Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
Asiant A: Her Ll
£4.99
Pris
Ebrill 2019
Dyddiad Cyhoeddi
Y Lolfa
Cyhoeddwr
Anni Llŷn
Awdur 
Lleucu Sion.jpg

“Llyfr llawn antur a dirgelwch!” – Adolygiad Her Ll

Mae Her Ll gan Anni Llŷn yn ddilyniant i Asiant A ac yn llyfr llawn antur a dirgelwch! Os ydych am ddysgu am gefndiroedd y cymeriadau a darganfod sut y daeth pawb i nabod ei gilydd byddai’n well darllen Asiant A yn gyntaf, ond does dim rhaid.

Alys yw’r prif gymeriad (hi yw ‘Asiant A’) ac yn dilyn ei hanturiaethau yn y nofel gyntaf mae hi a’i mam yn gorfod symud i gartref mwy diogel ar dir eu pennaeth, sef Mrs Pi. Mae ei ffrindiau newydd, Lleucu a Twm, wrthi’n cael eu hyfforddi i fod yn ysbiwyr fel Alys. Ar ôl ychydig mae’r ddau yn cwblhau eu hyfforddiant ac maen nhwythau bellach yn asiantau. 


Yn anffodus, ar ôl iddynt fethu cyflawni tasg mae Alys a Lleucu yn gorfod aros gartref fel cosb. Mae Lleucu’n aros gyda Alys yn y cyfamser, gan ei fod yn lle llawer mwy diogel. Yn fuan, mae lladron yn dwyn nifer o eitemau gwerthfawr o amgueddfa, ac mae Alys yn gobeithio mai hi fydd yr asiant gaiff y dasg o’u dal. Ond pan mae Mrs Pi yn ei hanfon i gyflawni tasg, nid i’r lladrata y mae hi’n ymchwilio ond i gystadleuaeth ar gyfer deg plentyn mwyaf clyfar Cymru. Er mwyn gwneud yn siŵr nad ymgais gan asiantaeth arall i recriwtio ysbiwyr ifanc yw’r gystadleuaeth, rhaid i Alys ei hun gystadlu. Ond mae sawl sioc fawr ac ambell ddirgelwch yn aros amdani, yn ogystal â syrpreis anferth ar y diwedd!
 

Fy hoff gymeriad yw Rwa Kim, cystadleuwraig yn Her LL ac un o helpwyr Alys. Mae hi’n gyflym iawn ac yn gallu neidio o le i le fel mwnci! Rwyf hefyd yn hoff o Alys, Lleucu (na, nid dim ond oherwydd yr enw!) a Mrs Pi am eu bod yn hynod o glyfar a hefyd yn slei. Fe wnes i fwynhau darllen y llyfr hwn ac rwy’n gobeithio y gwnewch chithau hefyd! 


Lleucu Siôn, 
12 oed
Llandre, Aberystwyth