a enillodd y Gadair iddi yn Eisteddfod yr ysgol yn ddiweddar…

Rhybudd cynnwys: Mae’r gerdd yn cynnwys cyfeiriadau at hunan-niweidio.

23:47
Nos Iau. Dw i angen help.

Deffro i hunllefau yn y boreau.

O'n i’n gwella.

Ond

wedyn nes i gofio.

Nawr dw i nôl i’r dechreuad.

Yn y nos ma’n anodd cysgu.

Teimlo ‘mod i’n

boddi heb ddŵr,

llosgi heb dân.

Ystafell wag, tawelwch.

Pob tro

addo

“dyma'r tro olaf.”

Ond

yna, bydd yr ysfa’n dychwelyd.

 

Eisiau teimlo rhywbeth.

 

Un yn troi’n ddau

dau’n troi’n bedwar,

fy meddwl yn mynnu am ond un arall...

 

Pleser.

Yw gweld

y rhaeadr yn llifo,

gan ffurfio llinellau trefnus, clir

swigod rhuddgoch perffaith, ffres.

 

Sut i egluro?

Gwên ffug feunyddiol

i osgoi’r cwestiynau;

Ond

dw i ffili, jest

stopio-

Oherwydd ma’r gaethiwed ma

yn obsesiwn.

 

Dw i’n gaeth i’r creithiau,

ar fy mraich,        bol,        coesau...

Y ffordd maent yn tawelu fy meddwl.

Dw i’n gaeth i’r boen,

all neb arall roi i mi.

Ond

anodd iawn yw dianc

rhag crafangau cecrus y caethineb hwn.

 

 

 

 

Heno

 

Heno-

 

Ar ôl i mi dynnu fy llewys,

dw i am liwio fy mraich yn enfys.

 

Ar ôl i mi dynnu’r conselar,

dw i am ei ddisodli ‘da lliwiau llachar.

 

Ar ôl i mi dynnu fy mreichledau,

dw i am gysylltu pob llinell ‘da blodau.

 

A oes gobaith i’r dyfodol,

yn erbyn y düwch llethol?

 

“Mi hoffwn i allu credu yn hynna”

 

Ond, am heno...

Dw i dal yma.

 

 

 

Caethiwed

 

Rwyt wedi ymgartrefi

mewn i ‘mhen

hoelen hir

fel petai’n ddarn o bren.

 

 

 

Tan hynny

 

“Do you cut yourself?

 

I’m not going to tell anyone. Promise.”

 

Anodd di cadw cyfrinach,

sy’ di printio ar dy gorff.

 

Weithiau, dw i bron â dweud rhywbeth wrth…

 

Baichbaichbaichcywilydddoesdimotsdwiniawnaddo.

 

Hawdd ei guddio,

er, i wneud o’n anoddach yn y pendraw.

 

 

...Ond,

tan hynny-

 

Parhau i gerdded adre’n araf,

y dydd wedi hen ddod i ben-

fy nwylo’n crynu,

a’m llygaid yn wlyb.

 

Tan hynny-

 

Bydd y cleisiau dal i ymddangos- o nunlle...

Yn aml.

 

Bydd y gannwyll dal i losgi- heb ystyried y peth...

Bob hyn a hyn.

 

Bydd y gyllell yn parhau i ddisgyn- ar ddamwain...

Yn amlach.

 

Anghofio am bob dim arall,

canolbwyntio ar y boen.

 

Da ni gyd yn gaeth i rywbeth,

sy’n cymryd y boen i ffwrdd.

yuris-alhumaydy-mSXMHkgRs8s-unsplash.jpg
emiliano-vittoriosi-JVDj7Wh1d3Y-unsplash
thought-catalog-o38AW4xnwEo-unsplash.jpg
marten-newhall-20nRrCBtBaA-unsplash.jpg
Woman on Window Sill
Hand Shadow

Gair o gyngor