Bywyd Figan

a Fi

Mae’r actores Rownd a Rownd, Ceri Lloyd, ar fin lansio ei llyfr, O’r Pridd i’r Plât – y llyfr coginio figan cyntaf yn Gymraeg, sy’n llawn lluniau lliw. Dyma hi i sôn ychydig am ei stori bersonol hi o fod yn anhapus yn ei chroen ei hun yn ei harddegau – ond erbyn heddiw, mae’n stori wahanol.

Ceri yn ei harddegau.png

Ceri yn ei harddegau

Ceri ar ôl graddio

Dechrau siwrnai Ceri ar fod yn figan

Rho dro ar ioga!

Rysáit

Pwmp uchel i’r pei pwmpen! 

Bydd hi'n Ddiwrnod Figan y Byd Tachwedd y 1af - a mis Tachwedd ar ei hyd yn fis Figan! Beth am drio'r rysáit hyfryd, hwylus a hydrefol hwn gan Ceri Lloyd o’i llyfr, O’r Pridd I’r Plât...

CYNHWYSION Y CRWST

1½ cwpan o almonau
¼ llwy de o Halen Môn
¼ cwpan o olew cnau coco
3 llwy fwrdd o sudd masarn
2 lwy fwrdd o fenyn cnau almon
2 lwy de o rin coffi (opsiynol)

 

CYNHWYSION YR HAEN UCHAF

½ tun o laeth cnau coco
1 cwpan o biwrî pwmpen (o dun)
¾ cwpan o sudd masarn
½ cwpan o olew cnau coco
2 lwy de o rin fanila
2 lwy de o sbeis pwmpen
¼ llwy de o Halen Môn

 

DULL Y CRWST

1. Rhowch yr almonau mewn prosesydd bwyd a’u prosesu nes eu bod yn troi’n flawd.
2. Ychwanegwch weddill y cynhwysion at yr almonau a phrosesu’n dda nes eu bod yn creu pêl ludiog.
3. Irwch y tun cacen gyda’r olew cnau coco a gwasgu’r bêl almonau i lawr ar ei hyd gyda’ch dwylo. Yna, defnyddiwch gefn llwy i sicrhau bod y cyfan yn llyfn.
4. Rhowch e i’r naill ochr a symud ymlaen i baratoi’r haen uchaf.

 

DULL YR HAEN UCHAF

1. Rhowch holl gynhwysion yr haen uchaf mewn cymysgydd a chymysgu’n dda am 40–50 eiliad nes eu bod yn troi’n hylif trwchus a llyfn.
2. Nesaf, arllwyswch yr haen uchaf ar ben y crwst a’i roi yn y rhewgell i galedu am tua 3 awr neu dros nos. Unwaith mae’n barod, fe allwch gadw’r pei yn yr oergell.

 

Bydd lansiad y llyfr yn Pant Du ar 6 Tachwedd 7pm

Gwefan: www.saib.yoga

Instagram: www.instagram.com/ceri_lloyd

O’r Pridd I’r Plât, £14.99, Y Lolfa

O'r Pridd i'r Plat - Ceri Lloyd.jpg