top of page

Cymuned | Ti'n iwsles gan Gwenno Roberts

Cymuned | Ti'n iwsles gan Gwenno Roberts

Na.
Na.
Na.

Mae fy neigryn yn glanio ar ei foch gwelw, a dwi’n sylwi mai dyma’r peth cyntaf i mi roi iddo ers tro byd, ei rannu gyda fe hyd yn oed. A’r peth olaf hefyd. Dwi’n gafael yn ei gorff ac yn gadael i’r rhaeadrau gwympo, a dwi’m yn mentro ei adael.

Gair o gyngor
Os hoffech gael cymorth, siaradwch gyda’ch meddyg teulu, rhiant, ffrind neu athrawes. Neu opsiwn arall yw chwilio am gyngor ar-lein. Ewch i:

Meic Cymru - neu Rhadffôn 080880 23456

Mind
0300 123 3393 (Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 6pm)
info@mind.org.uk
86463
mind.org.uk

Cymuned | Ti'n iwsles gan Gwenno Roberts
bottom of page